CYRRUS, a.s., Vám nabízí maržové obchodování v tzv. systému SUPERSPAD.

Nejlikvidnější tituly z trhů v Praze, Varšavě, Istanbulu, Budapešti a z německých burz je možné stejně jako české akcie ze SPAD obchodovat na marži a to v jedné měně - českých korunách.

Cílem této služby je umožnit investorovi učinit rozhodnutí, ve které z těchto zemí bude investovat jen na základě relevantních tržních informací (fundamentální zprávy, technická analýza, psychologie trhu atd.) bez obav z nutné a zdlouhavé směny peněz do polských zlotých či maďarských forintů a různých obvykle vysokých poplatků či obav z kurzového rizika.

 

Jednou z mnoha výhod SUPERSPAD je totiž i možné zafixování kurzu zahraniční měny před každým obchodem. SUPERSPAD představuje možnost obchodovat nejzajímavější tituly kdykoliv v době otevření trhu. V systému SPAD se obchoduje s tzv. loty, tedy standardizovaným množstvím akcií. V Maďarsku a Polsku je možné nakoupit podobně jako v našem kontinuálním režimu libovolné množství akcií. V rámci obchodů na marži jsou však společností stanoveny podobné požadavky na množství jako ve SPAD.

 


Zde najdete aktuální seznam titulů SUPERSPAD se závěrečnými cenami

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Neváhejte kontaktovat naše makléře, kteří Vás provedou celým invetičním procesem. Tato služba je zdarma a pro všechny typy klientů. Můžete také navštívit naše semináře a sledovat pravidelné aktuální zpravodajství a analýzy.

ZAČÍNAJÍCÍ INVESTOŘI

Začínající investory upozorňujeme, aby si byli vědomi toho, že obchody mohou přinést nejen zisk, ale také ztrátu. Naše společnost poskytuje zákazníkům bezplatná nezávazná doporučení k nákupu či prodeji cenných papírů, vycházející z kvalitního analytického zázemí a spolehlivých informačních zdrojů (Bloomberg, Reuters, ČTK atd.). Rozhodnutí o provedení obchodu je vždy na zákazníkovi. Klient je po dohodě se svým osobním makléřem v telefonickém kontaktu a je okamžitě informován o všech důležitých skutečnostech.

Investiční certifikáty jsou nástroje vydávané nadnárodními finančními institucemi, které se obchodují na burzách a poptávku a nabídku po těchto produktech zajišťuje přímo emitující banka nebo její partner. Hodnota certifikátu, tzv. kurz, je závislá na vývoji podkladového aktiva, na který je tento certifikát vydán. Podkladovým aktivem může být akcie, koš akcií, burzovní index, ale i měna (např. CZK/EUR, EUR/USD) či komodita (např. ropa, zlato, měď).

 

Nákupem certifikátu může investor současně nakupovat několik cenných papírů (akciový index, koš akcií), vytvářet určitou investiční strategii, může spekulovat jak na růst, tak i na pokles určitého podkladového aktiva a dokáže si i efektivně řídit riziko své investice. Z výše uvedeného se certifikáty často jeví jako efektivnější než investice do jednotlivých akcií (např. indexové certifikáty jsou méně rizikové než jednotlivé akcie) a lze s nimi dosáhnout lepší globální diverzifikace.

 

Investiční certifikáty jsou často levnější než investiční fondy.

 

Emitenti takových certifikátů jsou především významné německé banky.

 

Investor, který se rozhodne pro investici do certifikátů, může své riziko snižovat použitím konzervativních produktů nebo naopak zvyšovat využitím investic do pákových produktů.

 

Certifikáty jsou vhodné pro všechny typy investorů a mohou výrazně zefektivnit každé investiční portfolio.

 

VÝHODY CERTIFIKÁTŮ

Jsou velmi transparentní - vyznačují se vysokou srozumitelností. Fungují tak, že kopírují podkladové aktivum (akcie, akciové indexy, koše akcií, měny, komodity). Každý certifikát má transparentní konstrukci, podle které se stanovuje jeho cena, která se dá sledovat na burze.

 

P Ř Í K L A D

 

CERTIFIKÁT CEZ 001 Akcie ČEZ na pražské burze

 

CERTIFIKÁT ROPA 001 Cena ropy na trhu v Saudské Arábii

 

 • Jednoduše likvidní - jsou obchodovatelné na burzách. Banky, které jsou emitenty těchto certifikátů, vykonávající zároveň tvůrce trhu a zavazují se kdykoliv v obchodních hodinách certifikáty prodat nebo od Vás odkoupit zpět. Zajišťují poptávku a nabídku.
 • Jsou univerzální - certifikáty umožňují účast jak na rostoucím, tak i klesajícím, či stagnujícím trhu. Certifikáty rozlišujeme na "Call" nebo "Put". Pomocí "Call" certifikátů spekulujeme na růst podkladového aktiva, a pomocí "Put" certifikátů spekuluje na pokles Každý investor si může taktéž vybrat certifikát s adekvátním rizikem - od konzervativních až po vysoce spekulativní.
 • Dostupné - jsou zpravidla nabízeny za ceny nepřesahující 100 EUR. Umožňují Vám tak podílet se na vývoji kapitálového trhu i s menším finančním obnosem.
 • S příznivými náklady - u certifikátů neexistují vstupní, výstupní nebo manažerské poplatky, jako je tomu u fondů. Platíte tedy pouze poplatky za nákup a prodej.
 • Daňově optimalizovatelné - po uplynutí šestiměsíční doby od nákupu jsou kurzové zisky z certifikátů osvobozeny u fyzických osob nepodnikatelů od daně z příjmů fyzických osob.
 • Jsou globálně velmi diverzifikované - v jedné měně (EUR) je možno nakupovat indexy, akcie, či komodity obchodované na jakémkoliv trhu na světě. Investoři se mohou podílet na vývoji kapitálových trhů zemí jako Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rusko, Čína, Jižní Korea, Indie, Taiwan, Brazílie a mnoha dalších. V praxi to znamená, že český investor si může koupit certifikát vydaný německou bankou kopírující cenu hnědého uhlí v Austrálii.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ PODLE DRUHŮ


CERTIFIKÁTY BEZ PÁKY

 • INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY

Tyto certifikáty přesně zobrazují vývoj určitého akciového indexu. Hodnota certifikátu je stanovena podle ceny podkladového indexu v předem stanoveném emisním poměru (což zpřístupňuje danou investici). Emisní poměr se nejčastěji stanovuje 1:1, 1:10, 1:100, nebo 1:1000. Při růstu podkladového indexu o 1 % poroste i hodnota certifikátu o 1 % a stejně tak bude klesat při poklesu podkladového indexu.

