Daně, dávky, důchody... Leden 2012 přinese řadu zásadních změn, které se dotknou každodenního života každého z nás. Přinášíme přehled všech hlavních novinek, které začnou platit od nového roku.
(Ilustrační snímek)
 
1.Kde nám stát nechá víc peněz
 • Skončí takzvaná Kalouskova povodňová stokoruna. Sleva na dani za poplatníka se tak vrátí na 24 840 korun. Letos to přechodně bylo jen 23 640 korun.

 • Jako kompenzace vyšší DPH se o 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně) zvyšuje daňová sleva na dítě. Rodiče si tedy budou moci ročně odečíst za jednoho potomka 13 404  korun.

 • Valorizují se důchody, v průměru o 174 korun. Základní výměra vzroste z 2 230 na 2 270 korun a procentní výměra o 1,6 procenta (137 korun).

 • Zvýší se příspěvek na péči pro děti do 18 let z 5 000 na 6 000 korun, a sice u 2. stupně závislosti na pomoci.

2.Kde z nás naopak víc peněz vytáhne
 • Spodní sazba DPH se zvýší z 10 na 14 procent. Postihne to potraviny, služby, vodné a stočné, teplo, kulturu, sport, dopravu nebo léky. Plné promítnutí daně do cen by znamenalo zdražení o 3,6 procenta.

 • Podraží dálniční známky. Cena ročního kuponu stoupne o 300 korun na 1 500 korun. Zvýší se i mýtné. Více zde

 • Další novinka se týká sázkových firem. Stát od ledna zdaní hazard 19 procenty. Podrobnosti politici zatím ještě ladí.
3.Kde bude stát přísnější
 • Přitvrdí se u stavebního spoření. Klesne státní podpora, a sice na 10 procent ze spořené částky, maximálně ale na 2 000 korun. Patnáctiprocentní sazbou se budou danit úroky z vkladů. Podrobnosti zde

 • Přísnější bude podpora v nezaměstnanosti. Po dvou měsících na úřadě bude nutné buď nastoupit veřejně prospěšné práce, nebo se s podporou rozloučit. A změní se i doba pojištění nutná k přiznání podpory. Dostane ji jen ten, kdo za poslední dva roky odpracoval rok (původně stačilo období tří let).
 • Zpřísní se sankce za předčasný odchod do penze. Například v nejčasnějším pásmu (1 081-1 170 dní) se bude nově výměra důchodu krátit až o 15,9 procenta. Podrobnosti zde

 • Začne platit nový zákoník práce. Zavádí například odstupné podle odpracovaných let, přísnější pravidla pro nemocenskou nebo nová omezení práce na dobu určitou. Dohody o provedení práce bude možné uzavřít na více hodin, ale bude se z nich platit pojistné u výdělků nad 10 000 korun měsíčně. Podrobnosti zde

 • Změní se pravidla pro výplatu příspěvku na péči. Nárok bude nutné prokazovat důkladněji. Podrobnosti zde
 • Uchazeči o středoškolské studium budou moci podat přihlášky na nejvýše dvě střední školy. Až dosud se mohli hlásit na tři.

 • Soudy budou moci za desítky trestných činů odsoudit firmy, dát jim pokutu, dokonce je i rozpustit. Více zde
4.A kde stát naopak bude laskavější
 • Začnou platit jednodušší pravidla pro dávky pro zdravotně postižené. Nově budou jen dvě.

 • Mírně se zvýší životní minimum (z 3 126 na 3 410 korun měsíčně) a existenční minimum (z 2 020 na 2 200 korun měsíčně). Sociální dávky navázané na tyto částky tak dostane víc lidí. 
 • Zjednoduší se systém vyplácení rodičovského příspěvku. Sjednotí se celková vyplácená částka na 220 000 korun, bude možné měnit délku čerpání i výši měsíční dávky. Podrobnosti zde

5.Dvě novinky v podobě karet
 • Zavádějí se sociální karty. Poslouží příjemcům sociálních a zdravotních dávek k identifikaci, autorizaci a placení v obchodech, případně i k výběrům z bankomatu.

 • Úřady začnou vydávat nové občanské průkazy v podobě platebních karet. Více zde
6.Samostatná kapitola: zdravotnictví
 • První změnu pocítili pacienti

Současný státní důchodový systém se hroutí! Výdaje na důchody rostou a příjmy ze sociálního pojištění nestačí! Mohou být alternativou soukromé penzijní fondy? Přinášíme srovnání doživotní penze v penzijních fondech.

