Co jsou to komodity?

Komodity jsou zjednodušeně suroviny. Velká většina toho, co vidíme kolem nás, denně používáme, konzumujeme, nakupujeme - to jsou velmi často tak zvané komodity. Benzín, ropa, plyn, maso, kukuřice, oves, ječmen, zlato, stříbro, dřevo, mléko… a mnohem, mnohem více. Komodity jsou základem existence podoby současného života nás všech.

Proč byste se měli o komodity zajímat?

Komodity se mohou pro každého stát úžasným způsobem finančního přilepšení nebo dokonce obživy. Jak? Díky tak zvaným futures kontraktům, skrze které můžeme na komoditních burzách nejrůznější komodity nakupovat a prodávat. Neděste se však, je to mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát. Vše, co k tomu potřebuje je počítač, internet a telefon. Nikdy nebudete muset nikam chodit, ba dokonce ve skutečnosti nemusíte nikdy ani nakoupenou nebo prodanou komoditu vidět, a přesto můžete v komoditách vydělávat nemalé peníze každý den tak, jako desítky tisíc dalších.

Jak se dá v komoditách vydělávat?

Základní princip je velmi jednoduchý. Jak jsme již zmínili, nakupují se a prodávají tak zvané komoditní kontrakty. Přičemž celý úspěch k vydělávání spočívá ve schopnosti nakoupit komodity když je cena nízko a prodat, když je cena vysoko. Nebo naopak. To vše můžete dělat z tepla vašeho domova, aniž by jste se museli pohnout od počítače nebo telefonu. A jak poznáte, kdy nakupovat a kdy prodávat? To vše se dozvíte zcela zdarma v našem on-line komoditním manuálu.

Kolik se dá v komoditách vydělávat?

Prakticky neexistuje žádné omezení. V komoditách je možné vydělávat i desítky tisíc dolarů každý den. Špičkoví obchodníci vydělávají v komoditách několik miliónů dolarů ročně. Drobní obchodníci si většinou dokáží ke svému zaměstnání přivydělat několik stovek až několik tisíc dolarů každý měsíc pouze tím, že komodity obchodují podle svých strategií.

Jaké potřebuji vědomosti, abych mohl v komoditách vydělávat?

Veškeré potřebné vědomosti naleznete na naší stránce. Nezáleží ani na vašem vzdělání, ani na ničem jiném. Pokud budete mít píli, odvahu a trpělivost, můžete začít vydělávat v komoditách i třeba jen se základním vzděláním. Ostatně - vydělat v komoditách dokázala i 16 letá Michelle Williamsová. Co se týče obchodníků v českých a slovenských končinách - můžete si přečíst zkušenosti některých skutečných obchodníků.

Není to zase nějaký podvod?

Obchodování s komoditami je docela možná to zcela nejférovější a nejvíce hlídané podnikání na světě. Komoditní obchodování je vysoce seriózní způsob obživy, který se těší převážně v USA nemalé prestiži. Jedná se o způsob obživy, který se provádí převážně skrze americké burzy, které jsou velmi ostře hlídány celou řadou amerických vládních orgánů a institucí. Celé obchodování s komoditami je hlídáno a regulováno dokonce s takovou precizností a důkladností, že pokud by se kdy objevily jakékoliv pochybnosti o regulérnosti, zcela jistě by se do odhalení takovýchto neregulérností okamžitě zapojila i FBI.

Jak mohu začít?

Začněte přečtením si článku Jak vydělávat na sny v 5 krocích nebo přejděte rovnou k našemu On-line komoditnímu manuálu, který je samozřejmě zcela zdarma.

Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci nám lépe se orientovat v dané situaci a navigovat nás směrem k možným profitabilním obchodům, stěžejní body takovéto mapy by tvořili supporty a resistance.

O co že se jedná? Jedná se o body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Zkrátka a dobře, stejně jako v životě, i v komoditách má řada obchodníků "cenu, pod kterou nejsou ochotni jít" či v případě kupců "horní hranice, kterou jsou ještě ochotni zaplatit". Support a resistance by tedy mohly být definovány zhruba následovně:

Support je cena, pod kterou nechce nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod kterou se takovýto obchodníci zdráhají prodávat.

Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity či akcie ochotná zaplatit.

Proč obchodníci nechtějí prodávat níže nebo nakupovat výše nás absolutně nemusí zajímat. Pro nás je podstatné pouze naučit se tyto supporty a resistance (zkráceně též S/R) rozpoznávat, neboť se na komoditních grafech stávají důležitým psychologickým bodem, který může výrazně rozhodnout o dalším směru trhu.

Jak support a rezistance vypadají?

Supporty a resistance jsou taková místa na grafech, na kterých cena prokazatelně stagnuje na určité hodnotě a "zdráhá" se pokračovat buďto výše, nebo níže. Čím více dnů cena stagnuje, tím pevnější bariéra je.

Na obrázku 1 vidíme graf listopadového LUMBER trhu (LBX04). V období mezi 12 a 19 dubnem (April) se cena "zarazila" a celých 5 dnů se prakticky držela na jednom místě. Přičemž ani jeden z těchto obchodních dnů nebyl trh schopen prorazit cenu 351.70, čímž vytvořil resistanci, nebo-li "psychologický bod", ve kterým příliš mnoho obchodníků odmítalo z nějakého důvodu nakoupit komoditu za ceny vyšší než 351.70.

Jak je však z obrázku patrné, cena nakonec přeci jenom tuto psychologickou hranici (resistanci) prorazila a vystoupala mnohem výše.

Zhruba o měsíc později pak cena začala opět stagnovat a to mezi 6 až 13 květnem (May), kdy řada obchodníků nebyla ochotná platit za komoditu více, jak 360 - 361 USD. Tentokrát však již trh resistanci prorazit nedokázal a obrátil se prudkým směrem dolů.

Obr.1. – Lumber November 2004. Místa označené jako RESISTANCE jsou místa, kdy cena stagnovala a vzdorovala k dalšímu růstu. Takováto místa na grafu jsou pro obchodníky velmi důležitá, neboť mu mohou výrazně pomoci v navigaci k profitovým obchodům.

Na obrázku 2 vidíme další příklad, tentokrát i s ukázkou supportu. Mezi 10 až 16 červnem většina obchodníků usoudila, že prodávat zlato (GOLD) za cenu pod 385 USD se jim nevyplatí a utvořili tak psychologický bod ve formě supportu, nebo-li podlahy, pod se trh zdráhal komoditu obchodovat. V tomto případě se trhu prorazit support nepodařilo, trh se otočil a zhruba měsíc nepravidelnými skoky pokračoval vzhůru. Tímto směrem pokračovala až do momentu, kdy řada obchodníků usoudila, že z nějakého důvodu nebude nakupovat komoditu výše jak za 410 USD a tak utvořila resistanci. Trh se záhy od této resistance odrazil a zamířil zpět dolů, kde opět nedokázal zdolat předešlý support a opětně zamířil vzhůru.

Jak tedy vidíte, supporty i resistance jsou pouhým okem poměrně srozumitelně definovatelné. Je dobré mít na paměti, že není ani tak důležitá "symetrie" S/R bodů (t.j. aby trh vždy narážel na stejnou cenu), jako spíše délka trvání S/R bodů. Čím déle se trh určitou S/R hranici zdráhá prorazit, tím pevnější S/R hranice je.

Naučit se správně rozeznávat supporty a resistance vyžaduje trochu cviku a zkušeností. S/R oblasti mohou mít nejrůznější podobu a ne všem je třeba přikládat stejnou váhu. Každý obchodník-začátečník by si měl projít desítky až stovky grafů a naučit se S/R hranice rozpoznávat. Cit pro grafy je v případě S/R bodů velmi důležitý a lze ho dosáhnout pouze poctivým, dlouhodobým pozorováním a "trénováním".

Obr. 2. – Gold October 2004. Trh nejprve vytvořil support (podlahu), pod který obchodníci odmítali prodávat. Cena se tedy odrazila a stoupala vzhůru, dokud neutvořila strop (resistanci) - bod na grafu, kdy obchodníci odmítali nakupovat za vyšší cenu. Trh se od této resistance opět odrazil.

Jak na suport a resistancích vydělávat?

Chytřejší z vás již zřejmě z předchozích ukázek sami vycítili, v čem se skrývá potenciál supportů a resistancí:

Trh se může buďto od S/R odrazit nebo S/R prorazit. Ať učiní první nebo druhé, většinou následuje výrazný pohyb, který nám může nadělit (nemalý) zisk.

Pokud se vrátíme k příkladu OCT GOLD na obrázku 2, každý jen trochu pozornější čitatel těchto stránek by měl již být sám schopen vypozorovat tři výrazné příležitosti k obchodu.

