Obsah

Po dlouhá tisíciletí je zlato nejen u obchodníků, ale i u nejširší veřejnosti považováno za jistý prostředek k uchování hodnoty případně její zvýšení. K ukládání hodnoty do drahých kovů je běžný postup nejen ve "špatných" dobách, ale i v dobách "klidných".

V době zhruba před deseti lety v bankovním sektoru převládal názor, že drahé kovy, jako prostředek uchování hodnoty je přežitý a nemoderní a že na trhu je dostatek zajišťovacích instrumentů. Následkem tohoto názoru došlo ke snižování zlatých zásob bankovních domů, obchodníků i koncových majitelů. Tento krok se však ukázal jako neopodstatněný a po uplynutí pár let došlo k návratu a k znovu objevení výhod a spolehlivosti tohoto zajišťovacího instrumentu.

Chceme-li ještě znásobit udržení hodnoty našich prostředků pak vidím jako ideální volbu zvolit drahý kov, který se bude pojit ještě s další cenotvornou složkou, jako je například numismatická hodnota. Z moderních/nových ražeb to pak budou převážně pamětní mince.

V takovéto kombinaci
drahý kov (udržení hodnoty vložených prostředků) a
numismatická hodnota (jedinečné a neopakující se ražby)
mohou uchovat kapitál ve stejné výši či ho ještě výrazně zvýšit, i když se trhy budou otřásat pod špatnými zprávami, inflace se neovladatelně roztočí a zahoří válečné konflikty... Naopak ve "špatných" dobách všichni utíkají ke zlatu a jeho cena se tak stává ještě atraktivnější.

To že je zlato uznáváno a směnitelné všude na světě, je obchodováno 24 hodin denně podporuje volbu vydat se právě po této cestě, jak pojistit hodnotu svých prostředků.

Jak správně investovat do zlata

V této sekci jsme se pokusili uvést stručný návod, jak postupova při ukládání získaných hodnot do investičního zlata, které svým charakterem vykazuje odlišnosti od jiných investičních instrumentů.

1. Rozmyslete si, proč chcete investovat do zlata

Zlato je považováno za konzervativní investici, které by nemělo být kupováno pro krátkodobý finanční horizont za účelem rychlého zbohatnutí. Do zlaté investice vstupujte s vědomím ochrany svých vytvořených hodnot před jejich znehodnocením. Pro spekulace je k dispozici celá řada investičních instrumentů s možností vyšších zisků, ale také větších ztrát.

2. Přidělte zlatu část svého portfolia

Finanční experti doporučují diverzifikovat do zlata 5 až 10 % investičního majetku v závislosti na tom, do jaké míry jste konzervativní investor. Toto rozdělení přispívá k vyváženosti portfolia, přináší pojistku pro špatné časy a nabízí vynikající příležitost k dlouhodobému zhodnocení.

3. Nakupujte zlato pravidelně

Pravidelný nákup zlata chrání drobné investory před jeho cenovými pohyby. Ideálním prostředkem k pravidelným nákupům jsou právě zlaté mince, neboť můžete snadno regulovat nakupované množství aniž byste platili vysoké marže obchodníkům.

4. Nakupujte zlato levně

Nakupujete-li investiční zlato, soustřeďte se na jeho cenu, nikoli na vzhled a provedení mince či slitku. Nakupujte proto vždy s nejnižší přirážkou vůči aktuální světové ceně.

5. Nakupujte skutečné fyzické zlato

Zlaté mince nebo cihly jsou konzervativnějším způsobem investice do zlata než nákup "zlatých fondů" (gold stocks). Fyzické zlato je navíc mnohem likvidnější - můžete ho prodat skutečně kdekoli a kdykoli. Nekupujte proto různé "zlaté certifikáty" či "zlaté fondy", nenechávejte nikoho, aby Vaším jménem zlato držel. Trvejte na tom, že zlato chcete vlastnit i fyzicky, že Vám musí být přímo doručeno. Jedině u zlata, které držíte ve svých rukách, máte jistotu, že ho skutečně vlastníte.