Jste-li penzijně připojištěni, máte po naplnění zákonných podmínek pro přiznání penze tři možnosti, jak naložit s naspořenými prostředky.

První a v současné době zatím nejužívanější je jednorázová výplata. Spočívá ve vyplacení naspořené částky, státního příspěvku a zhodnocení. Dále se však o sebe a své peníze musíte postarat sami a je jen na vás, zda je použijete jednorázově, jejich užití rozložíte na několik let nebo je necháte v odkazu vašim potomkům.

Druhou z možností je časově omezená penze. Její princip spočívá v tom, že po předem dohodnutou dobu budete dostávat předem stanovenou částku, která je vypočítána tak, aby po ukončení výplaty byl váš účet penzijního připojištění prázdný. Ovšem budete-li žít déle, než předpokládáte, budete se muset smířit se snížením příjmů po ukončení výplat. Tato možnost však byla omezena novým zákonem a mají ji pouze klienti, kteří uzavřeli smlouvu do května roku 2000.

A konečně jako třetí přichází doživotní výplata penze. Nejvíce ze zmíněných se podobá státem vypláceným starobním důchodům. Pokud zvolíte tuto variantu, můžete žít, jak dlouho chcete s jistotou, že o penzi nepřijdete. Tedy dokud váš penzijní fond nezkrachuje.

Varianta doživotní výplaty penze začíná být atraktivní, neboť je to právě tento způsob zajištění na stáří, který přináší skutečnou jistotu. Zvolíte-li doživotní rentu, musíte být ale připraveni na nižší výplaty důchodu než u časově omezené penze. Je to pochopitelné, neboť doživotní výplata penze v sobě zahrnuje i jakési „pojišťění pro případ dlouhověkosti“.

Ne u každého penzijního fondu bude stanovený důchod stejný. Připravili jsme pro vás srovnání výše doživotní výplaty penze, nabízen0 jednotlivými fondy. Vycházíme z modelového případu muže, který odchází do důchodu v 60 letech a penzijní připojištění má uzavřeno 5, 10, 15 a 20 let. Dále předpokládáme roční zhodnocení příspěvků ve výši 5 %.

Doživotní penze při měsíční úložce 200 Kč

Tabulka č. 100
Penzijní fond Měsíční penze při délce spoření
5 let 10 let 15 let 20 let
ABN Amro Penzijní fond 95 216 370 564
Allianz penzijní fond 128 291 499 765
Commercial Union Penzijní Fond 92 209 359 549
Generali penzijní fond 118,7 269,2 460,6 704
ING penzijní fond 130 296 507 778
Penzijní fond České pojišťovny 126 286 490 751
Penzijní fond Komerční banky 134,15 304,56 521,06 796,08
Spořitelní penzijní fond 130 295 507 778
Zemský penzijní fond 95,78 217,36 371,66 567,50