První příležitost přišla hned s prvním supportem. Co je pro nás podstatné je moment, kdy můžeme s relativní jistotu říci, že se trh již rozhodnul pro jednu z variant - buďto proražení nebo odražení. V případě prvního supportu jsme takovýto signál dostali prvně 15.6., kdy trh vyrazil prudkým směrem vzhůru a my tak mohli nabýt přesvědčení, že se trh rozhodnul pro variantu odražení a nyní tudíž bude následovat výrazný pohyb vzhůru. Vložíme tedy příkaz k nákupu 1 kontraktu NAD HIGH 15.6. - právě pro případ, že by trh i nadále pokračoval vzhůru. (viz. obr. 3)

Obr. 3. Trh se dle všeho rozhodnul od supportu odrazit a vyrazit tak směrem vzhůru. Tím nám dal trh optimální signál k nákupu (nebo-li nastoupení dlouhé / long pozice).

Další den se zdá, že trh opět váhá a že přesvědčení trhu není tak jednoznačné, avšak hned následující den udělá trh další výrazný pohyb vzhůru a tak potvrdí naší hypotézu. Hned následující den následuje ještě větší pohyb vzhůru, během kterého jsme exekuováni do jedné dlouhé pozice.

Nyní, je důležité si stanovit nejenom kdy do trhu vstoupit, ale též kdy z něho vystoupit. Pokud bychom se opět rozhodli vystupovat na základě S/R bodů, vystoupili bychom prakticky za další 2 dny, kdy trh utvoří další S/R bod a my během této stagnace trhu vystoupíme se ziskem +350 USD (obr. 4).

Obr. 4. Obchod se zdařil. Ve stejný den, kdy jsme komoditu nakoupili, mohli jsme vystoupit s profitem 350 USD.

Agresivnější obchodníci mohou pak počkat na pevnější S/R a vystoupit tak až při vytvoření resistance označené na grafu, se ziskem 1 700 USD (obr. 5)

Obr. 5. Kdo si počkal až na pevnější resistanci, kterou by mohl považovat jako signál k výstupu z trhu, mohl vydělat 1 700 USD.

Nyní, v momentě, kdy trh utvoří resistanci (označenou na obrázku), můžeme celý proces zopakovat. V momentě, kdy tušíme, zda-li se již trh bezpečně rozhodnul pro možnost odražení či proražení (v tomto případě se jedná o odražení), můžeme okamžitě prodávat 1 kontrakt a opět nechat trh padat a vystoupit v momentě, kdy se utvoří nový S/R bod (v našem případě opět support) - viz. obr 6.

Obr. 6. Po vytvoření resistance se cena odrazila a započala svůj výrazný pokles. Pro nás to byl signál k prodeji (nastoupení krátké / short pozice). Cena se opět zarazila v místě předešlého supportu, kde jsme vystoupili se ziskem 800 USD.

Třetí příležitost již doufáme dokážete sami rozpoznat - samozřejmě, jedná se o nákup při odražení druhého supportu, po kterém trh opět vyrazil vzhůru pro profit kolem +1 000 USD.

Jak tedy vidíte, supporty a resistance jsou velmi důležité body na grafech, které pokud se naučíte správně rozpoznávat a používat, mohou vydělat nemalé peníze. Opět však opakujeme, že je nejprve nezbytné získat pro grafy potřebný cit a naučit se jednotlivé S/R úrovně rozpoznávat dle toho, které nám nabízejí větší či naopak menší šanci na úspěch. Neexistuje žádný konkrétní návod jak vás tomuto naučit - krom vlastní píle a snahy grafům porozumět a v S/R bodech se patřičně zorientovat.

A ještě jedna podstatná rada:

Je velmi důležité dobře vysledovat a označit si všechny supporty a resistance v historii grafu. Supporty a resistance vytvořené v minulosti mohou cenu "zbrzdit" i v budoucnosti. Pokud trh vytvořil v minulosti nějaký pevnější support nebo resistanci, i v budoucnu se může tento support nebo resistance stát důležitým bodem, který bude buďto proražený, nebo se od něho cena odrazí.

Závěrem

Závěrem kapitoly o supportech a resistancích je třeba ještě podotknout, že mnoho S/R bodů mívá tendenci tvořit tak zvané "falešné průlomy" či "falešná odražení". Jedná se o případy, kdy nám trh dá jasný signál, že se rozhodnul daný S/R např. odrazit, avšak v momentě kdy do takového trhu vstoupíme, ten se otočí a S/R úroveň naopak prorazí. Je maximálně důležité být na tyto alternativy připravený a pokud se trh takto zachová, s klidem zlikvidujte "falešnou" pozici s malou ztrátou a v momentě proražení S/R úrovně přijměte pozici novou, tentokrát již správným směrem.

Konkrétní příklad je patrný na OBR. 7, kdy trh v OCT SUGAR 2004 nejprve S/R úroveň falešně prorazil, aby se záhy otočil a vylétl prudce vzhůru.

Obr. 7. Trh nejprve velmi silnou S/R bariéru prorazil a dal nám tak falešný signál k prodeji (nebo-li nastoupení krátké/short pozice). Později se však cena odrazila, vystoupala zpět vzhůru a záhy se ukázalo, že proražení bariéry byl falešný signál. Proto jsme svou ztrátovou pozici okamžitě uzavřeli a otevřeli tak novou pozici - tentokrát dlouhou / long, nebo-li nakoupili 1 kontrakt OCT SUGAR 2004.

Jakmile se začtete do prvních knih týkající se komodit či nalistujete první analýzy trhů, brzy narazíte na jakési býky (bull) a medvědy (bear). Nebojte se, není to žádný další rozměr komoditního obchodování, ale jen jiné pojmenování rostoucích či klesajících trhů.

Každý trh, který roste (cena komodity jde nahoru), se nazývá býčí trh (bull). A naopak, každý trh, který klesá (cena komodity jde dolů), se nazývá medvědí trh (bear).

Typická ukázka býčího trhu (bull market), konkrétně v hovězím mase – Live Cattle October 2004

Krásný medvědí trh (bear market) – cena v zářivé kukuřici 2004 trvala klesala několik týdnů.

K čemu rozlišovat, zda-li je trh býčí či medvědí?

Samotné označení býčího a medvědího trhu je pochopitelně spíše slovním pohlazením v jinak technicky nudných trzích. Stejně tak můžeme hovořit o stoupajících či klesajících trzích, ale zůstaňme u obligátních býků a medvědů. Důležitá je podstata, kterou pojmy vyjadřují – konkrétně jde o cenový trend, který má buď stoupající (býčí trh) nebo klesající (medvědí trh) tendenci. Pokud trh dlouhodobě stoupá, jedná se o býčí trend, pokud klesá, jedná se o medvědí trend

Trend je pro obchodníka jeden z nejdůležitějších pojmů – jedna z nejčastějších pouček, kterou uslyšíte nejen na tomto serveru je "Trend is your friend" – trend je tvůj přítel. Tato poučka nevyjadřuje nic jiného, než skutečnost, že nejprofitabilnější obchodní strategie vycházejí z těch, které následují trend. Pokud jde obchodník s trendem, vydělává. Pokud jde proti trendu, prodělává. Čím delší je pak trend, tím větší má šanci obchodník vydělat. Některé trendy mohou trvat i několik měsíců až let a řada obchodníků v takovýchto trendech zůstává až do samotného konce, neboť každý pohyb jeho směrem mu přináší další a další zisky.

Nyní, když konečně víme, jak správně číst grafy trhů, pojďme se podívat, jakým způsobem vstupovat do trhů a spekulovat tak na pokles nebo růst ceny, na kterém bychom mohli případně vydělat.

Existují pouze dva způsoby, jak vstoupit do trhu: můžete být buď "dlouzí" (long) nebo "krátcí" (short).

Jste-li "dlouzí" (long), pak komoditní kontrakt nakupujete, tudíž očekáváte vzrůst ceny daného kontraktu, neboť pokud cena poroste, vyděláváte peníze.

Jste-li "krátcí" (short) pak komoditní kontrakt prodáváte (aniž by jste ho museli vůbec vlastnit - viz. dále), tudíž očekáváte, že cena bude klesat. Pokud cena bude opravdu klesat, budete vydělávat.

V komoditním obchodování můžete tedy vydělávat peníze ať jde cena komodity nahoru nebo dolu.

Do dlouhé pozice vstupuje obchodník nákupem futures příkazem BUY, který zašle svému brokerovi (např. BUY 1 kontrakt Dec Corn = broker pro vás nakoupí 1 kontrakt prosincové kukuřice). Od okamžiku nákupu kontroluje obchodník daný kontrakt až do doby, dokud pozici neuzavře příkazem SELL – tedy prodejem futures kontraktu.