 

Společnost CYRRUS, a.s., společně s Raiffeisen Centrobank vydala v červnu 2006 první indexový certifikát na index pražské burzy PX. Tento certifikát se obchoduje pod označením WKN RCB4SX na německé burze ve Stuttgartu a zobrazuje vývoj indexu pražské burzy PX.

Pokud by investor koupil tento investiční certifikát v době úpisu (červen 2006) za cenu cca 4,80 EUR (hodnota indexu PX byla na úrovni cca 1350 bodů) mohl tento certifikát prodat například ke konci roku 2007 za cca 6,70 EUR (kdy hodnota indexu PX byla na úrovni cca 1800 bodů).

 

P Ř Í K L A D

Zákazník uvažuje o nákupu akcií, které se obchodují na pražské burze a jsou rozvrstvené dle indexu. Chce diverzifikovat možné riziko spojené s nákupem jediného titulu a vytvořit defenzivní portfolio. Na základě dohody se svým osobním makléřem nemusí kupovat jednotlivé akcie pražské burzy a investovat do několika titulů (tím vytvářet složitě portfolio), ale může si koupit přímo certifikát, který se obchoduje se stejnou závislostí jako index pražské burzy PX.


Technická specifikace pokynu:
Směr: Nákup
Titul: Indexový certifikát PX CYRRUS RCB4SX
Lot (počet ks): 1000 ks

Kurz (cena): 4,80 EUR

Trh: Německá burza Stuttgart

 

Popis operace:

Zákazník kupuje 1000 ks indexového certifikátu RCB4SX za cenu 4,80 EUR. Objem obchodu je tedy 4800 EUR. Po dosažení požadovaného výnosu či rozhodnutí prodeje z jakéhokoliv důvodu se po dohodě s osobním makléřem klient rozhodne dát pokyn k prodeji, v tomto případě za cenu 6,70 EUR. Tím, bez odečtení poplatků, zákazník obdržel zisk 1 900 EUR.

Vývoj indexu PX v roce 2007

 • DISKONTOVÉ CERTIFIKÁTY

Tyto certifikáty mají, na rozdíl od indexových, pevně stanovenou dobu splatnosti (většinou 3 až 18 měsíců) a pevně stanovený maximální možný výnos, který lze při investici dosáhnout. Za omezení maximálního výnosu poskytuje emitent investorovi slevu při nákupu podkladového aktiva. Diskont, neboli nižší nákupní kurz, působí u tohoto druhu certifikátu jako riziková ochrana proti propadu ceny podkladového aktiva. Díky poskytnutému diskontu, a zároveň omezenému výnosu, jsou tyto produkty vhodné pro investice na stagnujících, mírně klesajících, či mírně rostoucích trzích.

 

 • BONUS CERTIFIKÁTY

Bonus certifikáty v sobě obsahují zajištění proti propadu podkladového aktiva a zároveň umožňují neomezený zisk. Tyto certifikáty jsou vhodné na stagnujících a na rostoucích trzích. Jediné, proti čemu se chce investor chránit, je větší propad ceny podkladového aktiva. Pokud se cena podkladového aktiva pohybuje mezi hodnotou bonusu a rizikovou ochranou, obdrží v době splatnosti nominální hodnotu investice plus slíbený bonus. Pokud se bude v době splatnosti obchodovat podkladové aktivum nad hodnotou bonusu, dostane investor vyplacenou aktuální hodnotu podkladového aktiva, tedy nominální hodnotu plus větší hodnotu než slíbený bonus. Pokud se někdy v průběhu života bonus certifikátu cena podkladového aktiva dotkne nebo klesne pod hranici rizikové ochrany, bonus certifikát se změní v běžný indexový certifikát.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ PODLE MÍRY RIZIKA A VÝNOSU


PÁKOVÉ CERTIFIKÁTY

 • TURBO (KNOCK-OUT) CERTIFIKÁTY

Zákazník uvažuje o investování do akciových titulů, košů akcií, indexů, měn či komodit na základě informací, které působí krátkodoběji, a proto chce využívat pákového efektu. Pákový efekt se u turbocertifikátů netvoří cizími penězi (tedy REPO úvěrem jako je tomu u maržového obchodování v SUPERSPAD), ale pákový efekt je již v turbocertifikátu zakomponován. Knock-Out certifikáty neboli turbocertifikáty jsou finanční nástroje, pomocí kterých se investor podílí nadproporcionálně na vývoji ceny podkladového aktiva. Jedná se o certifikáty se zabudovanou Knock-Out hranicí, při jejímž dosažení se stává certifikát bezcenný a přestává se obchodovat.


Call certifikát
(někdy také nazýván mini long futures) je analogií dlouhé kupní pozice podkladového aktiva, kdy investor spekuluje na růst ceny podkladového aktiva. Knock-Out hranice leží u tohoto certifikátu pod aktuálním kurzem podkladového aktiva. Finanční páky je dosaženo tím, že emitent certifikátu financuje podstatnou část otevřené pozice (vše do výše předem stanovené realizační ceny). Investor tedy nakupuje certifikát za zlomek hodnoty podkladového aktiva (kurz podkladového aktiva - realizační cena). Díky částečnému financování emitentem vzniká pákový efekt.

Při ceně podkladového aktiva 50 EUR a realizační ceně 47 EUR - emitent zaplatí 47 EUR a investor za Knock-Out certifikát pouze 3 EUR. Při pohybu podkladového aktiva o 0,5 EUR (1 %) se zvýší/sníží cena Knock-Out certifikátu také o 0,5 EUR (více jak 16 %).


