Letos máte poslední možnost využít společné zdanění manželů.  Kdo ho může využít? Pro koho je výhodné? Nejen o tom, ale také jak postupovat a jaké formuláře budete potřebovat či do kdy přznání podat se dočtete v našem článku.

Rodiny s dětmi se v roce 2005 dočkaly zavedení společného zdanění manželů, které jim umožňuje vypočítat daňovou povinnost ze společného základu daně a tím si snížit daně. Zavedení rovné daň z příjmů fyzických osob od roku 2008, má za následek zrušení institutu společného zdanění manželů. Naposledy je tedy možné využít společného zdanění za rok 2007.

Zákon o daních z příjmů umožňuje manželům vypočítat daňovou povinnost ze společného základu daně. Nutnou zákonnou podmínkou přitom je, aby manželé vyživovali alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Tuto podmínku musí splnit nejpozději v poslední den příslušného zdaňovacího období, tedy 31. prosince.

Podmínkou využití společného zdanění 

 • manželství
 • výživa alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnost
 • obě podmínky musí být splněny nejpozději 31.12.

  Společné zdanění manželů je výhodné především pro ty domácnosti s dětmi, v nichž má jeden z manželů vysoký příjem a ten druhý příjem nízký nebo žádný. Společné zdanění lze uplatnit i v případě, že jeden z manželů neměl v příslušném roce žádný příjem, který by byl předmětem daně z příjmů fyzických osob, například manželka na rodičovské dovolené, která je doma a stará se o dítě. A právě pro rodiny s dětmi, ve kterých mají rodiče výrazně rozdílné výše příjmů, by měly společné zdanění využít.

  Pro koho je společné zdanění výhodné

  • rodiny s dětmi, v nichž mají rodiče rozdílné příjmy

  Společné zdanění nelze využít za zdaňovací období, pokud alespoň jeden z manželů za toto období:

  • má povinnost stanovit minimální základ daně
  • má stanovenou daň paušální částkou
  • rozděluje příjmy na spolupracující osoby nebo zdaňuje příjmy za více zdaňovacích období
  • uplatňuje slevu z titulu investiční pobídky
  • má povinnost podat daňové  přiznání při prohlášení nebo zrušení konkurzu

   

  Pokud manželé splňují veškeré podmínky pro uplatnění společného zdanění, musí každý z nich podat vlastní daňové přiznání včetně Přílohy č. 5. Do přiznání si každý z manželů uvede polovinu společného základu daně a vypočítá z něj svou daňovou povinnost. Tu si pak každý z manželů ještě sníží o příslušné slevy na dani. Daňová přiznání obou manželů je nutno podat ve stejné lhůtě.

  Při výpočtu daňové povinnosti se u společného zdanění manželů vychází ze společného základu daně manželů, který je tvořen součtem dílčích základů daně obou manželů, snížený o  součet nezdanitelných částek obou manželů (úroky z úvěrů na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění, odpočet na soukromé životní pojištění, dary a podobně).


  Jak podstupovat a co budete potřebovat


  Pokud jste ve zdaňovacím období 2007 splnili podmínky pro využití institutu společného zdanění, budete potřebovat následující doklady a formuláře:

  • Daňové přiznání – základní část
  • Příloha č. 5
  • případně další Přílohy, máte-li i příjmy dle §7, §8, §6  či §10
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - od všech zaměstnavatelů
  • případně další potvrzení:
   • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a výši úroků
   • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
   • Potvrzení o zaplacených částkách na životní pojištění
   • další potvrzení výše neuvedená

  Přiznání a přílohy naleznete na našich stránkách, potvrzení většinou zasílají instituce automaticky, případně si o ně musíte požádat a Potvrzení o zdanitelných příjmech vám vystaví váš zaměstnavatel. Z výše uvedených potvrzení budete potřebovat údaje při vyplňování daňového přiznání.


  Vyplnění daňového přiznání


  Máte-li všechna potvrzení, začněte vyplňovat základní část daňového přiznání dle pokynů. Pro vyplnění řádku 55 daňového přiznání budete muset nejprve vyplnit Přílohu č. 5. Zde využijete údaje z Potvrzení o zdanitelných příjmech, ale také údaje z ostatních potvrzení, které dokládají odpočty nezdanitelných částí (úroky, penzijní připojištění, životní pojištění či dary) a to za oba manžele. Hodnotu z řádku 520 Přílohy č. 5 (tj. polovinu společného základu daně) uveďte do řádku 55 daňového přiznání a pokračujte v jeho vyplňování dle pokynů. Na poslední stránce nezapomeňte vyplnit počet příloh, z kterých jste při sestavování přiznání vycházeli, a které budete dokládat k daňovému přiznání. Obdobně postupujte při vyplňování přiznání druhého z manželů. 


  Placení daní


  Při společném zdanění manželů vzniká často situace, že jeden z manželů má v důsledku placení záloh na daň přeplatek a druhý naopak nedoplatek. Zákon samozřejmě tento problém řeší, a to tak, že ten z manželů, který dosáhl přeplatku požádá současně s podáním daňového přiznání o převedení části vratitelného přeplatku na osobní účet druhého z manželů. Tento přeplatek je použit na úhradu nedoplatku na dani druhého manžela. Správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů a zbylou část přeplatku, která se nepoužila na úhradu nedoplatku vrátí zpět tomu z manželů, který na zálohách přeplatil. Žádost o převedení přeplatku je součástí daňového přiznání (na poslední stránce) .


  Podání daňového přiznání


  Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 jsou poplatníci, a to včetně těch kteří uplatňují společné zdanění, povinni podat ať již osobně, poštou či elektronicky nejpozději do pondělí 31. března 2008.
  Prodloužení lhůty o  tři měsíce, tj. do pondělí  30. června 2008, je možné pokud daňové přiznání manželům zpracovává a podává daňový poradce. V tomto případě je však třeba do 31. března doručit na finanční úřad plnou moc k zastupování.


Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one