Doživotní penze při měsíční úložce 500 Kč

Tabulka č. 101
Penzijní fond Měsíční penze při délce spoření
5 let 10 let 15 let 20 let
ABN Amro Penzijní fond 213 485 829 1265
Allianz penzijní fond 287 653 1120 1717
Commercial Union Penzijní Fond 207 470 805 1233
Generali penzijní fond 266 603,5 1032,4 1577,8
ING penzijní fond 291 663 1138 1744
Penzijní fond České pojišťovny 282 641 1100 1685
Penzijní fond Komerční banky 301 683,39 1169,17 1786,29
Spořitelní penzijní fond 291 663 1138 1744
Zemský penzijní fond 214,89 487,63 833,81 1273,18Poznámky:
Jedná se o penze před zdaněním.
Výše výplaty v prvním roce důchodu, dále se zvyšuje dle zhodnocení zůstatku na účtu penzijního připojištění. Výše výplaty v prvním roce důchodu, dále se zvyšuje dle zhodnocení zůstatku na účtu penzijního připojištění.
Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3 %. Přesáhne-li skutečně dosažený výnos penzijního fondu 3 %, jsou při rozdělování výnosu vyplacené penze odpovídajícím způsobem valorizovány. Nedosáhne-li dosažený výnos této úrovně, nemůže být penze snížena a její výplata pokračuje v nezměněné výši. Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3 %. Přesáhne-li skutečně dosažený výnos penzijního fondu 3 %, jsou při rozdělování výnosu vyplacené penze odpovídajícím způsobem valorizovány. Nedosáhne-li dosažený výnos této úrovně, nemůže být penze snížena a její výplata pokračuje v nezměněné výši.
Vyplácí navíc jednou ročně podíl na výnosech ve formě mimořádné splátky penze. Tato mimořádná splátka penze není zahrnuta v uvedené tabulce. Například u klienta spořícího 500 Kč po dobu 20 let by při předpokládaném zhodnocení 5 % činila první mimořádná splátka penze zhruba 12 200 Kč. Vyplácí navíc jednou ročně podíl na výnosech ve formě mimořádné splátky penze. Tato mimořádná splátka penze není zahrnuta v uvedené tabulce. Například u klienta spořícího 500 Kč po dobu 20 let by při předpokládaném zhodnocení 5 % činila první mimořádná splátka penze zhruba 12 200 Kč.
Vyplácí navíc každoročně třináctou penzi. Vyplácí navíc každoročně třináctou penzi.
Penze je vyplácena v konstantní výši po celou dobu výplaty. Účastníkům, kteří jsou příjemci penzí, se podíly na výnosech hospodaření fondu vyplácejí jako součást penzí ve výši technické úrokové míry (TÚM) použité k výpočtu jejich penze. Výši TÚM stanovuje představenstvo fondu nejméně jedenkrát ročně na základě předpokladu vývoje hospodaření fondu (v současné době činí TÚM 3,5 % p. a.). Změny TÚM se netýkají již přiznaných penzí. Penze je vyplácena v konstantní výši po celou dobu výplaty. Účastníkům, kteří jsou příjemci penzí, se podíly na výnosech hospodaření fondu vyplácejí jako součást penzí ve výši technické úrokové míry (TÚM) použité k výpočtu jejich penze. Výši TÚM stanovuje představenstvo fondu nejméně jedenkrát ročně na základě předpokladu vývoje hospodaření fondu (v současné době činí TÚM 3,5 % p. a.). Změny TÚM se netýkají již přiznaných penzí.
Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3,5 %, které mají příjemci penzí zaručeno bez ohledu na výši skutečného zhodnocení (tzv. pojistně technická úroková míra). K 1. 7. každého roku se vypočtená penze zvyšuje o tzv. podílové zvýšení vypočtené z výnosů přesahujících 3,5 %. Pokud by skutečné zhodnocení bylo nižší nebo rovno 3,5 % zůstává penze v původní výši (penze nemůže nikdy klesat). Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3,5 %, které mají příjemci penzí zaručeno bez ohledu na výši skutečného zhodnocení (tzv. pojistně technická úroková míra). K 1. 7. každého roku se vypočtená penze zvyšuje o tzv. podílové zvýšení vypočtené z výnosů přesahujících 3,5 %. Pokud by skutečné zhodnocení bylo nižší nebo rovno 3,5 % zůstává penze v původní výši (penze nemůže nikdy klesat).
Penze se vyplácí čtvrtletně vždy na kvartál dopredu. Výše uvedené měsíční penze jsou garantované po celou dobu výplaty penze a nezahrnují výnosy, které bude Zemský PF pripisovat poživateli penze po zahájení její výplaty. Tyto prostředky klient obdrží každoročně formou „třinácté“ splátky penze. Penze se vyplácí čtvrtletně vždy na kvartál dopredu. Výše uvedené měsíční penze jsou garantované po celou dobu výplaty penze a nezahrnují výnosy, které bude Zemský PF pripisovat poživateli penze po zahájení její výplaty. Tyto prostředky klient obdrží každoročně formou „třinácté“ splátky penze. 

Jak je z uvedených tabulek patrné, výše doživotní penze se u jednotlivých penzijních fondů výrazně liší. Při volbě výplaty doživotní penze je třeba počítat i se zdaněním dávek, které činí v současné době 15 %. Zdanění ale nepodléhá celá penze, nýbrž pouze část, odpovídající kapitálovým výnosům.

Důležité je též uvědomit si, že každý fond dosahuje jiných výnosů. Ve výše zmíněném příkladu všechny penzijní fondy předpokládaly zhodnocení vložených prostředků ve výši 5 %. V reálném světě se může významně lišit a i malé dlouhodobé odchylky vedou k zásadním rozdílům v celkových výnosech.