Put certifikát
(někdy také nazýván mini short futures) je analogií krátké prodejní pozice podkladového aktiva, kdy investor spekuluje na pokles ceny. Knock - Out hranice leží nad aktuálním kurzem podkladového aktiva. Finanční páky je dosaženo na obdobném principu jako u call certifikátu s tím, že kurz put certifikátu roste při poklesu kurzu podkladového aktiva. Každý investor vstupující na trh warrantů a Knock- Out certifikátů by si měl uvědomit, že vysoký potenciál zisku je vykoupen vysokou rizikovostí investice.


P Ř Í K L A D

Zákazník uvažuje o investici do ropy díky stoupající světové energetické závislosti, blížící se motoristické sezóně a dalším faktorům, které ovlivňují cenu této komodity. Z tohoto důvodu podává pokyn k nákupu Turbocertifikátu, jehož podkladovým aktivem je hodnota ropy s vnitřní pákou 3% a Knock-Out bariérou na úrovni 37,5 USD/barel.


Technická specifikace pokynu:
Směr: Nákup

Titul: Turbocertifikát "XYZ"

Lot (počet ks): 250 ks

Kurz (cena): 20 EUR

Trh: Německá burza Stuttgart


Popis operace:

Zákazník kupuje 250 ks Turbocertifikátu XYZ za cenu cca 20 EUR v březnu 2007, kdy se hodnota ropy pohybovala na cca 60 USD/barel. Objem obchodu je tedy 5 000 EUR. Při dosažení investičního horizontu ke konci roku 2007 se klient rozhodl, po dohodě s osobním makléřem, dát pokyn k prodeji. V tomto případě za cenu cca 40 EUR, kdy se hodnota ropy pohybovala na cca 80 USD/barel. Tím, bez odečtení poplatků, zákazník obdrží zisk 5 000 EUR (+100%).

 

Zde došlo k urychlení zhodnocení investice pákovým efektem 1:3, kdy hodnota Turbocertifikátu rostla třikrát rychleji než hodnota ropy. Naopak, pokud by hodnota ropy klesala, hodnota investice by ztrácela taktéž třikrát rychleji. V případě dosažení Knock out bariéry, cena ropy by se dostala na hodnotu 37,50USD/barel, došlo by ke stažení Turbocertifikátu a ukončení obchodování. V tomto případě by byla ztráta z investice téměř stoprocentní.

 • WARRANTY
Warrant je finanční nástroj, který uděluje majiteli právo, nikoliv povinnost, na nákup či prodej určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu během nebo v pevně stanovenou dobu. Warrant může být buď "Call" nebo "Put". Pomocí "Call" warrantů spekulujeme na růst podkladového aktiva, a pomocí "Put" warrantů spekuluje na pokles. Typickým znakem pákových produktů je, že jejich prostřednictvím investor získává angažovanost na výkonnosti daného podkladového aktiva pouze za zlomek jeho ceny. To znamená, že kupní cena warrantu je vždy nižší, než cena samotného pokladového aktiva, na něž je warrant vázán. Tak vzniká pákový efekt, jehož výši a tím i podstupované riziko si mohou investoři zvolit. Cena, kterou za warrant investor platí, je vždy dána rozdílem mezi tržní hodnotou podkladového aktiva a jeho realizační cenou.

Místo investice např. 70 EUR do podkladového aktiva, poskytuje warrant s realizační cenou 60 EUR stejný potenciální zisk při investici pouhých 10 EUR (70 - 60 = 10). Tato nižší cena znamená, že procentuální zisk nebo ztráta je vyšší oproti přímé investici do podkladového aktiva. Warranty umožňují nadproporcionálně se podílet na vývoji podkladového aktiva a umožňují tím investorům dosahovat nadproporcionálního zisku ale samozřejmě je možné dosáhnout ve stejné míře nadproporcionální ztráty.

Maržový obchod představuje nákup/prodej cenných papírů s využitím úvěru/půjčky (REPO operace). To znamená, že Vy, jako zákazník, uhradíte zálohu ve výši cca 20-25 % objemu obchodu a zbytek financování obstará CYRRUS, a.s. Marží se zde rozumí minimální objem vlastních finančních prostředků klienta pro obchodování. Maržové obchody se využívají především ke krátkodobým spekulacím na pohyb kurzu akcie, v řádu dnů až týdnů. V praxi to znamená, že i při malém pohybu ceny (kurzu) akcie, řádově o jednotky procent, může investor realizovat zisk/ztrátu v desítkách procent z investovaných prostředků.

Charakteristickým rysem maržových obchodů je tzv. pákový efekt, díky němuž jakákoliv procentuální změna ceny (kurzu) akcie zvyšuje možný zisk/ztrátu na vlastní investované částce na několikanásobek. Maržové obchody umožňují vysoký potenciální výnos, který je však vykoupen vyšší rizikovostí.

Obchody na marži doporučujeme od částky 200 000 Kč.
 
P Ř Í K L A D 

Zákazník uvažuje o nákupu balíku (lotu) akcíí Telefónica O2 ČR. Na základě dohody se svým osobním makléřem chce spekulovat na výplatu poměrně vysoké dividendy v následujících týdnech. Z tohoto důvodu dává pokyn k nákupu jednoho lotu akcií Telefónica O2 ČR.


Technická specifikace pokynu:

Směr: Nákup

Titul: Telefónica O2 ČR

Lot (počet ks): 5 000ks

Kurz (cena): 500 Kč

Trh: SPAD BCPP


Zákazník kupuje 5 000 ks akcií Telefónica O2 ČR za cenu 500 Kč. Objem obchodu je tedy 2 500 000 Kč, přičemž zákazník musí složit minimálně 500 000 Kč (20 % z 2 500 000 Kč). Zbytek částky zajistí CYRRUS, a.s., formou úvěru zajištěného převodem cenných papírů, tzv. REPO operace. Zákazníkovi je tak poskytnut úvěr ve výši 80 % objemu obchodu.

 

 

Popis operace:
Zákazník nakoupil 5 000 ks akcií Telefónica O2 ČR za 500 Kč a složil zálohu ve výši 20% z objemu obchodu. CYRRUS, a.s., za podmínek, které jsou zákazníkovi předem známé, zajistí pro zákazníka financování zbylých 80% objemu obchodu prostřednictvím REPO operace (úvěru). Náklady spojené s držením otevřené pozice jsou úroky a transakční poplatky za REPO operaci. Po dohodě s osobním makléřem se klient rozhodne dát pokyn k prodeji, v tomto případě za cenu 510 Kč. Tím, bez odečtení poplatků a úroku, klient obdrží zisk 50 000 Kč. Pokud akcie Telefónica O2 ČR poklesnou na 490 Kč a zákazník nechce tuto pozici dále držet, dá pokyn k prodeji a realizuje tím ztrátu 50 000 Kč bez poplatků a úroku.

