Zásady investování : SUPERSPAD,VÝHODY CERTIFIKÁTŮ,CERTIFIKÁTY BEZ PÁKY,PÁKOVÉ CERTIFIKÁTY (Příklady)

CYRRUS, a.s., Vám nabízí maržové obchodování v tzv. systému SUPERSPAD.

Nejlikvidnější tituly z trhů v Praze, Varšavě, Istanbulu, Budapešti a z německých burz je možné stejně jako české akcie ze SPAD obchodovat na marži a to v jedné měně - českých korunách.

Cílem této služby je umožnit investorovi učinit rozhodnutí, ve které z těchto zemí bude investovat jen na základě relevantních tržních informací (fundamentální zprávy, technická analýza, psychologie trhu atd.) bez obav z nutné a zdlouhavé směny peněz do polských zlotých či maďarských forintů a různých obvykle vysokých poplatků či obav z kurzového rizika.

 

Jednou z mnoha výhod SUPERSPAD je totiž i možné zafixování kurzu zahraniční měny před každým obchodem. SUPERSPAD představuje možnost obchodovat nejzajímavější tituly kdykoliv v době otevření trhu. V systému SPAD se obchoduje s tzv. loty, tedy standardizovaným množstvím akcií. V Maďarsku a Polsku je možné nakoupit podobně jako v našem kontinuálním režimu libovolné množství akcií. V rámci obchodů na marži jsou však společností stanoveny podobné požadavky na množství jako ve SPAD.

 


Zde najdete aktuální seznam titulů SUPERSPAD se závěrečnými cenami

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Neváhejte kontaktovat naše makléře, kteří Vás provedou celým invetičním procesem. Tato služba je zdarma a pro všechny typy klientů. Můžete také navštívit naše semináře a sledovat pravidelné aktuální zpravodajství a analýzy.

ZAČÍNAJÍCÍ INVESTOŘI

Začínající investory upozorňujeme, aby si byli vědomi toho, že obchody mohou přinést nejen zisk, ale také ztrátu. Naše společnost poskytuje zákazníkům bezplatná nezávazná doporučení k nákupu či prodeji cenných papírů, vycházející z kvalitního analytického zázemí a spolehlivých informačních zdrojů (Bloomberg, Reuters, ČTK atd.). Rozhodnutí o provedení obchodu je vždy na zákazníkovi. Klient je po dohodě se svým osobním makléřem v telefonickém kontaktu a je okamžitě informován o všech důležitých skutečnostech.

Investiční certifikáty jsou nástroje vydávané nadnárodními finančními institucemi, které se obchodují na burzách a poptávku a nabídku po těchto produktech zajišťuje přímo emitující banka nebo její partner. Hodnota certifikátu, tzv. kurz, je závislá na vývoji podkladového aktiva, na který je tento certifikát vydán. Podkladovým aktivem může být akcie, koš akcií, burzovní index, ale i měna (např. CZK/EUR, EUR/USD) či komodita (např. ropa, zlato, měď).

 

Nákupem certifikátu může investor současně nakupovat několik cenných papírů (akciový index, koš akcií), vytvářet určitou investiční strategii, může spekulovat jak na růst, tak i na pokles určitého podkladového aktiva a dokáže si i efektivně řídit riziko své investice. Z výše uvedeného se certifikáty často jeví jako efektivnější než investice do jednotlivých akcií (např. indexové certifikáty jsou méně rizikové než jednotlivé akcie) a lze s nimi dosáhnout lepší globální diverzifikace.

 

Investiční certifikáty jsou často levnější než investiční fondy.

 

Emitenti takových certifikátů jsou především významné německé banky.

 

Investor, který se rozhodne pro investici do certifikátů, může své riziko snižovat použitím konzervativních produktů nebo naopak zvyšovat využitím investic do pákových produktů.

 

Certifikáty jsou vhodné pro všechny typy investorů a mohou výrazně zefektivnit každé investiční portfolio.

 

VÝHODY CERTIFIKÁTŮ

Jsou velmi transparentní - vyznačují se vysokou srozumitelností. Fungují tak, že kopírují podkladové aktivum (akcie, akciové indexy, koše akcií, měny, komodity). Každý certifikát má transparentní konstrukci, podle které se stanovuje jeho cena, která se dá sledovat na burze.