6. Nakupujte skutečné investiční zlato

Zlaté šperky, pamětní medaile, v přírodě nalezené nugety atd. nejsou investičním zlatem, a jsou proto zatíženy daní z přidané hodnoty (dnes v ČR 19 %). Investiční zlato (mince a slitky) je však od DPH osvobozeno v celé Evropské unii.

7. Buďte informovaní

Při investici do zlata platí totéž, co pro jakoukoli jinou investici - zajistěte si dostatek informací předem. Problémem v tomto případě je, že tradiční finanční média se věnují mnohem více akciovým trhům (s cílem získat investory pro akcie či fondy), a tak jsou na poli zlata finanční analytici dokonce ještě mnohem méně informovaní a mnohem více zavádějící než obvykle. Řadu informací a odkazů najdete i na tomto webu.

8. Neprodávejte levně

Na rozdíl od jiných komodit, může poptávka po zlatě dramaticky růst s růstem ceny. Nastane-li neočekávaná událost, kterou si třeba dnes ani nedovedeme představit, může cena zlata dočasně vyskočit i na několikanásobek současné ceny. A příklady z historie ukazují, že čím rychleji a výše cena zlata roste, tím více investoři zlato chtějí. Nakupujte tedy zlato dnes, kdy je jeho cena relativně stabilní a stále zhruba na polovině nejvyšší historické ceny.

9. Dejte si pozor, od koho zlato nakupujete

Zlato je samo o sobě velmi konzervativní investice, to ovšem neznamená, že by jeho investiční svět byl prost nešvarů a nepoctivostí. Prověřte si dobře obchodníky, kteří Vám nabízejí obchod. Nakupujte u zavedených firem, vyhněte se příležitostným nákupům přes zprostředkovatele. Podívejte se, zda obchodníci o sobě zveřejňují pravdivé a ověřitelné informace. Jsou jejich obchodní podmínky a smlouvy, které Vám předkládají, dostatečně srozumitelné? Nejsou důležitá ustanovení pod čarou nebo takřka nečitelným písmem?

Zlato nebo stribro?

  • kvalita a zachovalost dané mince,
  • výše dané emise ražené mince,
  • tématický námět zobrazený na minci,
  • autor zpracující námět zobrazený na minci,
  • zjískaná ocenění na výstavách a soutěžích,
  • a v neposlední řadě "módnost" dané emise, apod...

 

Nemalou měrou se na rozhodnutí pro volbu kovu, z kterého je mince ražena bude podílet patrně také finanční síla kupujícího.

Česká národní banka má tradičně ve svém emisním plánu velké množství kvalitních připravovaných titulů(mincí), které stojí za pozornost, a to jak ve zlatě, tak i ve stříbře.

Jak tedy postupovat přivolbě drahého kovu mince? Obecně lze investorům doporučit, aby silný investor šel cestou, kdy vloží větší finanční obnos do menšího množství mincí, tedy volbou zlatých případně platinových mincí... (Snižuje se tak náročnost na skladování a přepravu pořízených mincí) Pro méně zdatného investora bude zase schůdnější cesta méně finančně náročného kovu, kterým je stříbro.

Rozlišení mincí

Pro správné pochopení a základní orientaci v mincích je nutné rozišovat a dobře chápat některé výrazy. Z těch nejzákladnějších to jsou např.: pamětní mince, investiční mince, oběžná mince...

Pamětní mince je z hlediska numismatické hodnoty patrně nejzajímavější, i když právě pamětním mincím v některých případech mohou, co do numismatického zhodnocení konkurovat oběžné mince. Tyto případy nejsou ovšem v přavaze a v pojetí nových ražeb je toto spíše výjimečné.

Investiční mince v sobě odráží téměř výhradně ve smyslu zhodnocení/ztráty cenu drahého kovu, ze kterého jsou raženy, a která koresponduje s cenou drahých kovů na světvých trzích. Zcela vyjímečně se může stát, že se v investičních mincích odráží numismatická hodnota v takovém měřítku, jako tomu je u pamětních mincí či mincí oběžných.