 


Tyto stránky vám zdarma pomohou v těchto otázkách:

   - Jak se stát dobrým investorem a vydělat na akciích

   - Jak je sledovat, analyzovat a monitorovat různé akcie
   - Naučit se investovat a vydělávat obchodováním s akciemi
Rozsah informací zde uvedených se bude dále rozšiřovat!Absolutní nutností je proto přečíst si co nejvíce informací a literatury! Knihy o akciích a investování můžete snadno sehnat na stránce US Akcie v sekci KNIHY.  Absolutně pak musím doporučit jednu z nejlepších knih o akciích a investování vůbec, a to knihu Ing. Gladiše Naučte se investovat. Tuto knihu jsem si ve svých začátcích přečetl několikrát a musím uznat, že mi jako amatérovi, který kdysi akciím a burze vůbec nerozuměl, hodně pomohla a díky ní jsem se také naučil investovat.

 

Dalším doporučeným krokem je začít obchodovat s nižší částkou. Obchodovat pouze nízký počet akcií, ale o to více analyzovat své obchody, nákupy a prodeje a ziskovost obchodů. Tuto fázi je možno přeskočit, záleží však na vašem přístupu k riziku a zase na výši částky, kterou chcete investovat. Naučíte se tak ale taky jak obchodovat s aplikací vašeho brokera, přes kterého budete zřejmě prostřednictvím internetu nakupovat a prodávat akcie. Znalost procesu při nákupu nebo prodeji akcií je pro vaše další obchodování velmi důležitá.

 

Některé základní informace

Každá akcie se identifikuje pomocí svého symbolu (anglicky ticker). Je to několik písmen, třeba akcie společnosti Apple Computers Inc. mají ticker AAPL, akcie společnosti Exxon Mobil Corporation mají ticker XOM a třeba akcie Google Inc. mají ticker GOOG. Ticker ale může mít třeba jen jedno písmeno - třeba jako Ford Motor Credit Company - F. Naopak "malé" společnosti mívají tickery o pěti písmenech - např. Marsh Supermarkets, Inc. - MARSB (kapitalizace pouze 23 miliónů USD). Každý rozumný zpravodajský server u jména společnosti uvádí také její ticker, takže podle toho můžete akcii snadno najít. Samozřejmě je také možné ticker vyhledat podle jména společnosti, ale je to zbytečná práce navíc.


Jak kupovat akcie?

Hodně důležitá je také volba brokera - tedy společnosti, přes kterou budete s akciemi obchodovat.

Já osobně používám
Interactive Brokers. Doporučil mi je jeden známý z USA a musím uznat, že jsou opravdu nejlepší. Nějakou dobu jsem používal českého brokera, ale došlo mi, že to opravdu není to pravé :-). Proto jsem přešel k Interactive Brokers a kupodivu to šlo docela snadno a taky rychle. Musím dodat, že jsem z jejich skvělé a rychlé aplikace docela nadšený. Minimální vklad je u Interactive Brokers v současné době 10.000 USD, takže je to jenom pro ty, kteří to myslí s akciemi opravdu vážně a také už mají nějaký kapitál. I když se vám tato částka může zdát vysoká, pro američany je naopak přiměřená.

 

Interactive Brokers
   - nízké poplatky (při nákupu nebo prodeji do 200 ks akcií poplatek pouze 1 USD!!!)

   - kompletní založení čistě přes internet

   - obchodovat můžete nejenom akcie, ale také opce, futures, bondy a forex

   - skvělá a bleskurychlá aplikace TWS, online nebo ke stažení do počítače!

   - druhá možnost je obchodování přes online aplikaci Web Trader - rychlá, snadná a extrémně jednoduchá

   - možnost obchodovat až na 50ti burzách

Bližší informace a přesně popsaný postup registrace najdete zde

 

Obchodování s TWS je skvělé - je velmi jednoduché, ale zároveň snadné a rychlé. Aplikace TWS navíc nabízí výbornou přehlednost a nákup či prodej akcií se stávají velmi pohodlné. Také je možné obchodovat přes zjednodušenou webovou platformu WebTrader.

 

Samozřejmě si můžete také založit u českého brokera. Je to mnohem jednodušší, ale většinou jsou poplatky za obchodování s akciemi vyšší. Z českých společností jsou to třeba FIO nebo Patria.
 

První reálný obchod
První obchod je velmi podstatný. Pokud se povede, podaří se vám vytvořit nějaký zisk a druhý obchod už pro vás bude mnohem bezpečnější - protože pokud se nepovede, budete už mít nějaký zisk, na jehož úkor může jít pokles druhého obchodu. Psychologicky vám pomůže, že už jste na svém a máte nějaká ta procenta, která klidně můžete prodělat.

Příklad:
První obchod - zisk 6 %

Druhý obchod - otevřete pozici na $50 a stop-loss nastavíte na pokles o 3 %. I kdyby k této situaci došlo, pořád jste se svým kapitálem v plusu 3 %. Důležité je ovšem vědět, že když dojde k nejhoršímu a akcie půjde dolů a provede se stop-loss - vy budete pořád v plusu (pozn: v případě extrémního poklesu ceny akcie je možné, že prodej nebude realizován za určenou stop loss cenu, ale za cenu nižší).

 

Jak probíhají obchody na burze?