Za zmínku též stojí skutečnost, že většina penzijních fondů umožňuje kombinaci výplatních možností. Část prostředků lze získat jednorázovou výplatou a zůstatek je použit na časově omezenou či doživotní penzi. O jiných možnostech výplat, jakými je například pozůstalostní penze, výsluhová penze, odbytné a jiné, pojednává článek Evy Škrdlatnové Hádejte, co je penzijní „připojištění“ – je to pojištění nebo ne?

Doživotní dávky penzijního připojištění nemohou vzhledem k své výši nahradit státní důchodový systém, avšak jako přilepšení k chudému důchodu poskytovanému státem nejsou na škodu.

Většina ekonomicky aktivní české populace si již uvědomuje zodpovědnost za svůj důchod a začala se na něj připravovat. Vyplývá to z celosvětového průzkumu, do kterého byla letos zařazena poprvé také Česká republika.

Tento průzkum jasně ukazuje, že Češi spolu s Američany patří k nejaktivnějším národům na světě spořícím si na důchod. Nehledě na vlastní přípravu a aktivnější přístup k důchodu Češi stále z hlediska zabezpečení ve stáří spoléhají v první řadě na stát.

Výzkum zkoumající postoje pracujících a důchodců na důchodový věk také odhalil, že se Češi na důchod připravují dříve, než tak činili dnešní penzisté. Zatímco současní důchodci začali šetřit v průměru kolem 48 let, dnes pracující shromažďují finanční prostředky na stáří již od 36 let. S přípravou na důchod pak nejčastěji začínají na radu odborníka a klíčovým okamžikem se přitom pro ně stává dosažení 40 let věku.

Výzkum také ukazuje, že si ekonomicky aktivní Češi uvědomují krizi státního penzijního systému a v nadcházejících letech očekávají důchodovou reformu. Reforma by podle respondentů výzkumu měla přinést snížení státních penzí. Z tohoto důvodu 62 % pracujících předpokládá, že si udrží placenou práci i po odchodu do důchodu. Mezi současnými důchodci totéž očekává pouze 22 %, což je hluboko pod 44% evropským průměrem pracujících penzistů.

I přes obavy z finanční nouze v penzi považuje 56 % současných důchodců svůj příjem za dostatečný a většina z nich se cítí šťastně. Z hlediska spokojenosti se svým příjmem čeští senioři evropský průměr o 10 % převyšují. V České republice jsou sice důchody v porovnáním s ostatními zeměmi nízké, ale totéž platí i o životních nákladech. Navíc se značný podíl penzistů může podle výzkumu spolehnout na pomoc svých dětí, a to i v otázce financí.

AXA Retirement Scope 2008 je jediný výzkum na světě zaměřený na představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o důchodovém věku a současně na jejich srovnání s pohledem nynějších důchodců.

Klienti penzijních fondů si v minulém roce příliš nevydělali

Podle deníku E15 a měsíčníku Finanční magazín si klienti penzijních fondů nevydělají pomalu ani na inflaci. Průměrný výnos penzijních fondů totiž činí 2,6 %, přičemž inflace za minulý rok dosáhla v průměru 2,8 %. Píše o tom deník E 15, přičemž výpočty výnosů penzijních fondů vycházejí z ankety a výpočtů E15 a měsíčníku Finanční magazín.

Pokud bude situace stejná i příští rok, vydělají penzijní fondy svým klientům ještě méně, než spořící a termínované vklady, které vynesou v některých případech více než 3,5 %.

Pokud jde o jednotlivé fondy, nejspokojenější mohou být klienti Penzijního fondu Generali, který připíše klientům výnos 3,7 %. Nejmenší výnosy připíšou svým klientům fondy ČSOB PF Progres a ČSOB PF Stabilita.

Zhodnocení za rok 2007*
Penzijní fond Zhodnocení
Allianz PF 3,0%
AXA PF 2,5%
ČSOB PF Progres 2,2%
ČSOB PF Stabilita 2,2%
Generali PF 3,7%
INF PF 2,5%
PF české pojišťovny 2,4%
PF České spořitelny 3,0%
PF Komerční banky 2,3%
 • odhad na základě ankety a výpočtu deníku E15 a měsíčníku Finanční magazín

Zdroj: E15

Výnosy fondů jsou ovlivněny i tím, že prakticky nemohou provádět rizikovější investice (čeká se na zákon, který jim to umožní) a v současné době volatilních trhů prodělávají i na tom malém množství akcií a dluhopisů, které mohou držet. Musí tak velkou část prostředků držet v hotovosti, což určitě nepřispívá k dobrým výnosům.