 

P Ř Í K L A D

 

CERTIFIKÁT CEZ 001 Akcie ČEZ na pražské burze

 

CERTIFIKÁT ROPA 001 Cena ropy na trhu v Saudské Arábii

 

 • Jednoduše likvidní - jsou obchodovatelné na burzách. Banky, které jsou emitenty těchto certifikátů, vykonávající zároveň tvůrce trhu a zavazují se kdykoliv v obchodních hodinách certifikáty prodat nebo od Vás odkoupit zpět. Zajišťují poptávku a nabídku.
 • Jsou univerzální - certifikáty umožňují účast jak na rostoucím, tak i klesajícím, či stagnujícím trhu. Certifikáty rozlišujeme na "Call" nebo "Put". Pomocí "Call" certifikátů spekulujeme na růst podkladového aktiva, a pomocí "Put" certifikátů spekuluje na pokles Každý investor si může taktéž vybrat certifikát s adekvátním rizikem - od konzervativních až po vysoce spekulativní.
 • Dostupné - jsou zpravidla nabízeny za ceny nepřesahující 100 EUR. Umožňují Vám tak podílet se na vývoji kapitálového trhu i s menším finančním obnosem.
 • S příznivými náklady - u certifikátů neexistují vstupní, výstupní nebo manažerské poplatky, jako je tomu u fondů. Platíte tedy pouze poplatky za nákup a prodej.
 • Daňově optimalizovatelné - po uplynutí šestiměsíční doby od nákupu jsou kurzové zisky z certifikátů osvobozeny u fyzických osob nepodnikatelů od daně z příjmů fyzických osob.
 • Jsou globálně velmi diverzifikované - v jedné měně (EUR) je možno nakupovat indexy, akcie, či komodity obchodované na jakémkoliv trhu na světě. Investoři se mohou podílet na vývoji kapitálových trhů zemí jako Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rusko, Čína, Jižní Korea, Indie, Taiwan, Brazílie a mnoha dalších. V praxi to znamená, že český investor si může koupit certifikát vydaný německou bankou kopírující cenu hnědého uhlí v Austrálii.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ PODLE DRUHŮ


CERTIFIKÁTY BEZ PÁKY

 • INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY

Tyto certifikáty přesně zobrazují vývoj určitého akciového indexu. Hodnota certifikátu je stanovena podle ceny podkladového indexu v předem stanoveném emisním poměru (což zpřístupňuje danou investici). Emisní poměr se nejčastěji stanovuje 1:1, 1:10, 1:100, nebo 1:1000. Při růstu podkladového indexu o 1 % poroste i hodnota certifikátu o 1 % a stejně tak bude klesat při poklesu podkladového indexu.

 

Společnost CYRRUS, a.s., společně s Raiffeisen Centrobank vydala v červnu 2006 první indexový certifikát na index pražské burzy PX. Tento certifikát se obchoduje pod označením WKN RCB4SX na německé burze ve Stuttgartu a zobrazuje vývoj indexu pražské burzy PX.

Pokud by investor koupil tento investiční certifikát v době úpisu (červen 2006) za cenu cca 4,80 EUR (hodnota indexu PX byla na úrovni cca 1350 bodů) mohl tento certifikát prodat například ke konci roku 2007 za cca 6,70 EUR (kdy hodnota indexu PX byla na úrovni cca 1800 bodů).

 

P Ř Í K L A D

Zákazník uvažuje o nákupu akcií, které se obchodují na pražské burze a jsou rozvrstvené dle indexu. Chce diverzifikovat možné riziko spojené s nákupem jediného titulu a vytvořit defenzivní portfolio. Na základě dohody se svým osobním makléřem nemusí kupovat jednotlivé akcie pražské burzy a investovat do několika titulů (tím vytvářet složitě portfolio), ale může si koupit přímo certifikát, který se obchoduje se stejnou závislostí jako index pražské burzy PX.