Pokud nakupujeme s cílem vydělat na růstu ceny, pak jsme tak zvaně LONG, nebo-li dlouzí. Pokud cena skutečně povyroste, pak vyděláváme peníze až do okamžiku, než kontrakt prodáme (a obchod tak zvaně uzavřeme). V momentě kdy obchod uzavřeme, již žádný futures kontrakt nevlastníme, zato však inkasujeme případný zisk (v tomto případě 1 810 USD za týden).

Zde je konkrétní ukázka klasické dlouhé pozice v Lean Hogs (vepřové boky) uskutečněná navíc na základě technické formace konkrétně popisované dále v tomto manuálu. 13.září prorazila cena vepřových boků hranici rezistance (viz dále) a my jsme nákupem (BUY) 1 kontraktu LH2004Z vstoupili do dlouhé poziceza cenu 64,50. Za týden jsme na posouvaném stop-loss (viz dále) příkazu pozici uzavřeli tím, že jsme pozici prodali (SELL) někomu jinému (zařídil za nás broker) za cenu 69,025. Koupit levně, prodat dráž – základní princip dlouhé pozice, který nám vydělal 1 810 dolarů na jednom kontraktu za týden (podle velikosti účtu a vhodného řízení rizik – viz dále – se obchoduje i několik kontraktů najednou a zisk se pak násobí počtem kontraktů).

Příklad krátké pozice (short) je pak přesně opačná analogie:

Pokud komoditní kontrakt nejprve prodáte (aniž by jste museli nějaký vlastnit), jste tak zvaně krátcí, nebo-li short. V takovém případě spekulujete na pokles ceny a dokud obchod neuzavřete zpětným nákupem kontraktu (příkaz BUY), vyděláváte s každým dalším poklesem ceny. Po uzavření obchodu pak inkasujete zisk odvozený velikostí pohybu poklesu ceny komodity od doby kdy jste futures kontrakt prodali, až do momentu, kdo stejný kontrakt nakoupíte. V tomto případě se jedná o zisk 4 437 USD.

2.června 2004 vytvořila zářiová kukuřice (C2004U) typickou formaci "double top" (kterou popisujeme dále) a my jsme na ceně 314 vstoupili prodejem (SELL) do krátké pozice. V pozici jsme byli sice přes dva měsíce, ale nakonec pozici uzavřeli zpětným nákupem (BUY) 6.srpna 2004 za cenu 225 a čtvrt centu. Při blokovaném marginu 350 USD jsme tak inkasovali zisk 4 400 dolarů – ucházející výsledek navíc násobený počtem hned několika držených kontraktů. Prodat vysoko, nakupit nízko – to je princip krátké pozice.

Nyní se jistě ptáte, jak mohu nejprve prodat něco, co nevlastním? Zkrátka a dobře, i takovouto věc komoditní obchodování umožňuje. Skutečně, můžete nejprve komoditní kontrakt prodat,aniž by jste nějaký vlastnili - avšak musíte později komoditní kontrakt stejné komodity s dodávkou ve stejném měsíci i koupit, abyste obchod uzavřeli (nebo-li uzavřeli svou pozici). Samozřejmě, prodaný komoditní kontrakt musíme zpět koupit do FND (first notice day - viz. kapitola futures kontrakty podrobněji), jinak bychom na sebe brali závazek dodat kupci, kterému jsme futures kontrakt prodali, příslušnou komoditu ve fyzické podobě. A komu by se chtělo narychlo někde shánět 50 tun pšenice.....

Již jsme si před chvilkou vysvětlili, že způsob, jakým se budeme společně snažit vydělávat v komoditách peníze se nazývá technická analýza, založená na technickém studiu grafů. Neděste se, ve skutečnosti o žádnou příliš technickou záležitost nejde. Jak si již za moment ukážeme, číst cenové grafy komodit může být po krátké praxi stejně snadné, jako číst slova a věty v novinách. Pojďme si tedy ukázat, jak s grafy pracovat a jak je interpretovat.

Vše co grafy vyjadřují je grafické znázornění změny ceny dané komodity v průběhu času. Stejně jako v matematice lze i takto jednoduchý vztah graficky znázornit několika způsoby. Aby byl náš manuál co nejjednodušší, budeme se nyní věnovat grafu nejčastějšímu – tzv. bar chart nebo-li čárový graf. Název grafu je odvozen od základních elementů grafu – tzv. bars čili "čár":

Podíváte-li se na grafy publikované v předcházejících kapitolách, uvidíte, že každý graf se skládá z čárek, vypadající podobně jako diagram zobrazený nad tímto textem. Každá taková čárka přitom zobrazuje hned čtyři informace:

OPEN – cenu, za kterou trh otevřeL v daném časovém intervalu
HIGH – nejvyšší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
LOW – nejnižší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
CLOSE – cena, za kterou trh daného dne uzavřel

Kromě ceny je druhým ukazatelem každého grafu časové měřítko. Z předchozích kapitol víme, že v likvidních trzích probíhá obchodování v podstatě neustále – buď v rámci otevíracích hodin burzy, nebo skutečně non-stop v případě některých elektronických trhů. Jelikož se komodity obchodují v rámci své obchodní doby prakticky nepřetržitě, cena komodity se tak mění prakticky každou minutu, někdy i rychleji. Existuje tedy mnoho pohledů jak se na trhy dívat – můžeme si zobrazit třeba graf zobrazující obchodování po 5 minutách, graf zobrazující obchodování po 60 minutách, či graficky zobrazit pohyby denní, nebo týdenní či dokonce měsíční. Všechny grafy budou vypadat velmi podobně a jediný rozdíl je, že graficky znázorňují vývoj cen za zvolené časové období. V dalších kapitolách si řekneme, kdy použít který typ časového měřítka (každé se hodí pro jiný typ obchodování). Nyní se pro čistě výukové účely podívejme na denní graf bavlny a ukažme si konkrétně, co nám který ukazatel na grafu říká:

Graf prosincové bavlny (DEC Cotton). Jak vidíte, číst správně komoditní grafy není o nic složitější, než číst slova a věty v novinách.

Graf zobrazuje průběh obchodování bavlny. Jde o denní graf, kde každá jednotlivá "čárka" zobrazuje průběh obchodní seance jednotlivého dne. Vidíme, že graf zobrazuje obchodování komodity někdy od poloviny března (anglicky March) přibližně do poloviny srpna (anglicky August) - viz. spodní osa x. Na svislé ose y pak vidíme ceny, za které byla komodita v různé okamžiky obchodována. V rámci celého grafu je tedy patrné, že cena prosincové bavlny (dec cotton) od poloviny března padala z cca 69 USD dolarů na 42 USD, pak se odrazila a skončila na hodnotě 51 USD. V červeném kruhu je zvýrazněný a zvětšený jeden náhodně vybraný den – konkrétně 29.4.2004. V každém rozumném zobrazení grafu (i na internetu jsou jich desítky zdarma) je možné snadno odečítat hodnoty jednotlivých dnů, takže můžeme s jistou říci, že 29.4. bavlna otevřena na hodnotě 61,55 USD (open), nejnižší obchodovaná hodnota byla 59,10 USD (low), nejvyšší cena v rámci tohoto dne byla 61,95 USD (high) a trh uzavřen na ceně 61,25 USD (close).

Samozřejmě, pokud bychom si tento jediný den prohlédli na 5ti minutových grafech, mohli bychom vidět, jak a kde se cena pohybovala během každých 5ti minut. Graf by vypadal velmi podobně, pouze jedna čárka by představovala nikoliv jeden den, ale 5 minut.

Jak se dočtete v našem bezplatném manuálu dále, tyto základní informace jsou často ty hlavní, které budete pro skutečné obchodování potřebovat. Přestože zatím zela jistě nevidíte v daném grafu žádné souvislosti s tím, jak konkrétně byste mohli vydělávat s pomocí grafu peníze, vězte, že nyní jste se již naučili největší základy komoditního obchodování – schopnost přečíst graf znázorňující průběh vývoje ceny konkrétní komodity v čase.

Nyní jsme si tedy v kostce vysvětlili, co jsou to komodity, co jsou to futures kontrakty, co je to pákový efekt a jak díky pákovému efektu můžeme kontrolovat velké množství komodity za nepatrnou zálohu zvanou margin.

Než se tedy dostaneme dále a ukážeme vám, jak fungují cenové grafy komodit, jak je správně číst a jak na jejich základě předvídat, zdali cena dané komodity bude klesat či stoupat a jak na takovém pohybu profitovat, dejme si malou pauzu.

