Hypoteční kalkulačka

Máte vybranou nemovitost nebo chcete stavět rodinný dům? Spočítejte si, jakou výši splátky hypotéky můžete reálně získat! Nejnižší splátku a sazbu z hypotéky nebo úvěru od stavební spořitelny Vám pošleme rovnou e-mailem.

Výpočet splátek hypotéky

Odpočet úroků z hypotéky

Počet klientů, kterým se blíží konec fixačního období hypotečního úvěru, se neustále zvyšuje. Stejně tak se často nemile zvyšuje i úroková sazba, kterou banky svým současným klientům nabízejí. Nebude tomu jinak ani v roce 2009, právě naopak.

Tato situace si vyžádala radikální řešení v podobě vzniku společnosti HypoShop. Jasná specializace firmy HypoShop na refinancování hypoték, nižší úrokové sazby a naši kvalifikovaní osobní makléři jsou dostatečným důvodem, proč se refinancování se společností HypoShop nebát.

  • Po celou dobu trvání hypotéky máte k dispozici profesionálního makléře, který se Vám bude osobně věnovat od první schůzky až po konečné vyřízení celého procesu. Refinancování hypotéky u HypoShop Vám tak přináší úsporu peněz, času, energie a administrativy, které je obvykle nezbytné věnovat pro nové vyřízení hypotečního úvěru.

  • Kromě nižších úrokových sazeb při refixaci přináší HypoShop kompletní nabídku řešení problematiky mimořádných splátek, změn délky splatnosti a konsolidací hypotečních úvěrů.

  • VÝPOČET nejlevnějšího - nejvýhodnějšího úroku 

  • viz aktivní pravky

     

 

Poslední díl seriálu o finanční matematice, který právě čtete, se věnuje problematice tzv. umořování úvěru, neboli problematice jeho splácení.

 

Splátka úvěru se vždy skládá ze součtu následujících dvou částí: úmorová část, neboli zkráceně úmor – tato část splátky představuje postupné splácení zapůjčené částky. Z toho plyne, že součet úmorové části ve všech splátkách úvěru je roven zapůjčené částce, neboli výši poskytnutého úvěru. úroková část, neboli zkráceně úrok – tato část splátky představuje úrok za období od předchozí splátky, který je závislý na nesplacené výši úvěru v tomto období a úrokové sazbě přizpůsobené formátu úrokovacího období.

 

Splátka = úmor + úrok

Jelikož v každé splátce úvěru je obsažena úroková část, neboli věřitel účtuje dlužníkovi v každé splátce úrok, odpovídá při splácení úvěru úrokovací období vždy frekvenci placení splátek. Pokud jsou splátky placeny např. pololetně, je opět nutné všechny proměnné ve výpočtech, které jsou závislé na formátu úrokovacího období, přizpůsobit pololetnímu úrokovacímu období apod. U úvěru se lze setkat se dvěma způsoby jeho splácení dle toho, zda je úvěr splácen splátkami ve stejné, nebo v rozdílné výši: splácení úvěru stejnými splátkami, neboli anuitami – takové splácení úvěru se označuje jako tzv. anuitní splácení. Anuitní typ splácení je využíván především u hypotečních nebo spotřebitelských úvěrů a je pro něj typické, že v průběhu splácení úvěru dochází v anuitě k nárůstu úmorové části při současném poklesu její úrokové části. Při splácení hypotečního úvěru tak často dochází k tomu, že v prvních jeho splátkách platí dlužník především úrok a po určité době se vše obrátí a dlužník platí ve splátkách především úmor a nesplacená část úvěru klesá mnohem rychleji než v předešlém období. splácení úvěru nestejnými splátkami – tohoto typu splácení úvěru může být využíváno např. u podnikatelských investičních úvěrů. Pro tento typ splácení je typické, že je dopředu známa úmorová část každé splátky.