Obchodování a akciemi probíhá na základě aukcí - tedy střetu nabídky a poptávky. Každá prodejní nabídka hledá adekvátní kupní nabídku. Když se nabídka a poptávka střetnou, dojde k obchodu. Pokud nastavíte např. při prodeji akcií příliš vysokou cenu, nikdo tuto nabídku zřejmě neakceptuje. Proto váš prodejní příkaz zůstane nerealizován a vy jej budete muset stáhnout. Aby se vám akcie podařilo prodat, musíte nastavit aktuální tržní cenu nebo cenu nižší než je aktuální tržní cena. To je hlavně důležité při výraznějších pohybech, pokud třeba bude docházet k rychlému poklesu ceny, musíte nastavit adekvátně nízkou cenu, aby došlo k prodeji. Párkrát se mi stalo, že cena akcií šla dolů tak rychle, že vždy když jsem zadal nějakou cenu a příkaz dorazil na trh, moje cena již byla vysoká a akcie jsem tak nemohl prodat. Po několika pokusech jsem nastavil ještě nižší cenu a akcie se konečně prodaly. Naštěstí je ale možné při nákupu nebo prodeji akcií nastavit, že chcete prodat nebo koupit akcie za tržní cenu - nemusíte se tak o nic starat a akcie se nakoupí za aktuální tržní cenu. S tím souvisí taky likvidita. U velkých společností, jako je třeba Google nebo Microsoft, se obchoduje každý den obrovské množství akcií, a tak není problém, aby se nabídka a poptávka skoro vždy uspokojila, ale u malých společností s malou kapitalizací je obchodů za den málo, a tak je někdy těžké prodat nebo nakoupit požadovaný počet akcií. U hlavních trhů, jako Nasdaq nebo NYSE jsou ale určeny jisté objemy obchodů a tedy likvidita, které musejí být dodrženy. Ale očekávejte, že u malých společností je prostě likvidita nižší.

 

Jak se akcie kupují?
Akcie se dnes nejčastěji nakupují přes elektronické aplikace na internetu, které poskytují jednotliví brokeři (v ČR např. FIO, Patria a v zahraničí např. Interactive Brokers). Svému brokerovi platíte poplatky za zprostředkování nákupu akcií. Na svém obchodním účtu musíte mít potřebnou finanční částku k nákupu akcií. Pokud jste rozhodnuti akcie nakoupit, zadáte do aplikace ticker akcie, počet kusů akcií a také cenu akcie, za kterou chcete akcie nakoupit. Já jsem už ale většinou cenu nenastavoval a kupoval nebo prodával většinou za aktuální tržní cenu. Pokud se akcie podaří nakoupit, objeví se na vašem účtu. Od té chvíle vám mohou být připisovány dividendy (pokud je společnost vyplácí) a od té chvíle také běží půlroční období, po jehož uplynutí můžete akcie prodat a případný zisk nemusíte danit. Akcie ovšem můžete prodat kdykoli.


Malá chyba, která stála známého 20.000 Kč
Bylo to v době po hurikánu Katrina, kdy byly akcie ropných společností nahoře a dala se čekat nějaká ta korekce. Bohužel známý viděl jen do minulosti - tedy dosud stále rostoucí graf. Samozřejmě, že po uklidnění situace a obnovení těžby ropy v zálivu došlo k poklesu cen ropy a také klesly ceny těžařské společnosti, do které známý investoval. Nakonec tento jeho obchod skončil se ztrátou 12 %, což je nepřijatelné. První den, kdy akcie začaly klesat, je stále držel a neprodával - čekal v obrat k opětovnému růstu akcie. Druhý den neměl čas ... nesledoval aktuální vývoj a akcie spadly dolů o dalších x procent. A když pak přišel k počítači a zjistil v jak velké ztrátě je, tak akcie prodal. Pokud by měl správně nastaven stop-loss, nemusely být ztráty tak vysoké.

 

Z toho plyne důležité poučení - není možné předpokládat, že na základě růstu ceny akcií v minulosti bude cena akcie i nadále stoupat. Naopak je nutné analyzovat a rozvažovat možný budoucí vývoj. Dokáže společnost nadále rošiřovat a zvětšovat své zisky? Bude i nadále růst ekonomika? A co vývoj v daném sektoru akcie? Přináší společnost na trh inovované výrobky nebo služby? Rostou prodeje?

Nad všemi těmito aspekty je dobré v případě dlouhodobější investice uvažovat.


Ta věc s rizikem
Ano, investování do akcií je riskantní, ale riziko se dá omezit. Vždy tam sice nějaké bude, ale hodně záleží na stylu vašeho obchodování a na rizikovosti jednotlivých akcií. Akcie biotechnologických firem, malých firem, akcií s nízkou volatilitou mají většinou mnohem vyšší rizikovost než akcie společností velkých a těch se stabilním business oborem - např. bankovní sektor. Kdyby investice do akcií nebyly rizikové, nebyly by nikdy tak ziskové. Pokud chcete mít jistotu, můžete investovat do nízko úročených termínovaných vkladů, fondů peněžního trhu či fondů dluhopisů. Úroky jsou ale většinou v porovnání s akciemi mizivé.

Nezapomeňte, že STRACH MŮŽE BÝT PARALYZUJÍCÍ


Na kterých akciích se mi podařilo vydělat?
1/ Accredited Home Lenders Holding Co. (LEND)
svezl jsem se na vlně snížení úrokových sazeb - což znamenalo zvýšený počet hypoték, zvýšený počet staveb nových domů v USA - a společnost LEND právě podniká v oblasti hypoték. Akcie jsem prodal těsně za vrcholem, poté přišla řada poklesů. Po krizi na trhu hypoték v roce 2007 se hodnota těchto akcií dramaticky snížila. ZISK: cca 50 %, doba držení akcie o něco déle než půl roku (pokud je doba držení jakékoli akcie delší než půl roku, není třeba z takové transkace platit žádné daně! (neplatí pro firmy).

Potvrdilo se mi známé rčení, že "TREND IS YOUR FRIEND". Tedy pokud sledujete určitý trend a předpokládáte, že bude po nějakou dobu platit, můžete na tom dost vydělat.

2/ Marathon Oil Corporation (MRO)
Vydělávání na růstu cen ropy, ten byl dlouhodobý. Akceleraci zisku ale přinesl hurikán Katrina, který poškodil mnoho ropných těžebních věží a způsobil růst cen ropy. ZISK: 8.7 % za necelý měsíc. Po dalším kratším růstu přišla silná korekce cen ropy a potažmo akcií ropných společností. Tato korekce ale přišla až po delší době než jsem očekával a navíc byla rovněž silnější.