Třebaže jste v předchozích úvodních odstavcích mohli nabýt dojmu, že komoditní obchodování je legrace a možná cesta k rychlým velkým penězům, opak je pravdou. Komodity jsou cesta k slušnému živobytí a pro některé úspěšné spekulanty i k pohádkovému bohatství, ale je to tvrdý business tak jako jakékoliv jiné podnikání.

Nepouštějte se do komoditního obchodování bez hlubokého tréninku, patřičného sebevzdělání a konkrétního dlouhodobého plánu. Tak, jak je možné v komoditách peníze rychle vydělat, je samozřejmě možné je i rychle ztratit. Věnujete-li však trhům dostatek studia a najdete-li si svůj vlastní individuální přístup, pak máte velkou šanci, že vás svět komodit štědře odmění.

Řadu z vás pravděpodobně nyní napadají vesměs podobné otázky. Jedna z mnoha pravděpodobně zní – není příliš pozdě začít s komoditním obchodování až nyní? Odpověď zní – samozřejmě že není, stejně jako nebylo pozdě začít s obchodováním komodit před 30 lety, kdy tento princip vydělávání financí fungoval v USA již přes 100 let! (Chicagská burza (The Chicago Board of Trade) vznikla v roce 1848, Newyorská burza v roce 1870 – viz dále). Je důležité uvědomit si, že komoditní obchodování je ve své základní podstatě nepostradatelná součást každého vyspělého průmyslu. Bez spekulantů by totiž ve velkém nefungovaly ani tak základní věci, jako třeba levná výroba chleba. Proto na tomto světě komoditní obchodování ještě zřejmě velmi dlouho bude - a proto není nikdy pozdě s komoditním obchodováním začít.

Pro moderní zemědělce jsou komoditní burzy životní nezbytností. Foto ©iStockphoto.com/4loops

Další běžnou otázkou pak bývá: co když mi nebude chtít žádný futures kontrakt nikdo prodat? Nebo co když nějaký nakoupím a pak se ho nebudu moci zbavit, protože jej nebude chtít nikdo koupit?
Vážení, dejte sbohem podobným obavám. Komoditní obchodování je nejlikvidnější obchodování na světě. Co to znamená? Že v celém komoditním vesmíru je tak obrovské množství kupců a prodávajících (neboli spekulantů) v každičkém momentě, že vaše kontrakty budou nakoupené či prodané doslova během pár vteřin, maximálně minut! Obrovské množství spekulantů vytváří v trzích tak obrovskou likviditu ,že je možné v podstatě kdykoliv koupit či prodali komoditu za cenu blízkou té, která je aktuálně vidět v grafech. Nemusíte mít tedy sebemenší obavy o to, že byste kdy nebyli schopni futures kontrakt nakoupit nebo prodat. Konec konců, tuto práci má za vás na starosti broker a pokud ten toto nedokáže během krátké doby, není důvod u takovéhoto brokera více zůstávat. To však příliš předbíháme, k brokerům a způsobu nakupování a prodeje futures kontraktů více až později. Nyní si pojďme říci něco více o tom, jaké druhy spekulantů vlastně ve světě komoditního obchodování existují.

Komodity jsou zjednodušeně suroviny. Většina základních surovin kolem nás, jako například pšenice, oves, vepřové maso, hovězí maso, ale i ropa, zlato nebo bavlna - těm všem se souhrnným názvem říká komodity.

Typická komodita - kukuřice. Foto ©iStockphoto.com/YinYang

Obchodování s komoditami (angl. trading commodities) je nazýváno také jako "termínové obchodování" nebo častěji anglicky futures trading. Na rozdíl např. od akcií, kde se obchoduje s podíly určité společnosti, při komoditním (futures) obchodování se obchoduje se surovinami. Každá surovina (komodita) se pak obchoduje s určitým termínem dodání; můžete si například již nyní koupit pšenici s dodáním v prosinci příštího roku (neboli pšenici, která ještě není ani vypěstovaná). Pokud takovouto pšenici nakoupíte, váš obchod je zpečetěný smlouvou (tak zvaný futures kontrakt) a dodavatel je povinen vám na základě takovéto smlouvy dodat do konce prosince příštího roku určité, smlouvou dané množství pšenice, které jste vy na základě uzavřené smlouvy povinný odebrat - a to za předem stanovenou cenu.

Nemusíte se však ničeho bát - vy ve skutečnosti nikdy žádnou pšenici nakupovat nebudete (natož ji tak někde skladovat nebo uzavírat nějaké smlouvy). Ještě než si však vysvětlíme, jak tedy komoditní obchodování prakticky funguje, pohlédněme nejprve trochu do historie:

Historie komoditních obchodů sahá podle některých pramenů až někam k 6000 let staré Číně. Nicméně první skutečně dochované doklady týkající se komoditních obchodů se vztahují k Japonsku, kde se tento obchodní instrument používal k zajištění úrody rýže již někdy kolem 17. století. I když od té doby uplynulo několik stovek let, princip japonských "rýžových" komoditních obchodů zůstal velmi podobný tomu, jakým se obchodují komodity dnes.

Rýžová pole v Japonsku - počátek komoditního businessu. Foto ©iStockphoto.com/elwynn1130

Cílem japonských pěstitelů bylo zajistit financování sezónního pěstování rýže. Pokud farmáři chtěli vypěstovat určité množství rýže, s cílem rýži později s patřičným ziskem prodat, potřebovali nutně určitý kapitál, ze kterého by samotné pěstování rýže financovali (náklady na mzdy, náklady na sazbu, ošetřování, sklizeň úrody apod.). Pokud však rýžoví farmáři potřebné finance neměli, existovala tu možnost určitým způsobem "předprodat" rýži ještě před jejím vypěstováním. Řekněme, že rýžový farmář věděl, že za cenu XY dokáže vypěstovat 100 tun rýže. Jistý odběratel (například vlastník sítě obchodů) zase věděl, že bude na příští rok potřebovat právě oněch 100 tun rýže. Oba se tedy domluvili, že farmář zajistí pro odběratele 100 tun rýže, která bude farmářem dodána v určitém konkrétním termínu během příštího roku, a obchodník za ni zaplatí předem dohodnutou cenu (pro farmáře byla akceptovatelná taková cena, která pokryla jeho výrobní náklady + zahrnovala i patřičný profit). Tato domluva byla samozřejmě výhodná pro obě strany - farmář měl svého jistého kupce ještě předtím, než vůbec začal rýži pěstovat, a obchodník již předem věděl, kolik za rýži příští rok zaplatí. Jejich dohoda pak byla zpečetěna smlouvou, která se dnes nazývá futures kontrakt. S touto smlouvou pak mohl jít pěstitel do první banky a na základě ní, jakožto jistiny, získat půjčku k financování vypěstování rýže.

Postupem času se však začalo ukazovat, že ne vždy je tento způsob uzavírání futures obchodů pro obě strany skutečně výhodný: mohlo se například stát, že ten rok, kdy farmář pěstoval rýži pro předem stanoveného kupce, byl rýže celkově velký nedostatek, a tak cena rýže prudce vylétla vzhůru. Náš farmář se pak pravděpodobně tloukl hlavou do stěny, neboť svou úrodu byl povinen prodat za předem domluvenou cenu a to i přesto, že cena úrody měla v té době několikanásobně vyšší hodnotu. Na druhou stranu obchodník, který futures kontrakt s farmářem uzavřel, si mohl mnout ruce, protože věděl, že za svou rýži zaplatí mnohem méně, než kolik je momentální cena rýže na trhu (a tak bude moci prodat předem nasmlouvanou rýži s tučným ziskem).

Netrvalo tedy dlouho a záhy někdo přišel s myšlenkou, že by bylo možné obchodovat se samotnými futures kontrakty. Například pokud by náš farmář věděl, že úroda bude letošní rok špatná a cena rýže vyrazí nahoru, mohl by se svého kontraktu "zbavit", prodat ho s patřičným ziskem jinému farmáři (který nutně potřeboval nějaký kontrakt kvůli půjčce od banky) a oprostit se tak od svého závazku. Zrovna tak však mohl spekulovat i náš obchodník: pokud ten tušil, že bude úroda špatná, mohl po celém Japonsku ve své předvídavosti nasmlouvat obrovské množství futures kontraktů, které v momentě, kdy cena rýže vylétla vzhůru, samozřejmě též nabyly na hodnotě. Obchodník si tak mohl nechat pouze jeden kontrakt potřebný pro svou síť obchodů a ostatní kontrakty s tučným ziskem prodat každému, kdo nutně potřeboval rýži (které zrovna byl nedostatek).