Lidé se zajímají o „evropské“ důchody

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2007 celkem 182 297 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 15 191 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2006 znamená nárůst o 7 %. Tehdy se jednalo o 14 111 úkonů měsíčně.

V roce 2007 se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií nejvíc zajímali klienti ČSSZ ze Středočeského kraje – průměrně víc než 1 166 úkonů měsíčně, z Brna – 878 úkonů měsíčně a z Prahy – 813 úkonů. Na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice informace podávají odborně a jazykově vyškolení zaměstnanci.

Ve sledovaném období roku 2007 převažovaly dotazy (98 712) nad žádostmi (66 798). Nejvíc žádostí souviselo s posouzením příslušnosti k právním předpisům – klienti se na příslušná pracoviště ČSSZ obraceli proto, že chtěli vystavit evropské formuláře potvrzující účast v českém systému sociálního a zdravotního pojištění. To se týkalo zejména vyslání pracovníků, souběžné činnosti ve dvou nebo více členských státech a mezinárodní kamionové dopravy.

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají:

 • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
 • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.
 • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
 • Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. . Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje.

 

Proč se připojistit?

Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte navíc státní příspěvek. Spočítejte si, kolik vám spoření přinese.

Kdo se může připojistit?

Účastníkem penzijního připojištění může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Lze být připojištěn pouze u jednoho fondu v jeden okamžik.

Jaká je státní podpora?

Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Hodnota státního příspěvku se pohybuje od 50 do 150 Kč. Dále stát nabízí daňové úlevy, které se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 500 Kč.

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění

Reklama

Stát chce formou dotace přimět občany, aby se začali starat o svou budoucnost sami a aby si na stará kolena našetřili.

 

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění platný od 1. 1. 2000 (po novele zákona č. 42/1994 Sb.)

Příspěvek účastníka
(měsíčně, v Kč)

Výše státního příspěvku
(měsíčně)

100 - 199

50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 - 299

90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 - 399

120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 - 499

140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více

150 Kč

 

Příspěvek ke starším smlouvám do roku 2000 (podle původního zákona č. 42/1994 Sb.)

Příspěvek účastníka
(měsíčně, v Kč)

Výše státního příspěvku
(měsíčně)

100 - 199

40 Kč + 32 % z částky nad 100 Kč

200 - 299

72 Kč + 24 % z částky nad 200 Kč

300 - 399

96 Kč + 16 % z částky nad 300 Kč

400 - 499

112 Kč + 8 % z částky nad 400 Kč

500 a více

120 Kč

Daňové výhody penzijního připojištění

Reklama

Na základě novely zákona o penzijním připojištění č. 170/1999 Sb. vznikla účastníkům penzijního připojištění možnost uplatnit některé daňové výhody v souvislosti s připojištěním.

 

Možnost daňových výhod vstoupila v platnost 1. 1. 2000 a vztahuje se na všechny smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření a typ penzijního plánu. Cílem těchto úprav bylo zatraktivnit spoření částek nad 500 korun měsíčně a motivovat zaměstnavatele k příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům.

Výhody pro zaměstnance – účastníky penzijního připojištění:

 • Pro zaměstnance je příspěvek na jeho penzijní připojištění od zaměstnavatele příjmem osvobozeným od daně z příjmu, a to až do výše 5 % vyměřovacího základu.
 • Účastník penzijního připojištění má možnost snížit svůj základ daně o jím (nikoli zaměstnavatelem) zaplacené příspěvky na penzijní připojištění převyšující částku 6 000 Kč ročně (na částku 6 000 Kč pobírá státní příspěvek). Maximálně je možno za jedno zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Daňový odečet se uplatňuje zpětně při ročním zúčtování – nelze proto snížit výši měsíčních záloh.

Výše měsíčního příspěvku účastníka pro využití všech výhod poskytovaných státem činí 1 500 Kč (na 500 Kč se vztahuje státní příspěvek, max. 1 000 Kč lze uplatnit při daňových výhodách). Kromě toho lze ještě využít výhody spojené s příspěvkem placeným zaměstnavatelem.

Výhody pro zaměstnavatele:

 • Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad a to až do výše 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. vlastně do 3 % hrubé mzdy zaměstnance. Limit 3 % se nevztahuje k celkovému objemu mezd, ale individuálně ke každému zaměstnaci, kterému je příspěvek vyplácen, a počítá se odděleně ke mzdě za každý měsíc (nikoliv v ročním zúčtování).