 

Akciové grafy společnosti MRO:

A pak přišel další hurikán - Rita
Další popisy konkrétních obchodů najdete na stránce
Akcie a jak na nich vydělat

 

Na psychiku je výborné na začátku seance pro zvýšení koncentrace a energie Guarana, nebo černé čaje (působí delší dobu než káva a nemají crash syndrom po ustoupení účinku), a po nákupu akcie proti stresu a na uklidnění nervů jsou výborné vitamíny B-komplex.

 

Zajímavou strategií je také spekulace na výsledky hospodaření

Každého čtvrt roku zveřejňují společnosti zprávy o svém hospodaření a přehledy zisků. Pokud dojde k růstu zisků nebo zvýšení odhadů budoucích zisků, cena akcií společnosti může hodně poskočit nahoru. Samozřejmě naopak pokud společnost nesplní očekávání, zřejmě dojde k výraznému poklesu ceny akcií.

 

Přehled předpokládaných zisků společností najdete na stránce http://biz.yahoo.com/r/ v sekci Earnings Dates. Jedná se v podstatě o data a předpoklady výše zisků společností.
Jako první se zobrazí aktuální den, ale je možné listovat i po dnech dopředu. Kromě US akcií jsou tam ale i akcie ze zahraničních burz. Ty poznáte tak, že mají za tickerem tečku a něco za tím, např. "BIOP.ST"
Akcie tam mají také uvedeno, kdy budou výsledky zveřejněny (např. After Market Close - po uzavření trhu, nebo konkrétní hodinu zveřejnění). Důležité pro tuto strategii je vybírat akcie, které by mohly dosáhnout VYŠŠÍHO NEŽ OČEKÁVANÉHO výsledku.
Takže společnosti, kterým se v poslední době skvěle daří a zvyšují ziskovost.

Velmi cenným nástrojem jsou také odhady analytiků. Ty najdete rovněž na YAHOO - kliknutím na ticker akcie a pak vlevo na položku "ANALYST ESTIMATES".
Tam vidíte vývoj odhadu na současný kvartál, ale také další odhady zisků včetně ročních statistik a dalších informací (ne u všech akcií jsou všechna data kompletní).
Stoupající výše odhadu zisků je možné brát jako pozitivní znamení.

Je také důležité si hlídat, aby byla akcie dostatečně likvidní a společnost dostatečně velká (ovšem na druhou stranu platí, že menší a rizikovější společnosti zase mohou přinést vyšší zisk, je to na vaší toleranci k riziku).

Důležitý je také globální vývoj trhu - v období, kdy je situace nepříznivá a trhy klesají, mají i tyto výkyvy po zveřejnění zpráv tendenci růst méně nebo klesat více. Globální vývoj případně vývoj v daném sektoru, jako se nachází akcie se kterou spekulujete, zase může naznačit, kam se vydá vývoj zisku společnosti, na kterou chcete spekulovat. V době, kdy se ekonomice moc nedaří, lidé méně utrácejí, mají zisky tendenci klesat a tato strategie spekulace na zveřejnění čtvrtletních výsledků zisků může být dost nebezpečná. V době ekonomického boomu se naopak dají čekat růsty zisků mnoha společností (opět záleží také na sektoru). Samozřejmě většinou je těžké určit, kdy dojde ke změně trendu. Ekonomický cyklus má ale většinou určitou setrvačnost. I přes to je ale tato spekulační strategie velmi riziková a doporučuju ji tedy pouze s omezeným množstvím kapitálu a pouze zkušeným.Monitoring trhu:
Burza a aktuální dění a pohyby na ní se dají sledovat pomocí několika ETF - exchange traded fund (je to něco jako akciový fond, ale obchoduje se s ním stejně jako s kteroukoli jinou akcií). Seznam jednotlivých ETF najdete níže.

 

Grafy a jak na ně - Bigcharts

Skvělé grafy je možné zdarma zobrazit na www.bigcharts.com. Je ovšem třeba nastavit co nejlepší ukazatele a zobrazení grafu. Doporučuji upravit následující ukazatele:

 
Time Frame - 1 decade (zobrazení grafu akcie na jednu dekádu)
Indicators: (indikátory)
Upper Indicators - Show Earnings (zobrazí zisky společnosti)
Lower Indicator 1 - Rolling EPS (zobrazí zisky na akcii)
Lower Indicator 2 - Rolling Dividend (zobrazí vyplácení dividend)
Lower Indicator 3 - P/E Ratio (zobrazí ukazatel P/E cena akcie/zisky)

Chart Style:
Price Display - Candlestick (svícový graf)
Chart Background - Blue (modré pozadí grafu)
Chart Size - Large (velikost grafu - velká)

Pro některé akcie také můžete najít doporučení analytiků s krátkým vyjádřením. To je k nalezení taktéž na Bigcharts - v sekci "Analysts".

 

Sleduji hlavně tyto akciové ETF:
NASDAQ-100 Index Tracking Stock - akcie má ticker QQQQ - index 100 společností kótovaných na burze Nasdaq, tento ETF vám dá představu o pohybu převážně technologického odvětví.

Investice do fondu ropných společností, jehož cena víceméně sleduje pohyby cen ropy:
ETF
XLE

či přímo do fondu ropy - United States Oil Fund
ETF
USO

Investice do zlata

ETF GLD

A stříbro - ETF
SLV


Jednotlivé ETF, pokrývající celý index S&P 500 jsou:
XLY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR
XLP CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR
XLE ENERGY SELECT SECTOR
XLF FINANCIAL SELECT SECTOR
XLV
HEALTH CARE SELECT SECTOR
XLI INDUSTRIAL SELECT SECTOR
XLB
MATERIALS SELECT SECTOR
XLK TECHNOLOGY SELECT SECTOR
XLU UTILITIES SELECT SECTOR

Více informací, skvělé flash grafy a seznam jednotlivých společností pod těmito ETF najdete na http://www.sectorspdrs.com/
Všechny tyto ETF (Exchange traded Funds) je možné koupit stejně jako jakékoli jiné akcie! Vývoj jednotlivých sektorů lze taky jako běžnou akcii taky sledovat na grafu - třeba měsíčním, tříměsíčním nebo ročním. Výborná pomůcka.