Postupem času se nakonec ukázalo, že futures kontrakty jsou skvělým způsobem rychlého zbohatnutí. Futures kontrakty začali nakupovat i lidé, kteří neměli o pěstování rýže ani ponětí a ve skutečnosti žádnou rýži nepotřebovali. Kontrakty však nakupovali v naději, že i další rok bude špatná úroda a oni své levně nakoupené kontrakty budou moci prodat s patřičným ziskem. Pokud však byla úroda naopak abnormálně bohatá a cena rýže se dostala na svá minima, zbavovali se samozřejmě tito spekulanti svých futures kontraktů se ztrátou.

Dnes se futures kontrakty obchodují na mnoho komodit – samozřejmě jsou to nejrůznější rostlinné a živočišné produkty, ale i kovy, úrokové míry, měny a další. Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v dalších kapitolách manuálu. Zrovna tak v dnešní době využívají futures kontrakty nejenom farmáři a spekulanti, ale též velcí odběratelé, kteří se takto jistí proti nenadálým cenám dané komodity v budoucnosti (tak zvaný hedging).

Toliko krátce pohled do historie a letmé představení komoditního obchodování. Nemusíte se však nic "biflovat", neboť - jak si za chvíli ukážeme - pro účely našeho obchodování bohatě postačí vědět to, že existují futures kontrakty, které se dají skrze komoditní burzy volně obchodovat a na kterých můžeme všichni případně vydělávat. A jak si brzy ukážeme, abychom v komoditách vydělávali (nemalé) peníze, ve skutečnosti ani nemusíme nic o žádné komoditě vědět. Vše, co nám k vydělávání stačí, jsou grafy s cenami komodit.

Jednoduché klouzavé průměry, nebo také " simple moving averages" (MA) patří k jedné ze základních, časem prověřených a spoustou obchodníků používaných vstupních a výstupních strategií (většinou však v kombinaci ještě s dalšími strategiemi či podmínkami pro vstup a výstup do trhů/z trhů). Jedná se o strategii poměrně silnou a spolehlivou, pokud se jí naučí obchodník správně používat. Samozřejmě, určitá dávka zkušenosti a testování je zde opět nezbytností.

Co tedy klouzavé průměry jsou? V podstatě se jedná o průměr několika posledních zavíracích cen (close). Zkrátka a dobře, vezmete uzavírací ceny několika posledních obchodních dnů (např. 10ti), sečtete jejich celkovou hodnotu a vydělíte počtem dnů (t.j. 10) a získáte tak klouzavý průměr. Každý nový obchodní den nám tak vytvoří nový klouzavý průměr - hodnotu pohybující se většinou nad či pod fluktuací posledního obchodního dne. Pro ty, kteří si potrpí na matematiku, je vzorec výpočtu klouzavých průměrů následující:

MA = (P1 +... + Pn) / n
Pn - uzavírací cena (close) n-intervalu obchodních dnů
n - počet dnů, na jehož základě klouzavý průměr počítáme

Neděste se však žádné matematiky, vy nikdy nic počítat nebudete muset. Na naší stránce naleznete odkaz na zdroj grafů zcela zdarma, které již mají metodu výpočtu klouzavého průměru v sobě zabudovanou a tak jediné, co budete muset udělat je nastavit počet dnů, na základně kterého chcete klouzavý průměr nechat spočítat. Klouzavé průměry se vám pak přímo v grafu vykreslí ve formě křivky určitým způsobem kopírující graf - viz. obr. 1.

Obr. 1. Červená křivka kopírující do značné míry pohyb ceny na grafu je 10ti denní klouzavý průměr - nebo-li průměrná uzavírací cena (close) posledních 10 obchodních dnů. Křivky klouzavých průměrů za vás počítají a vykreslují počítačové programy. Na naší stránce ZDARMA nabízíme odkaz na aktuální grafy komodit, které je možné nechat vykreslit i s klouzavými průměry.

Příklad na grafu používá 10-denní klouzavý průměr (10-day simple moving average). Jak vidíte, průměrná uzavírací cena posledních 10 dnů se pohybuje většinou jen mírně nad či pod běžnou denní fluktuací trhu. Pokud bychom použili větší množství dnů k výpočtu MA (například 40 dnů - pro výpočet 40 denního klouzavého průměru), kopírovala by křivka klouzavých průměrů denní fluktuaci trhu již s mnohem větším odstupem (neboť používáme větší počet dnů pro výpočet průměru) – viz obr. 2.:

obr. 2. - hnědá čára znázorňuje 40 denní klouzavý průměr, nebo-li průměrnou uzavírací cenu posledních 40ti obchodních dnů; čím více dnů do klouzavého průměru započítáváme, tím je křivka klouzavých průměrů vzdálenější od cenového grafu (všimněte si, že 40ti denní klouzavý průměr už graf nekopíruje v tak těsné blízkosti, jako 10ti denní klouzavý průměr)

Jak tedy vidíte, klouzavé průměry jsou příjemný vizuální indikátor, snadno zobrazitelný na každém grafu.

Jak na klouzavých průměrech vydělávat?

Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je poměrně jednoduchá: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál.

Vraťme se nyní k našemu příkladu 10-ti denního klouzavého průměru. Obrázek 3 ukazuje místa, na kterých cena protnula klouzavý průměr a vytvořila tak signály ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu.

Obr. 3. každé místo na grafu, kdy cena trhu protnula klouzavý průměr (nebo-li kdy modré čárky zobrazující jednotlivé obchodní dny protnuly červenou čáru znázorňující 10ti denní klouzavý průměr) je signálem ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu

Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protneklouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno za signál k nákupu.

Obrázky 4 a 5 ukazují několik nedávných reálných obchodů, které byly na základě této jednoduché strategie uskutečněny.

Na příkladu s kukuřicí (obr. 4 - SEP CORN 2004) jasně vidíte, jak se kukuřice kolem 10 června začala obchodovat POD 10-denním klouzavým průměrem. Toto byl jasný signál k prodeji - nebo-li krátké pozici. Trh pak pokračoval téměř 7 týdnů v medvědím trendu, až začátkem srpna opět došlo k protnutí 10-ti denního klouzavého průměru, cena se začala pohybovat nad tímto průměrem a tak byl vytvořen signál k uzavření pozice a inkasování tučného profitu.

Obr. 4.v momentě, kdy trh protnul 10ti denní klouzavý průměr, dostali jsme signál k prodeji 1 kontraktu kukuřice (SEP CORN 2004). V pozici jsme pak byly tak dlouho, dokud trh opět neprotnul klouzavý průměr - tentokrát směrem nahoru. V ten moment jsme dostali signál k výstupu z trhu (nebo-li uzavření naší pozice nákupem 1 kontraktu SEP CORN). Za pár týdnů jsme tak inkasovali profit 3 450 USD na 1 kontrakt (náš známý držel kontraktů 10, vystoupil tedy se ziskem 3450 USD x 10 = 34 500 USD. To je necelý 1 milion korun za pár týdnů téměř bez práce. Znáte snad jiný způsob, jak něčeho takového dosáhnout?).

Na obrázku 5 vidíte další použití 10-denního klouzavého průměru v jiném trhu, červnovém LIVE CATTLE. Opět mnoho příležitostí k obchodům. Pokud by jste vzali všechny signály, které na tomto grafu 10-denní klouzavé průměry vytvořili, mohli jste být na konci kontraktního měsíce s použitím vhodného money-managamentu ve velmi slušném profitu.

Obr. 5. Další příklad nákupních signálů v hovězím mase (JUN LIVE CATTLE). Tentokrát generovaly 10ti denní klouzavé průměry několik nákupních signálů během doba trvání kontraktu. Ze signálů, na základě kterých jsme nakupovali my, byl 1 ztrátový (-250 USD) a dva ziskové (+1360 USD a +1750 USD).

Samozřejmě, co by se stalo, kdyby jste na místo 10-ti denních klouzavých průměrů použili 40 denní? Obrázek 6 ukazuje, že by jste tak za celou dobu dostali pouze jeden jediný nákupní signál, který by vás dostal do několika měsíční dlouhé (long) pozice, na jejímž konci by byl tučný profit kolem 4 500 USD na 1 kontrakt (v praktickém světě by jste se museli přerolovat do dalšího kontraktního měsíce a tam držet pozici do té doby, dokud by vám 40ti denní klouzavý průměr nedal signál k uzavření pozice).

Obr. 6 - velký býčí pohyb v Live Cattle bylo samozřejmě možné zachytit i s pomocí 40ti denních klouzavých průměrů. V takovém případě bychom dostali pouze jediný signál k nákupu a v pozici bychom byli exponováni déle jak čtvrt roku. Příklad na grafu ukazuje otevřenou pozici s otevřeným profitem +4580 USD na 1 kontrakt.