Tato část může být v každé splátce buď ve stejné výši, nebo se může měnit podle předem stanovených podmínek. Splácení úvěru probíhá dle tzv. umořovacího plánu, jehož známější označení je splátkový kalendář. Ve splátkovém kalendáři jsou poté nejčastěji uvedeny následující informace: označení pořadí splátky (období), výše splátky pro každé období, úroková část každé splátky, úmorová část každé splátky a nesplacená část úvěru po úhradě každé splátky. Pro všechny umořovací plány poté platí následující kontrolní mechanismy: suma splátek se rovná součtu sumy úrokové části u všech splátek a sumy úmorové části u všech splátek suma úmorové části u všech splátek se rovná výši poskytnutého úvěru po úhradě poslední splátky úvěru je nesplacená část úvěru rovna nule. Jelikož běžný člověk se setkává především s hypotečními či spotřebitelskými úvěry, budou následující výpočty reprezentovat splácení úvěru stejnými splátkami, neboli anuitní splácení. Následující výpočty vycházejí z předpokladu, že anuita bude placena vždy na konci daného období (měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku apod…). Jedná se tedy o splácení úvěru polhůtní splátkou. Anuitu lze poté vyjádřit ze vzorce pro výpočet současné hodnoty polhůtního důchodu:

 

a =  D x ____r_____

              1 – v n

 

kde: D = výše poskytnutého úvěru; r = úroková sazba za úrokovací období; v = diskontní faktor = 1/(1+r); n = počet úrokovacích období splácení úvěru (počet splátek).

 

PŘÍKLAD

Vypočtěte měsíční splátku hypotečního úvěru ve výši 1 000 000 Kč, který má být splacen za 15 let při úrokové sazbě 4,50 % p. a.

 

Řešení

Jelikož se jedná o měsíční splátky, úrokovací období = měsíc.

Je tedy nutno přizpůsobit proměnné r a n měsíčnímu úrokovacímu období, tedy: r = 4,50 % p. a. = 0,3750 % p. m.; v = 1/(1+0,00375) = cca 0,9963; n = 180 úrokovacích období (měsíčních splátek). = cca 7 650 Kč.

 

Měsíční splátka uvedeného hypotečního úvěru bude činit cca 7 650 Kč.

Pokud by byla uvažována i existence fixačního období úrokové sazby úvěru (dejme tomu 3 roky), vypočtená splátka by platila pro toto fixační období, to znamená pro prvních 36 splátek tohoto úvěru. Výše měsíční splátky pro další fixační období s novou úrokovou sazbou by byla opět vypočtena dle výše uvedeného vztahu, ovšem proměnná D by se rovnala nesplacené části úvěru po úhradě všech předchozích splátek a proměnná n by se rovnala zůstatku počtu úrokovacích období splácení úvěru (zůstatku počtu splátek). Nesplacená část uvedeného úvěru po prvních 36 splátkách se při využití určitého známého elementárního vztahu rovná cca 849 985 Kč a do konce splácení úvěru zbývá uhradit 144 splátek (180-36). Pokud bude následující fixační období úrokové sazby úvěru trvat např. 5 let při úrokové sazbě 4,75 % p. a. (to odpovídá cca 0,3958 % p. m.), bude měsíční splátka úvěru v tomto 5letém období činit: = cca 7 755 Kč.

Výše uvedený postup bude poté aplikován pro všechna následující fixační období až do konce splácení úvěru.

Co dělat, když se rozvádíte nebo rozcházíte, a kromě všech nepříjemných pocitů, které s sebou odchod od partnera přináší, se ještě musíte vypořádat s hypotékou? Jak tedy naložit s nemovitostí, kterou jste společně obývali a měli ji ještě několik desítek let splácet?

S masovou rozšířeností hypotečních úvěrů roste i počet dříve ojedinělých situací. Hypotéka znamená zadlužení na desítky let a její splácení se tak stává nedílnou součástí našeho života. Co když se ale v průběhu něco stane, splátka zůstane, ale vnější podmínky se změní? Jedním, dnes již zdaleka ne výjimečným případem, může být ztráta partnera.

V první řadě je třeba rozlišit, kdy jste si nemovitost na hypotéku pořídili. Je totiž rozdíl, pokud o úvěr požádají manželé nebo svobodný jedinec. V následujících bodech naleznete všechny možnosti včetně optimálního řešení dané situace.