Pro zaměstnavatele je tak výhodnější přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění do 3 % jeho měsíční hrubé mzdy, než mu o stejnou částku zvýšit mzdu, neboť z příspěvků nemusí platit sociální pojištění za zaměstnance (35 %). Tento postup je výhodný i pro zaměstnance, neboť z příspěvků od zaměstnavatele nemusí odvádět daň ani sociální a zdravotní pojištění.

 

Jak bude vyplácena penze?

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

Druhy vyplácených penzí

Reklama

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Pokud účastník nemá na penzi právo či ji odmítne, může využít odbytného nebo jednorázového vyrovnání.

 

 • Starobní penze je základní dávkou z penzijního připojištění. Podmínkou pro její získání musí spořit nejméně 60 měsíců a dosáhnout věku 60 let nebo získání starobního důchodu. Délka výplaty penze a její výše závisí na penzijním plánu. Obvykle je nabízena doživotní penze a doživotní penze se zaručenou dobou výplaty.
 • Výsluhová penze je dávka, která má umožnit účastníkovi vybrat si část prostředků fondu ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na ni vznikne po patnácti letech spoření.
 • Invalidní penze vzniká účastníkovi, který spořil nejméně 3 roky a zároveň mu byl státem přiznán plný invalidní důchod. Způsob vyplácení invalidní penze je stanoven penzijním plánem.
 • Pozůstalostní penze vzniká v případě smrti účastníka. Podmínkou jejího přiznání je splnění minimální pojistné doby tří let. Pozůstalostní penze je vyplácena osobě nebo osobám určených ve smlouvě.
 • Jednorázové vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou a ne formou vyplácené penze. Podmínkou je získání nároku na danou penzi. Jednorázové vyrovnání náleží výhradně účastníkovi – nevztahuje se proto na pozůstalostní penzi.
 • Odbytné náleží účastníkovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se zcela ukončit penzijní připojištění. Nárok na odbytné mají dále oprávněné osoby (nebo dědici) určené ve smlouvě v případě, že účastník zemřel aniž by získal penzi a nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. Součástí odbytného není státní příspěvek ani výnos ze státního příspěvku, které se vrací do státního rozpočtu.

Jak funguje penzijní fond?

Penzijní fond spravuje příspěvky účastníků a státu. Fond tyto prostředky v souladu se zákonem investuje do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládat na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. Výnosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky.

Připsané výnosy

Reklama

Penzijní fond musí přerozdělit mezi své účastníky minimálně 85 % zisku fondu.

 

Připsané výnosy penzijních fondů(vypočtené v procentech dle metodiky APF ČR)

Název penzijního fondu

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Allianz PF

-

-

8,9

9,1

6,0

3,8

4,36

3,7

3,0

3,0

Commercial Union PF

10,1

10,2

10,0

9,3

5

2,9

-

-

-

-

CREDIT SUISSE LIFE and PENSIONS PF

12,8

11,45

11,2

10,1

6,5

4,1

4,25

3,4

3,4

3,1

ČSOB PF Stabilita

10,4

10,9

10,3

10,02

6,1

4,2

3,2

3,0

2,3

3,8

ČSOB PF

0

16,4

8,0

10,9

7,7

5,62

3,9

4,3

4,3

5,3

Generali PF

10,3

10,61

14,6

11,4

5,3

3,6

4,6

4,1

3,0

3,0

Hornický PF Ostrava

0

3,47

7,84

7,7

4,41

2,04

2,37

3,2

2,4

3,1

ING penzijní fond

12,8

12,1

11,0

9,3

6,0

4,4

4,8

4,0

4,0

2,5

PF České pojišťovny

10,30

9,20

9,60

9,72

6,6

4,5

3,8

3,2

3,1

3,5

PF České spořitelny

4

8,1

9,05

8,33

4,4

4,2

3,8

3,5

2,6

3,7

PF Komerční banky

9,44

8,36

9,10

9,50

7,2

4,89

4,4

4,6

3,4

3,5

Vojenský otevřený PF

9,45

10,0

10,03

9,7

6,7

4,1

4,25

-

-

-

Zemský PF

11,8

7,0

7,0

7,0

7,0

5,01

4,6

4,1

4,0

4,4

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR, jednotlivé penzijní fondy

Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one