Začínáte strategii klouzavých průměrů přicházet na chuť? Není divu. V kombinaci s kvalitním money-managementem a psychologickými kvalitami je možné strategii klouzavých průměrů velmi efektivně rozvíjet a využívat k profitabilnímu obchodování.

V čem je fígl?

Nehledejte za každou cenu fígl ve všem, co vám nabízí za málo práce veliké peníze! Naše vědomí není na něco takového připravené, tudíž většina z nás dokáže jen s těží přijmout, že vydělávat velké peníze aniž bychom museli sedět 12 hodin v práci. Lze!

Ale zpět ke klouzavým průměrům. Máte pravdu, určitá omezení, nebo-li "fígly" zde existují. První a nejzásadnější je zřejmě ten, že strategie klouzavých průměrů generuje velké množství signálů ke vstupu do pozice, zdaleka ne všechny však končí ziskem. Velmi často zažije obchodník i sérii signálů, které opakovaně končí ztrátami. Přesto, po sérii takovýchto ztrátových signálů zcela zákonitě přichází signály vítězné, a tak pokud obchodník správně chápe a používá money-management (k čemuž se ještě dostaneme dále), může na strategii klouzavých průměrů dlouhodobě velmi slušně profitovat.

Další určitou "záludností" klouzavých průměrů je pak otázka, kolika denní klouzavé průměry vlastně používat? Jistě každý z vás chce nyní slyšet nějakou konkrétní radu. Bohužel vás musíme zklamat, univerzální odpověď prakticky neexistuje. Používání MA je opět velmi individuální záležitostí, kterou si musí každý pečlivě prozkoumat a vyzkoušet. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s denními grafy používají 10, 12, 15, 20, 30... denní a jiné klouzavé průměry. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s týdenními (weekly) grafy používají dokonce 100 nebo 200 denní klouzavé průměry. Je třeba vyzkoušet a najít si to, co bude nejlépe sedět vaší povaze. Každé klouzavé průměry fungují jinak v různých trzích i v různém časovém období (viz. denní či týdenní grafy). Tam, kde pro jednoho fungují 10-ti denní klouzavé průměry, pro druhého to mohou být 20-ti denní klouzavé průměry. Též je třeba vzít v potaz skutečnost, že různé klouzavé průměry produkují různé množství signálů. Od 10ti denních klouzavých průměrů budete rozhodně dostávat mnohem více signálů, než např. od 50-ti denních. Opět tedy záleží na vaší povaze, na tom, jak hodně jste náchylní ke ztrátám a též jak často jste ochotni a schopni obchodovat.

Závěrem

Klouzavé průměry fungují nejlépe v dobře trendujících trzích, ale dají se stejně dobře používat i pro intradenní obchodování. Samozřejmě, metoda jednoduchých klouzavých průměrů je nejjednodušší ze všech způsobů, jakými se dají MA využívat. Složitějším způsobům - jako například dvojité či trojité klouzavé průměry, nebo systému 5&20 proslulého obchodníka Richarda Donchiana se na těchto stránkách budeme věnovat v budoucnosti samostatně.

Jednoduché klouzavé průměry, nebo také " simple moving averages" (MA) patří k jedné ze základních, časem prověřených a spoustou obchodníků používaných vstupních a výstupních strategií (většinou však v kombinaci ještě s dalšími strategiemi či podmínkami pro vstup a výstup do trhů/z trhů). Jedná se o strategii poměrně silnou a spolehlivou, pokud se jí naučí obchodník správně používat. Samozřejmě, určitá dávka zkušenosti a testování je zde opět nezbytností.

Co tedy klouzavé průměry jsou? V podstatě se jedná o průměr několika posledních zavíracích cen (close). Zkrátka a dobře, vezmete uzavírací ceny několika posledních obchodních dnů (např. 10ti), sečtete jejich celkovou hodnotu a vydělíte počtem dnů (t.j. 10) a získáte tak klouzavý průměr. Každý nový obchodní den nám tak vytvoří nový klouzavý průměr - hodnotu pohybující se většinou nad či pod fluktuací posledního obchodního dne. Pro ty, kteří si potrpí na matematiku, je vzorec výpočtu klouzavých průměrů následující:

MA = (P1 +... + Pn) / n
Pn - uzavírací cena (close) n-intervalu obchodních dnů
n - počet dnů, na jehož základě klouzavý průměr počítáme

Neděste se však žádné matematiky, vy nikdy nic počítat nebudete muset. Na naší stránce naleznete odkaz na zdroj grafů zcela zdarma, které již mají metodu výpočtu klouzavého průměru v sobě zabudovanou a tak jediné, co budete muset udělat je nastavit počet dnů, na základně kterého chcete klouzavý průměr nechat spočítat. Klouzavé průměry se vám pak přímo v grafu vykreslí ve formě křivky určitým způsobem kopírující graf - viz. obr. 1.

Obr. 1. Červená křivka kopírující do značné míry pohyb ceny na grafu je 10ti denní klouzavý průměr - nebo-li průměrná uzavírací cena (close) posledních 10 obchodních dnů. Křivky klouzavých průměrů za vás počítají a vykreslují počítačové programy. Na naší stránce ZDARMA nabízíme odkaz na aktuální grafy komodit, které je možné nechat vykreslit i s klouzavými průměry.

Příklad na grafu používá 10-denní klouzavý průměr (10-day simple moving average). Jak vidíte, průměrná uzavírací cena posledních 10 dnů se pohybuje většinou jen mírně nad či pod běžnou denní fluktuací trhu. Pokud bychom použili větší množství dnů k výpočtu MA (například 40 dnů - pro výpočet 40 denního klouzavého průměru), kopírovala by křivka klouzavých průměrů denní fluktuaci trhu již s mnohem větším odstupem (neboť používáme větší počet dnů pro výpočet průměru) – viz obr. 2.:

obr. 2. - hnědá čára znázorňuje 40 denní klouzavý průměr, nebo-li průměrnou uzavírací cenu posledních 40ti obchodních dnů; čím více dnů do klouzavého průměru započítáváme, tím je křivka klouzavých průměrů vzdálenější od cenového grafu (všimněte si, že 40ti denní klouzavý průměr už graf nekopíruje v tak těsné blízkosti, jako 10ti denní klouzavý průměr)

Jak tedy vidíte, klouzavé průměry jsou příjemný vizuální indikátor, snadno zobrazitelný na každém grafu.

Jak na klouzavých průměrech vydělávat?

Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je poměrně jednoduchá: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál.

Vraťme se nyní k našemu příkladu 10-ti denního klouzavého průměru. Obrázek 3 ukazuje místa, na kterých cena protnula klouzavý průměr a vytvořila tak signály ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu.

Obr. 3. každé místo na grafu, kdy cena trhu protnula klouzavý průměr (nebo-li kdy modré čárky zobrazující jednotlivé obchodní dny protnuly červenou čáru znázorňující 10ti denní klouzavý průměr) je signálem ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu

Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protneklouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno za signál k nákupu.

Obrázky 4 a 5 ukazují několik nedávných reálných obchodů, které byly na základě této jednoduché strategie uskutečněny.

Na příkladu s kukuřicí (obr. 4 - SEP CORN 2004) jasně vidíte, jak se kukuřice kolem 10 června začala obchodovat POD 10-denním klouzavým průměrem. Toto byl jasný signál k prodeji - nebo-li krátké pozici. Trh pak pokračoval téměř 7 týdnů v medvědím trendu, až začátkem srpna opět došlo k protnutí 10-ti denního klouzavého průměru, cena se začala pohybovat nad tímto průměrem a tak byl vytvořen signál k uzavření pozice a inkasování tučného profitu.

Obr. 4.v momentě, kdy trh protnul 10ti denní klouzavý průměr, dostali jsme signál k prodeji 1 kontraktu kukuřice (SEP CORN 2004). V pozici jsme pak byly tak dlouho, dokud trh opět neprotnul klouzavý průměr - tentokrát směrem nahoru. V ten moment jsme dostali signál k výstupu z trhu (nebo-li uzavření naší pozice nákupem 1 kontraktu SEP CORN). Za pár týdnů jsme tak inkasovali profit 3 450 USD na 1 kontrakt (náš známý držel kontraktů 10, vystoupil tedy se ziskem 3450 USD x 10 = 34 500 USD. To je necelý 1 milion korun za pár týdnů téměř bez práce. Znáte snad jiný způsob, jak něčeho takového dosáhnout?).

Na obrázku 5 vidíte další použití 10-denního klouzavého průměru v jiném trhu, červnovém LIVE CATTLE. Opět mnoho příležitostí k obchodům. Pokud by jste vzali všechny signály, které na tomto grafu 10-denní klouzavé průměry vytvořili, mohli jste být na konci kontraktního měsíce s použitím vhodného money-managamentu ve velmi slušném profitu.