Technická specifikace pokynu:
Směr: Nákup
Titul: Indexový certifikát PX CYRRUS RCB4SX
Lot (počet ks): 1000 ks

Kurz (cena): 4,80 EUR

Trh: Německá burza Stuttgart

 

Popis operace:

Zákazník kupuje 1000 ks indexového certifikátu RCB4SX za cenu 4,80 EUR. Objem obchodu je tedy 4800 EUR. Po dosažení požadovaného výnosu či rozhodnutí prodeje z jakéhokoliv důvodu se po dohodě s osobním makléřem klient rozhodne dát pokyn k prodeji, v tomto případě za cenu 6,70 EUR. Tím, bez odečtení poplatků, zákazník obdržel zisk 1 900 EUR.

Vývoj indexu PX v roce 2007

 • DISKONTOVÉ CERTIFIKÁTY

Tyto certifikáty mají, na rozdíl od indexových, pevně stanovenou dobu splatnosti (většinou 3 až 18 měsíců) a pevně stanovený maximální možný výnos, který lze při investici dosáhnout. Za omezení maximálního výnosu poskytuje emitent investorovi slevu při nákupu podkladového aktiva. Diskont, neboli nižší nákupní kurz, působí u tohoto druhu certifikátu jako riziková ochrana proti propadu ceny podkladového aktiva. Díky poskytnutému diskontu, a zároveň omezenému výnosu, jsou tyto produkty vhodné pro investice na stagnujících, mírně klesajících, či mírně rostoucích trzích.

 

 • BONUS CERTIFIKÁTY

Bonus certifikáty v sobě obsahují zajištění proti propadu podkladového aktiva a zároveň umožňují neomezený zisk. Tyto certifikáty jsou vhodné na stagnujících a na rostoucích trzích. Jediné, proti čemu se chce investor chránit, je větší propad ceny podkladového aktiva. Pokud se cena podkladového aktiva pohybuje mezi hodnotou bonusu a rizikovou ochranou, obdrží v době splatnosti nominální hodnotu investice plus slíbený bonus. Pokud se bude v době splatnosti obchodovat podkladové aktivum nad hodnotou bonusu, dostane investor vyplacenou aktuální hodnotu podkladového aktiva, tedy nominální hodnotu plus větší hodnotu než slíbený bonus. Pokud se někdy v průběhu života bonus certifikátu cena podkladového aktiva dotkne nebo klesne pod hranici rizikové ochrany, bonus certifikát se změní v běžný indexový certifikát.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ PODLE MÍRY RIZIKA A VÝNOSU


PÁKOVÉ CERTIFIKÁTY

 • TURBO (KNOCK-OUT) CERTIFIKÁTY

Zákazník uvažuje o investování do akciových titulů, košů akcií, indexů, měn či komodit na základě informací, které působí krátkodoběji, a proto chce využívat pákového efektu. Pákový efekt se u turbocertifikátů netvoří cizími penězi (tedy REPO úvěrem jako je tomu u maržového obchodování v SUPERSPAD), ale pákový efekt je již v turbocertifikátu zakomponován. Knock-Out certifikáty neboli turbocertifikáty jsou finanční nástroje, pomocí kterých se investor podílí nadproporcionálně na vývoji ceny podkladového aktiva. Jedná se o certifikáty se zabudovanou Knock-Out hranicí, při jejímž dosažení se stává certifikát bezcenný a přestává se obchodovat.


Call certifikát
(někdy také nazýván mini long futures) je analogií dlouhé kupní pozice podkladového aktiva, kdy investor spekuluje na růst ceny podkladového aktiva. Knock-Out hranice leží u tohoto certifikátu pod aktuálním kurzem podkladového aktiva. Finanční páky je dosaženo tím, že emitent certifikátu financuje podstatnou část otevřené pozice (vše do výše předem stanovené realizační ceny). Investor tedy nakupuje certifikát za zlomek hodnoty podkladového aktiva (kurz podkladového aktiva - realizační cena). Díky částečnému financování emitentem vzniká pákový efekt.

