Většina ekonomicky aktivní české populace si již uvědomuje zodpovědnost za svůj důchod a začala se na něj připravovat. Vyplývá to z celosvětového průzkumu, do kterého byla letos zařazena poprvé také Česká republika.

Tento průzkum jasně ukazuje, že Češi spolu s Američany patří k nejaktivnějším národům na světě spořícím si na důchod. Nehledě na vlastní přípravu a aktivnější přístup k důchodu Češi stále z hlediska zabezpečení ve stáří spoléhají v první řadě na stát.

Výzkum zkoumající postoje pracujících a důchodců na důchodový věk také odhalil, že se Češi na důchod připravují dříve, než tak činili dnešní penzisté. Zatímco současní důchodci začali šetřit v průměru kolem 48 let, dnes pracující shromažďují finanční prostředky na stáří již od 36 let. S přípravou na důchod pak nejčastěji začínají na radu odborníka a klíčovým okamžikem se přitom pro ně stává dosažení 40 let věku.

Výzkum také ukazuje, že si ekonomicky aktivní Češi uvědomují krizi státního penzijního systému a v nadcházejících letech očekávají důchodovou reformu. Reforma by podle respondentů výzkumu měla přinést snížení státních penzí. Z tohoto důvodu 62 % pracujících předpokládá, že si udrží placenou práci i po odchodu do důchodu. Mezi současnými důchodci totéž očekává pouze 22 %, což je hluboko pod 44% evropským průměrem pracujících penzistů.

I přes obavy z finanční nouze v penzi považuje 56 % současných důchodců svůj příjem za dostatečný a většina z nich se cítí šťastně. Z hlediska spokojenosti se svým příjmem čeští senioři evropský průměr o 10 % převyšují. V České republice jsou sice důchody v porovnáním s ostatními zeměmi nízké, ale totéž platí i o životních nákladech. Navíc se značný podíl penzistů může podle výzkumu spolehnout na pomoc svých dětí, a to i v otázce financí.

AXA Retirement Scope 2008 je jediný výzkum na světě zaměřený na představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o důchodovém věku a současně na jejich srovnání s pohledem nynějších důchodců.

Klienti penzijních fondů si v minulém roce příliš nevydělali

Podle deníku E15 a měsíčníku Finanční magazín si klienti penzijních fondů nevydělají pomalu ani na inflaci. Průměrný výnos penzijních fondů totiž činí 2,6 %, přičemž inflace za minulý rok dosáhla v průměru 2,8 %. Píše o tom deník E 15, přičemž výpočty výnosů penzijních fondů vycházejí z ankety a výpočtů E15 a měsíčníku Finanční magazín.

Pokud bude situace stejná i příští rok, vydělají penzijní fondy svým klientům ještě méně, než spořící a termínované vklady, které vynesou v některých případech více než 3,5 %.

Pokud jde o jednotlivé fondy, nejspokojenější mohou být klienti Penzijního fondu Generali, který připíše klientům výnos 3,7 %. Nejmenší výnosy připíšou svým klientům fondy ČSOB PF Progres a ČSOB PF Stabilita.

Zhodnocení za rok 2007*
Penzijní fond Zhodnocení
Allianz PF 3,0%
AXA PF 2,5%
ČSOB PF Progres 2,2%
ČSOB PF Stabilita 2,2%
Generali PF 3,7%
INF PF 2,5%
PF české pojišťovny 2,4%
PF České spořitelny 3,0%
PF Komerční banky 2,3%
  • odhad na základě ankety a výpočtu deníku E15 a měsíčníku Finanční magazín

Zdroj: E15

Výnosy fondů jsou ovlivněny i tím, že prakticky nemohou provádět rizikovější investice (čeká se na zákon, který jim to umožní) a v současné době volatilních trhů prodělávají i na tom malém množství akcií a dluhopisů, které mohou držet. Musí tak velkou část prostředků držet v hotovosti, což určitě nepřispívá k dobrým výnosům.

Lidé se zajímají o „evropské“ důchody

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2007 celkem 182 297 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 15 191 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2006 znamená nárůst o 7 %. Tehdy se jednalo o 14 111 úkonů měsíčně.

V roce 2007 se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií nejvíc zajímali klienti ČSSZ ze Středočeského kraje – průměrně víc než 1 166 úkonů měsíčně, z Brna – 878 úkonů měsíčně a z Prahy – 813 úkonů. Na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice informace podávají odborně a jazykově vyškolení zaměstnanci.

Ve sledovaném období roku 2007 převažovaly dotazy (98 712) nad žádostmi (66 798). Nejvíc žádostí souviselo s posouzením příslušnosti k právním předpisům – klienti se na příslušná pracoviště ČSSZ obraceli proto, že chtěli vystavit evropské formuláře potvrzující účast v českém systému sociálního a zdravotního pojištění. To se týkalo zejména vyslání pracovníků, souběžné činnosti ve dvou nebo více členských státech a mezinárodní kamionové dopravy.

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají:

  • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
  • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.
  • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
  • Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. . Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

07.04.2008 13:01:30
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one