Obr. 5. Další příklad nákupních signálů v hovězím mase (JUN LIVE CATTLE). Tentokrát generovaly 10ti denní klouzavé průměry několik nákupních signálů během doba trvání kontraktu. Ze signálů, na základě kterých jsme nakupovali my, byl 1 ztrátový (-250 USD) a dva ziskové (+1360 USD a +1750 USD).

Samozřejmě, co by se stalo, kdyby jste na místo 10-ti denních klouzavých průměrů použili 40 denní? Obrázek 6 ukazuje, že by jste tak za celou dobu dostali pouze jeden jediný nákupní signál, který by vás dostal do několika měsíční dlouhé (long) pozice, na jejímž konci by byl tučný profit kolem 4 500 USD na 1 kontrakt (v praktickém světě by jste se museli přerolovat do dalšího kontraktního měsíce a tam držet pozici do té doby, dokud by vám 40ti denní klouzavý průměr nedal signál k uzavření pozice).

Obr. 6 - velký býčí pohyb v Live Cattle bylo samozřejmě možné zachytit i s pomocí 40ti denních klouzavých průměrů. V takovém případě bychom dostali pouze jediný signál k nákupu a v pozici bychom byli exponováni déle jak čtvrt roku. Příklad na grafu ukazuje otevřenou pozici s otevřeným profitem +4580 USD na 1 kontrakt.

Začínáte strategii klouzavých průměrů přicházet na chuť? Není divu. V kombinaci s kvalitním money-managementem a psychologickými kvalitami je možné strategii klouzavých průměrů velmi efektivně rozvíjet a využívat k profitabilnímu obchodování.

V čem je fígl?

Nehledejte za každou cenu fígl ve všem, co vám nabízí za málo práce veliké peníze! Naše vědomí není na něco takového připravené, tudíž většina z nás dokáže jen s těží přijmout, že vydělávat velké peníze aniž bychom museli sedět 12 hodin v práci. Lze!

Ale zpět ke klouzavým průměrům. Máte pravdu, určitá omezení, nebo-li "fígly" zde existují. První a nejzásadnější je zřejmě ten, že strategie klouzavých průměrů generuje velké množství signálů ke vstupu do pozice, zdaleka ne všechny však končí ziskem. Velmi často zažije obchodník i sérii signálů, které opakovaně končí ztrátami. Přesto, po sérii takovýchto ztrátových signálů zcela zákonitě přichází signály vítězné, a tak pokud obchodník správně chápe a používá money-management (k čemuž se ještě dostaneme dále), může na strategii klouzavých průměrů dlouhodobě velmi slušně profitovat.

Další určitou "záludností" klouzavých průměrů je pak otázka, kolika denní klouzavé průměry vlastně používat? Jistě každý z vás chce nyní slyšet nějakou konkrétní radu. Bohužel vás musíme zklamat, univerzální odpověď prakticky neexistuje. Používání MA je opět velmi individuální záležitostí, kterou si musí každý pečlivě prozkoumat a vyzkoušet. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s denními grafy používají 10, 12, 15, 20, 30... denní a jiné klouzavé průměry. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s týdenními (weekly) grafy používají dokonce 100 nebo 200 denní klouzavé průměry. Je třeba vyzkoušet a najít si to, co bude nejlépe sedět vaší povaze. Každé klouzavé průměry fungují jinak v různých trzích i v různém časovém období (viz. denní či týdenní grafy). Tam, kde pro jednoho fungují 10-ti denní klouzavé průměry, pro druhého to mohou být 20-ti denní klouzavé průměry. Též je třeba vzít v potaz skutečnost, že různé klouzavé průměry produkují různé množství signálů. Od 10ti denních klouzavých průměrů budete rozhodně dostávat mnohem více signálů, než např. od 50-ti denních. Opět tedy záleží na vaší povaze, na tom, jak hodně jste náchylní ke ztrátám a též jak často jste ochotni a schopni obchodovat.

Závěrem

Klouzavé průměry fungují nejlépe v dobře trendujících trzích, ale dají se stejně dobře používat i pro intradenní obchodování. Samozřejmě, metoda jednoduchých klouzavých průměrů je nejjednodušší ze všech způsobů, jakými se dají MA využívat. Složitějším způsobům - jako například dvojité či trojité klouzavé průměry, nebo systému 5&20 proslulého obchodníka Richarda Donchiana se na těchto stránkách budeme věnovat v budoucnosti samostatně.

Nyní, když jsme si podrobně vysvětlili, co jsou to komodity, jak se dá v komoditách vydělávat, co jsou to burzy a jak správně číst grafy a ceny jednotlivých komodit, můžeme se přesunout k pro mnohé zřejmě nejzajímavější částí celého komoditního manuálu – a sice k některým konkrétním technickým formacím a ukazatelům, na kterých se dají peníze vydělávat.

Nyní, co to vůbec ty technické formace a ukazatele jsou?

Jak je již zřejmě každému jasné, komodity není možné nakupovat a prodávat jenom tak zcela nahodile. Komodity je třeba nakupovat a prodávat s rozvahou, a pokaždé než do nějakého obchodu vstoupíme, musíme mít k tomu nějaký pořádný, solidní důvod. Takovýmto důvodem je pak zcela logicky předpoklad nějakého zisku, který chceme ideálně inkasovat.

Abychom dokázali takový zisk inkasovat, základním předpokladem je, že trh půjde správným směrem – nebo-li takovým směrem, který potřebujeme právě k dosažení zisku z daného obchodu (tj. pokud komoditu nakoupíme, chceme, aby cena rostla, pokud prodáme, chceme, aby naopak klesala).

Samozřejmě, je nadmíru důležité si uvědomit, že komoditní obchodování je vysoce nepředvídatelné a nikdy nemůžete s jistotou vědět, co trh udělá zítra – tj., zda-li trh půjde zítra nahoru, či dolů a zda-li vám tak nadělí ztrátu, nebo zisk. Přesto, můžeme do trhu vstupovat alespoň s nějakou pravděpodobností toho, že trh půjde našim správným směrem. Čím větší pravděpodobnost, tím větší šance, že obchod bude ziskový.

Jak však poznáme, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že trh půjde v příštích dnech právě tím naším správným směrem? Poznáme to právě s použitím technických formací a ukazatelů. Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že

Technické formace a ukazatele jsou nástroje, které nám říkají, kdy máme vstoupit do trhu a kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom měli co největší pravděpodobnost, že náš obchod bude ziskový.

Technické formace a ukazatele napomáhají obchodníkům již více jak 100 let

Technické ukazatele jsou pouhým okem snadno pozorovatelné "konstalace" grafů – nebo-li formace. V průběhu historie obchodování bylo dokázáno, že určitě formace na grafu se objevují znovu a znovu a že na základě takovýchto formací a ukazatelů je možné relativně spolehlivě předvídat, jakým směrem trh v příštích dnech půjde (opět je třeba si uvědomit, že nic není v komoditách zcela stoprocentní). Takovéto formace a ukazatele se dají v mnohých případech velmi jasně a racionálně vysvětlit převážně z pohledu lidské psychologie; vezmeme-li v úvahu, že úsečky na grafech jsou tvořeny v podstatě chováním obrovského davu lidí, lze tak v rámci davové psychologie odvodit mnoho "důležitých momentů" na grafu, ze kterých se dá další směřování davu (a tudíž trhu, resp. dané konkrétní komodity) předvídat.

Technické formace a ukazatele jsou tedy jediným možným záchytným bodem (nebereme-li v úvahu fundamentální analýzu, které my osobně moc nevěříme), na základě kterého můžeme plánovat naše obchody.

Proto si dobře zapamatujte:

Nikdy byste neměli vstupovat do žádného obchodu, pokud vám technické ukazatele nedávají signál, že tak máte učinit.

Pokud budete do trhu vstupovat zcela náhodně, bez rozvahy, nebudete žádní obchodníci, ale jen obyčejní gambleři. Špičkoví a dlouhodobě vydělávající obchodníci vstupují do trhů jen v momentě, kdy mají co nejvíce šancí na své straně, kdy všechny možné technické formace a ukazatele jasně říkají, že teď máme před sebou obchod s  vysokou pravděpodobností toho, že trh půjde správným směrem - a tudíž máme i nejvyšší šance, že náš obchod bude spíše ziskový, než ztrátový.