Při ceně podkladového aktiva 50 EUR a realizační ceně 47 EUR - emitent zaplatí 47 EUR a investor za Knock-Out certifikát pouze 3 EUR. Při pohybu podkladového aktiva o 0,5 EUR (1 %) se zvýší/sníží cena Knock-Out certifikátu také o 0,5 EUR (více jak 16 %).


Put certifikát
(někdy také nazýván mini short futures) je analogií krátké prodejní pozice podkladového aktiva, kdy investor spekuluje na pokles ceny. Knock - Out hranice leží nad aktuálním kurzem podkladového aktiva. Finanční páky je dosaženo na obdobném principu jako u call certifikátu s tím, že kurz put certifikátu roste při poklesu kurzu podkladového aktiva. Každý investor vstupující na trh warrantů a Knock- Out certifikátů by si měl uvědomit, že vysoký potenciál zisku je vykoupen vysokou rizikovostí investice.


P Ř Í K L A D

Zákazník uvažuje o investici do ropy díky stoupající světové energetické závislosti, blížící se motoristické sezóně a dalším faktorům, které ovlivňují cenu této komodity. Z tohoto důvodu podává pokyn k nákupu Turbocertifikátu, jehož podkladovým aktivem je hodnota ropy s vnitřní pákou 3% a Knock-Out bariérou na úrovni 37,5 USD/barel.


Technická specifikace pokynu:
Směr: Nákup

Titul: Turbocertifikát "XYZ"

Lot (počet ks): 250 ks

Kurz (cena): 20 EUR

Trh: Německá burza Stuttgart


Popis operace:

Zákazník kupuje 250 ks Turbocertifikátu XYZ za cenu cca 20 EUR v březnu 2007, kdy se hodnota ropy pohybovala na cca 60 USD/barel. Objem obchodu je tedy 5 000 EUR. Při dosažení investičního horizontu ke konci roku 2007 se klient rozhodl, po dohodě s osobním makléřem, dát pokyn k prodeji. V tomto případě za cenu cca 40 EUR, kdy se hodnota ropy pohybovala na cca 80 USD/barel. Tím, bez odečtení poplatků, zákazník obdrží zisk 5 000 EUR (+100%).

 

Zde došlo k urychlení zhodnocení investice pákovým efektem 1:3, kdy hodnota Turbocertifikátu rostla třikrát rychleji než hodnota ropy. Naopak, pokud by hodnota ropy klesala, hodnota investice by ztrácela taktéž třikrát rychleji. V případě dosažení Knock out bariéry, cena ropy by se dostala na hodnotu 37,50USD/barel, došlo by ke stažení Turbocertifikátu a ukončení obchodování. V tomto případě by byla ztráta z investice téměř stoprocentní.

 • WARRANTY
Warrant je finanční nástroj, který uděluje majiteli právo, nikoliv povinnost, na nákup či prodej určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu během nebo v pevně stanovenou dobu. Warrant může být buď "Call" nebo "Put". Pomocí "Call" warrantů spekulujeme na růst podkladového aktiva, a pomocí "Put" warrantů spekuluje na pokles. Typickým znakem pákových produktů je, že jejich prostřednictvím investor získává angažovanost na výkonnosti daného podkladového aktiva pouze za zlomek jeho ceny. To znamená, že kupní cena warrantu je vždy nižší, než cena samotného pokladového aktiva, na něž je warrant vázán. Tak vzniká pákový efekt, jehož výši a tím i podstupované riziko si mohou investoři zvolit. Cena, kterou za warrant investor platí, je vždy dána rozdílem mezi tržní hodnotou podkladového aktiva a jeho realizační cenou.

Místo investice např. 70 EUR do podkladového aktiva, poskytuje warrant s realizační cenou 60 EUR stejný potenciální zisk při investici pouhých 10 EUR (70 - 60 = 10). Tato nižší cena znamená, že procentuální zisk nebo ztráta je vyšší oproti přímé investici do podkladového aktiva. Warranty umožňují nadproporcionálně se podílet na vývoji podkladového aktiva a umožňují tím investorům dosahovat nadproporcionálního zisku ale samozřejmě je možné dosáhnout ve stejné míře nadproporcionální ztráty.
09.09.2008 07:56:00
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one