Události

Řidiči již smějí na obchvat Kroměříže jen s dálniční známkou
Kroměříž -- Motoristé mohou na bývalý obchvat Kroměříže, nynější úsek dálnice D1 Kroměříž východ--Kroměříž západ, již jen s platnou dálniční známkou. Přestože se radnice snažila vyjednat výjimku z poplatku, ministerstvo dopravy se rozhodlo již výjimky neudělovat, řekl dnes ČTK mluvčí městského úřadu Pavel Zrna. Zrekonstruovaný původní obchvat města z 90. let byl zprovozněn v prosinci 2007. Motoristé ho užívali až do letošního ledna bezplatně. Radnice se nyní obává možného nárůstu dopravy ve městě. (pokračování)

Zemědělci mohou letos prvně čerpat dotace na krajinné prvky
Praha -- Farmáři, kteří budou prostřednictvím agentur pro zemědělství evidovat takzvané krajinné prvky, mohou na ně od letošního roku čerpat dotace. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban. Krajinné prvky, mezi něž patří například meze, travní porosty či remízky, které byly v minulosti při intenzifikaci zemědělství často odstraňovány, mají podle odborníků blahodárný vliv na životní prostředí. Zadržují například v krajině vodu, čímž pomáhají předcházet povodním, omezují také erozi půdy, která je nejen v ČR vážným problémem. (pokračování)

Vysočina má na granty 36 milionů Kč, proti loňsku asi polovinu
Jihlava -- Kraj Vysočina má letos na grantové programy 36,4 milionu Kč, zatímco v minulém roce to bylo skoro 62 milionů. Šetření je spojeno s poklesem daňových příjmů v krajském rozpočtu. Peníze pro rozvojový Fond Vysočiny dnes schválilo krajské zastupitelstvo, které také vyhlásilo prvních pět letošních programů zhruba za 20 milionů Kč. (pokračování)

V Kladně letos vybudují dvě nové mateřské školy
Kladno -- V Kladně letos přibudou dvě nové mateřské školy, díky nimž se celková kapacita těchto zařízení ve městě navýší o 125 míst. Jedna vznikne v bývalé administrativní budově na Rosenbaumově náměstí a druhá v ulici Jaroslava Foglara, v prostorách, kde již školka jednou sídlila. Kladenské mateřské školy letos přijmou 630 dětí, celkově je navštěvuje kolem 2000 dětí, řekl dnes novinářům primátor Dan Jiránek (ODS). Zápisy se letos v Kladně konají 4. a 5. března. (pokračování)

Zlaté Hory plánují stavbu nové víceúčelové sportovní haly
Zlaté Hory (Jesenicko) -- Radnice města Zlaté Hory na Jesenicku plánuje stavbu nového víceúčelového centra pro sport a volný čas. V rámci investice za několik desítek milionů korun by měla ve městě vzniknout nová sportovní hala, jejíž součástí má být také sauna, posilovna nebo menší bazén. ČTK to dnes řekl starosta Milan Rác, podle kterého se ale nezačne stavět dříve než příští rok. (pokračování)

Karlovy Vary založí kvůli stavbě nových domů své bytové družstvo
Karlovy Vary -- Karlovy Vary založí kvůli plánované výstavbě obytných domů v Krokově ulici vlastní bytové družstvo. Jako podíl hodlá město do družstva vložit asi 50 milionů korun. Náměstek primátora Tomáš Hybner dnes ČTK řekl, že za situace, kdy jsou kvůli krizi developerské projekty prakticky zastaveny, je to patrně ten nejspolehlivější způsob, jak výstavbu přibližně 150 až 200 nových bytů realizovat. (pokračování)

Trutnov nabídl střechy svých domů investorům solárních elektráren
Trutnov -- Radnice v Trutnově nabídla investorům do slunečních elektráren k pronájmu střechy na několika desítkách svých objektů. Novinářům to dnes řekl starosta Ivan Adamec. Jakou částku by město mohlo z dvacetiletého pronájmu střech získat, nedokázal odhadnout. Radnice však chce využít nynějšího vrcholícího zájmu investorů o fotovoltaiku, protože od příštího roku už zřejmě nebudou platit tak výhodné podmínky pro výkup elektřiny ze slunce. (pokračování)

Český Krumlov se na jaře pustí do obnovy městského parku
Český Krumlov -- Český Krumlov se po letech plánování na jaře pustí do revitalizace městského parku a navazujících jižních teras. Park, který je kulturní památkou, se nachází v blízkosti historického jádra, jeho obnovou se rozšíří nabídka kvalitního relaxačního prostředí zejména pro místní obyvatele. Na první etapu získalo město evropskou dotaci. Celkové náklady se odhadují na 24,5 milionu korun, podíl města bude 7,5 procenta, řekla dnes ČTK místostarostka Jitka Zikmundová.