Technické formace a ukazatele každému osobně na míru

V dnešní době existují minimálně desítky, ale daleko pravděpodobněji stovky nejrůznějších formací a indikátorů (nebo též obchodních systémů), na základě kterých tisíce obchodníků po celém světe plánují a uskutečňují své obchody. Samozřejmě, zde se opět dostáváme k tomu, že každý obchodní systém (technická formace, indikátor) je natolik odlišný, že každý musí najít ten "svůj ideální" s přihlédnutím na vlastní individualitu. Jednomu mohou vyhovovat jen zcela nejzákladnější technické formace pozorovatelné pouhým okem (tak zvané patterns), jiný může upřednostňovat složité kombinace klouzavých průměrů a někdo může nalézt zalíbení v matematicky založených indikátorech typu stochastisc. Pro každého zkrátka a dobře bude fungovat něco trochu jiného a každý by měl dle našeho názoru "objevit" a papírově otestovat klidně i desítky systémů (technických grafů a indikátorů) než najde takový, který bude zcela a bez jakéhokoliv váhání vyhovovat jeho povaze, takový, se kterým se obchodník snadno a dobře sžije a se kterým bude s patřičnou sebedůvěrou chopen vydělávat pravidelně peníze. Našim úkolem je samozřejmě postupně vás s nejrůznějšími takovými systémy (technickými formacemi a indikátory) seznamovat, což považujeme za úkol nelehký, neboť jak již řečeno, formací a indikátorů existuje nespočet. Zcela pro začátek bychom však rádi začali těmi nejjednoduššími (a přesto mnohými špičkovými obchodníky hojně používanými) a každému nováčkovi důrazně doporučujeme začít právě takovými, než se začne poohlížet po systémech daleko složitějších a komplikovanějších.

Pokud jste tedy připraveni, můžeme přejít k další kapitole a vydat se do světa praktického technického obchodování komodit (a i akcií - pro které naše formace a indikátory fungují stejně dobře, jako v komoditním obchodování)..

V úvodu manuálu jsme několikrát zmínili, že komodity (respektive komoditní futures kontrakty) se obchodují na tak zvaných komoditních burzách (anglicky commodity exchange).
Komoditní burze je v podstatě místo, na kterém se za striktního dohledu kontrolních orgánů provádějí jednotlivé obchody. Pokud chce někdo jakoukoliv komoditu (resp. komoditní futures kontrakt) nakoupit nebo prodat, kontaktuje svého
brokera, zadá mu příkaz k nákupu či prodeji patřičného množství konkrétní komodity a broker pak tento příkaz dále předá (e-mailem nebo telefonicky) na obchodní parket (též pit aréna), kde jeho člověk pro vás danou komoditu nakoupí nebo prodá, nebo-li exekuuje (vyplní) váš příkaz. Od koho futures kontrakt nakoupí? Od kohokoliv, kdo je v daný okamžik futures kontrakt za vámi stanovenou cenu prodat. Jak jsme si již řekli, komoditní business je vysoce likvidní, proto se téměř vždy někdo takový najde.

Komoditních burz je po světě celá řada a jejich hlavním smyslem je poskytnout vysoce seriózní a spolehlivé prostředí pro realizaci a zúčtování obchodů, dohlížet nad obchodními praktikami a garantovat probíhající obchody. Prostřednictvím komoditních burz může obchodovat v podstatě kdokoliv – vždy však prostřednictvím brokera (resp. brokerské společnosti), která má na dané burze své zástupce. Pro běžného obchodníka s komoditami jsou nejdůležitější americké komoditní burzy, mezi ty hlavní patří:

CME (Chicago Mercantile Exchange), www.cme.com
CBOT (Chicago Board of Trade), www.cbot.com
NYMEX (New York Mercantile Exchange), www.nymex.com
NYBOT (New York Board of Trade), www.nybot.com

Obchodní parket burzy CBOT. (c) Foto Financnik.cz

Jenom pro zajímavost – komoditní burzy nejsou žádnými novými institucemi. Ba naopak – jejich tradice je poměrně hluboká a naprostá většina aktivit má přesně definovaný řád, který musí dodržovat každý obchodník. Co se historie burz stručně týče: v USA začalo vše u komodit rostlinné výroby, na které se jako první zaměřila Chicagská burza CBOT (The Chicago Board of Trade), která vznikla v roce 1848 a komodity rostlinné výroby se zde (spolu s dalšími komoditami) obchodují dodnes. Newyorská burza NYMEX vznikla v roce 1870 a její zaměření je na "dražší komodity" jako jsou energie a drahé kovy. Velký růst zájmu o komoditní obchodování představoval rok 1970, kdy se v Chicagu začaly obchodovat finanční produkty. Prvními byly zahraniční měny (konkrétně švýcarský Frank a japonský Jen), populárními se rychle staly také spekulace na úrokové sazby. V roce 1980 se začaly obchodovat akciové indexy - mezi nejpopulárnější patří S&P 500, snad nejobchodovanější komodita ze všech.

Jak jsme již zmínili, ve světě existuje celá řada dalších komoditních burz, ale výše uvedené čtyři představují skutečný základ. Hovoříte-li anglicky, vyplatí se určitě navštívit jejich www stránky – obsahují i spoustu vzdělávacích informací, které se často vyrovnají drahým publikacím a také některým "speciálním" kurzům. Zajímají-li vás další burzy, pak vězte, že v USA je celkem 10 komoditních burz, další známé jsou například v Kanadě, Anglii, Francii, Singapuru, Japonsku, Australii a Novém Zélandu. Komoditní burza je i v Praze, nicméně objem obchodu je tak malý, že nedává skoro žádný prostor pro spekulace.

Pro vaši informaci přinášíme odkazy na další komoditní burzy (pro nováčky spíše zajímavost, rozhodně nebude potřebovat v nejbližších několika letech):

Komoditní burza Praha, www.kbp.cz
London International Financial Futures Exchange (LIFFE) - http://www.liffe.com
Kansas City Board of Trade - http://www.kcbt.com
London Metal Exchange (LME) - http://www.lme.co.uk
Eurex - http://www.eurexchange.com
Minneapolis Grain Exchange - http://www.mgex.com
Sydney Futures Exchange (SFE) - Australia - http://www.sfe.com.au
Tokyo Grain Exchange - http://www.tge.or.jp/index.html
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) - http://www.hkfe.com
International Petroleum Exchange (IPE) - London - http://www.ipe.uk.com
Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE) - http://www.tiffe.or.jp
New York Cotton Exchange (NYCE) - http://www.nyce.com
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) - http://www.tocom.or.jp
Singapore Commodity Exchange Limited (SICOM) - http://www.sicom.com.sg
Korean Futures Exchange - http://www.kofex.com
European Warrant Exchange - http://www.euwax.de
MEFF Village - http://www.meff.es
Osaka Mercantile Exchange (OME) - Japan - http://www.osamex.com/index_e.html
New Zealand Futures and Options Exchange (NZFOE) - http://www.nzfoe.co.nz
RedMetor.com - http://www.redmeteor.com
Coffee Exchange - http://www.coffee-exchange.com
Belfox - http://www.belfox.be/UK/L2/L2indUK.html
Istanbul Gold Exchange - http://www.iab.gov.tr/english/indexen.htm
International French Futures and Options Exchange (MATIF) France - http://www.matif.fr/indexE4.htm
Yokohama Commodity Exchange (Y-COM) - Japan - http://www.y-com.or.jp/english/index_e.htm
Australian Wine Exchange (AWX) - http://www.awx.com.au
Bombay Commodity Exchange Ltd -
http://www.booe.org
Australian Macadamia Xchange - http://www.amxchange.com.au

Regulace komoditních obchodů

Naprosto nezbytnou součástí komoditních obchodů je regulace a dohled autority, která zajišťuje, že všechny obchody budou probíhat podle stanovených pravidel a že na komoditních burzách nebude docházet k žádným nekalostem a nepoctivostem. Každá země má svůj vlastní dohled. V USA se o dohled na burzami stará komise nazvaná CFTC - Commodity Futures Trading Commission (www.cftc.gov) – ta dohlíží na burzy, brokerské společnosti a všechny, kteří se starají o prostředky určené pro komoditní obchodování. Pokud byste se kdykoliv cítili v oblasti komodit podvedeni, CTFC je určitě autorita, na kterou byste se měli obrátit. Jenom pro zajímavost: před několika desetiletími se objevila informace, že na jisté komoditní burze probíhají nekalé obchody. Ve mžiku začala celou burzu prověřovat nejenom CFTC, ale také FBI - s důsledností sobě patřičnou. Dovedete si něco takového představit v Čechách? Zde by se celá záležitost patřičně "ututlala", než by vůbec nějaké vyšetřování začalo. Poroto, budete-li mít kdy jakékoliv pochybnosti o serióznosti tohoto businessu, mějte na paměti, že málokterý business na celém světě je pod tak přísným dohledem, jako komoditní obchodování.

A nyní se pojďme již konečně vypravit do hloubky tajů samostatného komoditního vydělávání.

1
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one