Manželská hypotéka


Nemovitost máte ve společném jmění manželů a v případě rozvodu se budete muset vyrovnat. Řešení existují v podstatě tři:

  • Převod hypotéky na jednoho z manželů: Pokud se jeden z vás rozhodne v bytě či domě zůstat a splácet ho sám, může nechat převést hypotéku na sebe. Stačí přijít do banky a přinést potvrzení o příjmu, které doloží, že můžete celou částku splácet samostatně. Váš plat bohužel na splácení nestačí? Nevadí, k vaší hypotéce může přistoupit ještě další spoludlužník – například nový partner nebo sourozenci. Ten z manželů, který se odstěhuje, potom bude z hypotečního závazku vyvázán a může požádat o novou hypotéku.
  • Postoupení dluhu: Jestliže ani jeden z vás v nemovitosti bydlet nechce, můžete ji prodat. Jednou možností je převzetí dluhu. Stačí nalézt kupce, který je dostatečně bonitní. Banka na něj převede váš závazek a on bude pokračovat ve splácení místo vás. Vy budete z hypotéky vyvázáni a budete si moct vzít novou. Nový kupující by vám měl samozřejmě také doplatit částku, která odpovídá rozdílu mezi tržní hodnotou nemovitosti a částkou, jež ještě zbývá doplatit bance. Nejbezpečnější způsob je, pokud kupující složí částku u notáře a až proběhnou všechny nezbytné přepisy v katastru nemovitosti, budou peníze uvolněny na vás účet. S bývalým partnerem se potom rozdělíte zpravidla napůl.
  • Předčasné splacení hypotéky: Může se rovněž stát, že najdete kupce, který je ochoten zaplatit za váš byt či dům v hotovosti. V tomto případě mu nemovitost jednoduše prodáte a z peněz, které obdržíte, zbytek hypotéky doplatíte. K prodeji zastavené nemovitosti ovšem potřebujete souhlas banky. V katastru nemovitostí je na ni totiž zapsané zástavní právo. A jak probíhá předčasné splácení v praxi? Kupující složí peníze u notáře. Vy z nich zaplatíte zbývající dluh bance, čímž zanikne zástavní právo na vaši nemovitost. Na katastru nemovitostí potom přepíšete na kupujícího takzvaně čistou nemovitosti (bez zástavního břemena). Nejvýhodnější pro vás bude, pokud se strefíte do konce fixačního období – nebudete totiž muset hradit žádné poplatky za předčasné splacení hypotéky.


Single hypotéka


Pokud jste si vzali hypoteční úvěr pouze sami na sebe, patří nemovitost vám. Tedy i v případě, že jste si do bytu či domu nastěhovali partnera, se kterým jste se posléze rozešli. Jestliže je hypoteční úvěr i nemovitost napsaná pouze na vás, pak na této situaci nic nemění ani případný přítel či přítelkyně, jež s vámi bydlí. Pokud se rozejdete, váš druh by se měl odstěhovat bez nároku na jakékoliv vyrovnání, protože vaše nemovitost patří i nadále pouze vám. Jiná situace samozřejmě nastává, pokud vám partner na splátky hypotéky půjčil – v tomto případě byste mu peníze měli vrátit. Také v případě, že si hypotéku napřed vezme jen jeden z vás a potom se vezmete a následně rozvedete, patří nemovitost pouze tomu, kdo si ji na hypotéku pořídil. Rozvedený partner na žádné vyrovnání nárok nemá.


Co banka považuje za dostatečné příjmy? Když si z čistého měsíčního platu odečtete splátku hypotéky, životní minimum a všechny další pravidelné výdaje v něm nezohledněné (výživné, platby pojistného, splátky jiných úvěrů), musí vám zbýt ještě určitá finanční rezerva – zpravidla minimálně několik tisíc.


Hypotéka na psí knížku


Pořídili jste si přítelem/přítelkyní hypotéku společně ještě před vstupem do manželství? V tomto případě se nejedná o společné jmění manželů, ale o podílové vlastnictví. Každý z vás tedy vlastní ideální polovinu nemovitosti a při rozchodu rovněž zůstává každému z vás ideální polovina bytu či domu. V tomto případě můžete řešit situaci stejně jako v bodě jedna.


Pracuji na živnostenský list, umožní mi banka převzít hypotéku na sebe? Ano. Pokud můžete prokázat příjmy (a ty budou dostatečné) daňovým přiznáním za uplynulé daňové období, není důvod, proč by vám banka neposkytla standardní hypoteční úvěr. Některé specializované banky nabízejí klientům také takzvanou hypotéku bez doložení příjmů. Ta umožňuje získat hypotéku i žadatelům, kteří by podle běžného schématu ověřování bonity nebyli schopni získat úvěr, ale jejich finanční situace jim splácení umožňuje.

Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one