Další zajímavé ETF najdete na webu:
http://personal.fidelity.com/research/etf/etf_home_index.shtml.cvsr?bar=cZpravodajské weby a stránky, které je dobré sledovat:
Možná už znáte web
www.usakcie.com, kde najdete občasné komentáře z U.S. trhů a popisy konkrétních obchodů s akciemi

 

Každý den si otvírám Today´s Latest News http://news.moneycentral.msn.com/newscenter/newscenter.asp

Souhrn z dění na burze: http://moneycentral.msn.com/investor/home.asp

A k analýze jednotlivých akcií:
Nasdaq
http://www.nasdaq.com/
Reuters
http://www.reuters.com/investing
Yahoo
http://finance.yahoo.com/


Německá burza -
http://aktien.onvista.de/realtimekurse.html
Japonsko
http://www.nni.nikkei.co.jp/CF/FR/MKJ/
Rakousko
http://www.wienerborse.at/


Malý anglický slovník finančních výrazů:
soared stoupat
climbed šplhat (nahoru)
slightly mírně
dampen utlumit
firmer pevnější
slip sklouznout
dip pokles
firm zpevnit
hikes vylézt, zvýšit
sank klesat, padat
nudged šťouchnutí
surge nárůst
modestly mírně
leap vyskočit
struggle probíjet se
SUPPLY nabídka

DEMAND poptávka

·  Slovník finančních pojmů

Komodity

Jen těžko by se dalo říci, že obchodování s komoditami je snadnou cestou, jak systematicky vydělávat peníze. Komodity se totiž obchodují na základě Futures - nekupujete tedy samotné komodity, ale právo v budoucnu komodity nakoupit nebo prodat. A tyto Futures mají jednu velkou nevýhodu - nejen že mohou růst i klesat o desítky procent, ale také může být z 5000 USD nakonec 0 USD. Většina tzv. traderů pak obchoduje na základě technické analýzy - ale ta je z principu špatná. Její základ je totiž postaven na základním omylu - že na základě minulosti je možné odhadnout budoucnost - ale to je nesmysl. Z mého okolí znám případy dvou lidí, kteří se do obchodování s komoditami pustili. Jeden kolega (není to žádný dělník od pásu, ale jeden z nejinteligentnějších lidí co znám) skončil tak, že ani nevydělal ale ani neprodělal a byl defakto rád, a druhý kolega (velmi zkušený finančník) skončil s velkým prodělkem - vlastně přišel o skoro všechny peníze na obchodním účtu - 5000 USD. Tuto částku prodělal za 2 dny, nutno dodat že předtím již docela dlouhou dobu s komoditami obchodoval a nebyl to žádný začátečník. Také dodal, že obchodování s komoditami je velmi riskantní a že prožil takové stresy a nervy, které by nepřál ani nejhoršímu nepříteli :-)
Osobně jsem s komoditami nikdy neobchodoval (tedy s Futures, naopak zlato nebo ropu můžete koupit jako akciový ETF - tickery GLD a USO). Zkoušel jsem ale obchodování s akciovými opcemi a vím, že je to opravdu velmi riskantní. Když se třeba při zveřejnění nějaké zásadní zprávy hodnota akcie pohne o 15 %, hodnota opcí se může změnit třeba až o 300%! A u Futures je to právě podobně "divoké". Pokud si chcete vyzkoušet obchodování s opcemi, klidně můžete, u
Interactive Brokers můžete s opcemi obchodovat, není to zase tak těžké a hlavně můžete koupit jen jednu opci (většinou je jedna opce na 100 ks akcií) a dva základní druhy opcí jsou: při spekulaci na růst ceny akcie je to "call" opce a při spekulaci na pokles akcie kupujete "put" opce.
U obchodování s komoditami platí většinou mnohem vyšší minimální objemy a tak musíte taky mnohem více riskovat! Navíc u akcií se dá tak nějak předpokládat, že jejich cena časem prostě půjde nahoru (toto je opravdu historicky podloženo, vyjma snad jedině pokud by přišel útok marťanů nebo by se se Zemí srazila nějaká Kometa - je to pravděpodobné?). Růst akcií platí spíše pro celé akciové nebo sektorové indexy (samozřejmě nějaká společnost může zkrachovat), ale rozložením portfolia a pořádnou analýzou akcie se dá riziko minimalizovat (viz
kniha Daniela Gladiše - Naučte se investovat) ale jak "uhádnete" budoucí cenu pomerančového koncentrátu nebo kávy?

Doporučuji všechny výše uvedené informace zvážit, než se rozhodnete platit nějakým "odborníkům" za kurzy, které z vás mají udělat milionáře (nebo z vás vytáhnout peníze za kurzy, školení a knihy? A proč pořádají kurzy? Obchodování s komoditami jim snad nevynáší?).
Nevýhodou je také nutnost vysoké vstupní částky. A také se musíte smířit s tím, že o tuto částku můžete kdykoliv jen tak prostě přijít!

 

Obchodovat s komoditami (Futures) je možné za velmi nízké poplatky u ověřeného a spolehlivého brokera Interactive Brokers. Sám jej taky používám a jsem nadmíru spokojen. Pro jednoho svého zákazníka jsem sepsal manuál, který teď dávám zdarma k dispozici (týká se založení účtu a obchodování s akciemi):
Přesně popsaný postup registrace najdete zde
a ovládání aplikace a obchodování najdete zde
 

Pokud byste potřebovali více informací, nebo jste chtěli začít s komoditami obchodovat, je možné si objednat knihu Obchodování na komoditních trzích na stránce US Akcie v sekci KNIHY - LITERATURA

 

AKCIE - JAK ZAČÍT?
Samozřejmě nejdříve asi akciím nebudete moc rozumět, ale stačí tomu věnovat nějaký čas a dá se do toho proniknout. Pokud chcete s akciemi začít - má to jen jednu nevýhodu - chce to nějaký počáteční kapitál, protože i akcie musíte za něco nakoupit. Já začínal s necelými deseti tisíci. Směšná částka, ale akcie, do kterých jsem investoval, stouply o cca 50% (více viz níže) a těch vydělaných pár tisíc se hodilo. Rozhodně je ale dobré naučit se to s menší částkou, protože tím snížíte riziko a když pak budete vědět jak na to, můžete se pustit do obchodování s většími částkami.