 Aktuality

Zprávy Ministerstva financí 1/2010 (MF ČR)

Starostové váhají, zda požadovat od státu navrácení pojistného (SMS ČR)

Finanční zpravodaj číslo 2/2010 (MF ČR)

Informace k přechodu k bezpečnějším kryptografickým algoritmům v oblasti elektronického podpisu (MV ČR)

Etická výchova není povinná, jedná se pouze o nabídku (MŠMT ČR)

V prosinci bylo z Fondů EU proplaceno 14,2 miliardy korun (MMR ČR)

Přípravu dopravní legislativy bude možné sledovat na internetu (MD ČR)

Kauza: Diskriminace malých obcí do 500 obyvatel (SMS ČR)

Ministerstvo životního prostředí nechá posoudit obnovu uhelné elektrárny Prunéřov nezávislým mezinárodním týmem (MŽP ČR)

Zpráva MŽP ukazuje, kde a jak zlepšit odpadové hospodářství (MŽP ČR)

[ >> Další >> ]

 Ekonomika

Hospodaření města Lanškroun za rok 2009 skončilo přebytkem 18,5 mil. Kč
V loňském roce měla na hospodaření měst a obcí velký vliv světová hospodářská krize. Rozpočty měst zaznamenaly značné propady v daňových příjmech. Tento jev se nevyhnul ani rozpočtu našeho města. I přes nepříznivou ekonomickou situaci, skončilo hospodaření města za rok 2009 s přebytkem ve výši 18,5 mil. Kč. (pokračování)

Jak hospodařily obce a kraje v 1. pololetí 2009
Ekonomická recese v roce 2009 se nemůže nepromítnout i do hospodaření veřejných rozpočtů a do rozpočtových výsledků obcí a krajů. S nižším ekonomickým výkonem se spojuje i nižší úroveň daňových výnosů a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak i s dosaženými výsledky za stejné období předchozího roku. (pokračování)

 Reforma VS

MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s "velkou" novelou stavebního zákona i změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007. (pokračování)

Datové schránky a základní registry
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vstoupí v platnost dne 1. července 2009. Cílem zavedení institutu datových schránek je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. (pokračování)

 Bydlení

SFRB: Záruky za úvěry podpoří bytovou výstavbu
Nový, právě připravovaný program Státního fondu rozvoje bydlení má za cíl podpořit výstavbu nájemních bytů. Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná. Podpůrný program SFRB má za cíl poskytovat záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů. Program by měl být spuštěn během několika týdnů. (pokračování)

Končí příjem žádostí o dotace na podporu bydlení a regionálního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele o dotace z Programu Podpora bydlení a Podpora regionálního rozvoje v roce 2010, že lhůta pro doručení žádostí končí už v pondělí 1. února. (pokračování)

 Regiony

Chrudim – město přátelské životnímu prostředí
Město Chrudim je prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí. EMAS zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minimalizovat. (pokračování)

Magistrátní kurýři uspoří Mostu každoročně statisíce korun
Kurýři na magistrátu už ušetřili Mostu statisíce korun, které by jinak město utratilo za poštovné. Jen v loňském roce tato úspora činila více než 760 tisíc Kč. Úřední poslové začínali s roznosem doporučené pošty, dnes roznášejí i obyčejné dopisy a každý měsíc navíc do schránek ve městě vhazují i Mostecké listy. Když adresáta nezastihnou doma, můžou si občané doporučenou obsílku vyzvednout na výdejovém pracovišti, které se nachází v informační recepci magistrátu. (pokračování)

 Životní prostředí

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně v Rybitví potvrzuje, že hlas občanů má váhu
Sdružení Arnika přivítalo vydání nesouhlasného stanoviska na závěr procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce na místě staršího provozu zprovoznit společnost AVE CZ. "Rozhodně nemáme v úmyslu se proti vydanému stanovisku odvolat. Má-li AVE CZ soudnost, od svého záměru zprovoznit v Rybitví spalovnu ustoupí. Závěrečné stanovisko v procesu EIA má sice jen doporučující charakter pro následná řízení, ale prakticky představuje výrazný blok pro vydání jak stavebního povolení, tak integrovaného povolení, která by spalovna musela pro svůj provoz získat. O stanovisko lze opřít i případná odvolání, pokud by jmenovaná povolení byla pro spalovnu kladná," řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková. (pokračování)

Arnika žádá hejtmany, aby nedopustili kácení zdravých alejí
Budeme letos zase svědky kácení alejí podél silnic? Přestože parlament loni zpřísnil zákonnou ochranu stromořadí, sdružení Arnika se obává, že i letošní zimu mohou padat k zemi zdravé stromy. Jak totiž vyplývá z předběžného průzkumu Arniky, silniční správy využily času, než začal platit nový zákon, a připravily se na kácení tisíců stromů. Arnika se momentálně snaží zjistit přesné údaje a zároveň oslovuje hejtmany všech krajů a žádá je, aby devastaci české krajiny předešli. (pokračování)

 Zpravodaj MZe

Oranžová stuha – za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. V oblasti spolupráce obce s místními zemědělskými subjekty se uděluje vítězům soutěže oranžová stuha. (pokračování)

Proplácení DPH obcím
Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 (PRV) ve vztahu k DPH, a po tuto dobu za české obce DPH platil stát. (pokračování)

 Ostatní

Evropská unie podpoří integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka 416 220 901 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, půjde na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný vstup a udržení na trhu práce. (pokračování)

SPIS a APVTS se sloučily, vznikla ICT UNIE, o. s.
Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Sdružení pro informační společnost (SPIS) oznamují, že na valné hromadě, konané v úterý dne 26. 1. 2010 došlo ke sloučení obou subjektů a tím vzniklo Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace – ICT UNIE, o. s. (zkratka ICTU). Prezidentem ICTU byl zvolen Svatoslav Novák

03.02.2010 08:17:36
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one