Oběžné mince jak sám název už napovídá jsou mince používané v pěžném platebním styku. Národní banky pro numismatickou veřejnost nechávají dělat ražby ročníkových oběžných mincí v kvalite proof, které jsou zběrateli vyhledávány a dokáží celkem slušně v sobě odrážet svoji numismatickou hodnotu.

Mluvíme-li o mincích je u nich dále nutné rozlišit jejich ražební provedení.

Provedení PROOF (p.p.) Toto provedení garantuje vysoce kvalitní provedení a povrch mince. Vybrané plochy mají zrcadlový lesk, který je velice citlivý na jakékoli neprofesionální zacházení. Dotykem tyto leštěné plochy nenávratně poznačíme a zničíme. Poškození těchto lesklých ploch může způsobit i náš dech. Proto jsou mince v tomto provedení distribuovány v průhledných plastových kapsích, které v některých případech bývají dokonce zapečtěné, aby zde byla 100% záruka, že nedošlo k jejímu otevření. Klasifikace proof je natolik striktní, že i po pouhém otevření pastové kapsle by už tato mince neměla být nikdy označována za minci v kvalitě proof, a to i přes to, že bez výhrady dodržíme všechny zásady bezpečné manipulace!

Co se týče hodnoty a zhodnocování mincí hraje zde velkou roli široká škála faktorů, které jsou částečně popsány v sekci Zlato nebo stříbro?. V případě, že se budete orientovat na numismatiku nejen jako sběratel prahnoucí po vlastnictví krásných kousků, ale i se záměrem uložení Vašeho kapitálu a jeho zúročení určitě si toto malé info přečtěte.

Pro co se tedy rozhodnout? Odpovězte si, co čekáte od pořízení mince a podle toho proveďte příslušný nákup. Doporučení, které mohu dát, je takové, aby se v pořízené minci odrážela, jak její schopnost zhodnocovat se, tak i její krása a přitažlivost pro majitele.

Proof nebo Běžnou kvalitu?

(Pro jakou kvalitu mince se rozhodnout?)

PROOF (p.p.)

Nově ražené mince jsou k dostání v běžné kvalitě a ve špičkové kvalitě (též označovaná jako kvalita "proof"). Jejich rozdíl v ceně je již jiný při prvním uvedení na trh, kdy špičková/proof kvalita je výrazně vyšší. To je dáno náklady na jednotlivé druhy ražby a jejich konečným vzhledem. Mezi numicmatiky jsou do sbírek žádanější právě mince ražené v kvalitě proof. Tento zájem se pak i odráží v ceně, která se od běžné kvality s postupujícím časem stále více liší a narůstá. Proto lze téměř jednoznačně doporučit k nákupu mince v kvalitě proof, a to jak pro jejich hezčí vzhled a jejich leší zhodnocení.

Kvalitou PROOF nebo-li špičkovou se rozumí ražba na vysoce leštěné střížky z razidel, jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf matován. Mincím a medailím raženým tímto způsobem se v samotné ražbě, ale i v přípravných a závěrečných etapách, věnuje největší pozornost. Hotové proofové mince a medaile jsou od razidla odebírány ručně a způsobem zamezujícím poškození. proof

BĚŽNÁ (Standart) KVALITA (b.k.)

beyna kvalita Běžná (standartní) kvalita mincí (b.k.) není pro investory zajímavá. Nicméně mince ražené pouze v b.k. bez souběžné ražby v proofové kvalitě stojí za zvážení, a to pro svoji jedinečnost. Běžnou kvalitou nebo-li standart se rozumí ražba ze standardních razidel na standardní střížky. U mincí oběžných je výroba a manipulace se střížky bez zvláštní péče. Ražba probíhá automaticky vysokou rychlostí a jedním zdvihem. Podávání střížků do stroje a vyhazování hotových mincí ze stroje je plně automatické.

Z přiložených obrázků je na první pohled patrná kvalita provedené ražby.

Pro investora je jasné doporučení nákup mincí v kvalitě PROOF.
 
15.10.2008 11:05:47
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one