Obchodování s akciemi přináší jen samé výhody - peníze máte relativně likvidní a můžete je kdykoli vybrat z účtu (porovnejte třeba se stavebním spořením), nemusíte se prakticky zvednout od počítače a hlavně - můžete vydělat takové peníze, o kterých se vám ani nesnilo!

Je nutno zmínit samozřejmě také druhou stranu mince - riziko. V historii se už pár docela silných krizí a poklesů odehrálo - ale s tím musíte počítat. Pokud se bojíte rizika, pokud to nezvládnete a nechcete riskovat se svými penězi s tím, že o ně třeba můžete přijít - do akcií se radši ani nepouštějte. Riziko ztráty celého kapitálu tam prostě je a vy se s tím musíte smířit a musíte s touto možností počítat. Jinak vás to bude tížit a snižovat vaše zisky. Sám nejsem příznivcem vysokého rizika a nebezpečných spekulací, ale jisté riziko při obchodování s akciemi podstoupit prostě musíte.


Pak už vás snad čekají jenom zisky. Můžou být 5%, 7%, ale taky třeba 70% nebo 120%. A to už za to stojí. Několika prvními transakcemi je dobré vydělat nějakou základní částku, abyste pak při nějaké neúspěšné investici nešli do mínusu a zůstali tak pořád na svém. Zisky mohou být různé a hodně také záleží na aktuálním ekonomickém cyklu.

Kolik a za jak dlouho?
Jak už jsem psal výše - klidně se vám může stát, že narazíte na akcie, které vynesou nějakých 50% dejme tomu za měsíc - při investici 100.000 Kč tedy vyděláte 50.000 Kč. Při další transakci už ale začínáte s kapitálem 150.000, takže po další transakci s růstem 50% už budete mít 224.000! Poplatky za jednu transakci jsou cca 25 Kč (
Interactive Brokers, při nákupu nebo prodeji do 200 ks akcií) a daň je 30%, ale tu platíte až na konci roku! Samozřejmě ve skutečnosti bude vývoj asi o něco pomalejší (přeci jen narazit dvakrát po sobě na akcie s růstem o 50% je málo pravděpodobné, ale stát se může i to, že akcie vyletí o 120%) (pozn. viz třeba akcie s tickerem "FORD" (nejedná se o tu automobilku) - v jednu dobu cca o 106 % růst ceny akcií). Až se budete postupně dostávat do vyšších částek, začnou být jednotlivé transakce mnohem zajímavější. A kdy skončíte, to už bude jenom na vás.

A jak tedy začít?
Nejhorší je investovat bez znalosti toho, jak to na burze chodí!!! Investor-amatér tak může přijít o značnou část svých peněz!
Ať už se rozhodnete vložit své finanční prostředky do čehokoliv, vždy je dobré si ve svých úvahách ujasnit svoji investiční strategii. Investor u každé své investice sleduje několik faktorů. Přečtěte si, které to jsou

Základními vlastnostmi resp. faktory, které ovlivňují každou investiční příležitost a nedají se dosáhnout najednou, jsou VÝNOS, LIKVIDITA, RIZIKO. Často bývají vyobrazeny pomocí tzv. „investičního trojúhelníku“:

Princip výběru investice je z hlediska těchto tří vlastností jednoduchý. Investiční trojúhelník nám jasně říká, že chci-li jistotu, pak nemohu očekávat vysoký výnos. Výnos znamená zhodnocení vložených prostředků, riziko pak pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo nebo dokonce nastane ztráta. Likviditou se rozumí, jak rychle lze investici proměnit zpět na hotové peníze.

 Investiční horizont

 Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Často bývá u jednotlivých typů aktiv uváděn tzv. doporučený minimální investiční horizont, což je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice.
Je velmi důležité znát svůj investiční horizont ještě před pořízením aktuální investice. Různé délce investiční doby odpovídá jiný typ aktiva.

Nepřesně stanovený investiční horizont oproti skutečnému investičnímu horizontu (za jak dlouho investor CP skutečně prodá) může mít za následek buď neočekávanou ztrátu nebo ušlý výnos!

 Likvidita

 Důležitou součástí investice je její likvidita – to znamená, jak rychle mohu z investičního instrumentu získat zpět hotovost. Investor tedy musí posoudit, jak dlouho si může dovolit své peníze blokovat a také jaké náklady jsou spojeny s přeměnou investic na hotové peníze.
Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami (dobou uložení u termínovaných vkladů, stavební spoření, atd.), ale ve většině případů je stupeň likvidity daného aktiva zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm. Budeme-li chtít např. prodat nemovitost nebo starožitnost, o kterou nikdo nestojí, pak je její likvidita nulová a naše investice je nedobytná. Naopak poměrně vysokou likviditou se vyznačují otevřené podílové fondy, podílové listy je možné kdykoliv prodat investiční společnosti za aktuální kurs.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

 Riziko

 Riziko obecně představuje stupeň nejistoty spojený v případě investování s očekávaným (budoucím) výnosem. Každý investor vnímá riziko jinak a zaujímá k němu jiný postoj.
• averze k riziku
• neutrální postoj
• sklon k riziku

Obecně platí, že investiční riziko klesá s prodlužující se délkou investičního horizontu a diverzifikací, neboli nákupem více druhů aktiv!

 Diverzifikace

 Dosažení optimální investiční strategie je založeno zejména na vhodné diverzifikaci, tedy rozložení portfolia mezi nejrůznější typy aktiv. Optimální portfolio je pro každého investora odlišné, odvíjí se podle jeho finanční situace, osobních preferencí a hlavně tolerance vůči riziku. Jedním z nejhorších přístupů je tzv. „sázka na jednu kartu“ resp. pouze na jeden typ aktiv. Příkladem může být nákup jedné, zato zdánlivě výnosné akcie. Investice může sice přinést značné zisky, naproti tomu také velké ztráty. Protipólem a také špatnou variantou jsou zase jen osamocené bankovní vklady.
Diverzifikace je jednou z nejdůležitějších výhod investování do podílových fondů. Podílový fond je diverzifikován, protože vlastní mnoho různých cenných papírů.

„Skutečný investor je připraven na cokoliv. Ten kdo není investor, se bude snažit předvídat, co se kdy stane“ (Robert T. Kiyosaki)

Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one