Seznam volných živností

Příloha nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 492/2004 Sb., nařízení vlády č. 100/2005 Sb. (s účinností od 1. dubna 2005) a nařízení vlády č. 324/2006 Sb. (s účinností od 1. července 2006, části od 1. srpna 2006; změny vyznačeny tučně).Číslo Obor živnosti Vymezení předmětu činnosti

 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • zemědělskou technikou
  • posklizňové úpravy rostlinných komodit
  • provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
  • provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou architektonických úprav
  • vazba věnců a kytic
  • sběr hub, rostlin a lesních plodin
  • stříhání ovcí
  • ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
  • kování koní – zrušeno
  • poskytování služeb při chovu ryb
  • .….… (jiná obdobná činnost)
 2. Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
  • poskytování služeb pro hospodaření v lesích
  • těžba dřeva
  • lesní doprava
  • poskytování služeb v myslivosti
  • úprava loveckých trofejí
  • .….… (jiná obdobná činnost)
 3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
  • chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
  • výcvik psů
  • výcvik jezdeckých koní
  • chov zoologických zvířat
  • kosmetické úpravy zvířat
  • provozování hotelů a útulků pro zvířata
  • .….… (jiná obdobná činnost)
 4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
  • úprava nerostů, vyjma soli kamenné,
  • úprava štěrků, písků a valounů dobývaných v korytech vodních toků
  • zpracování soli kamenné
  • dobývání a úprava rašeliny
  • dobývání bahna z vodního dna
  • zpracování hmot pro výrobu porcelánu
  • .….… (jiná obdobná činnost)
 5. Výroba potravinářských výrobků
  • zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
  • zpracování ryb a vodních živočichů
  • zpracování vajec
  • zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
  • výroba jedlých tuků a olejů
  • výroba cukru a přírodních sladidel
  • výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem
  • výroba cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbonů
  • zpracování medu
  • úprava rýže a luštěnin
  • úprava kávy, čaje, koření
  • výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek,
  • výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
  • výroba kvasného octa a droždí
  • výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
  • výroba těstovin
  • výroba musli a směsí obilovin
  • výroba konzervovaných a dehydratovaných výrobků
  • výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně
  • .….… (jiná obdobná výroba)
 6. Výroba nápojů
  • výroba vína
  • výroba ovocných vín a medoviny
  • výroba nealkoholických nápojů
  • stáčení a úprava balených vod
  • .….… (jiná obdobná výroba)
 7. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • pro hospodářská zvířata
  • pro domácí zvířata a pro další živočichy
 8. Pěstitelské pálení
 9. Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely
 10. Výroba textilních vláken a tkanin
  • úprava a spřádání textilních vláken
  • tkaní textilií
  • .….… (jiná obdobná výroba)
 11. Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)
  • ložního prádla
  • bytových a stolních konfekčních textilních výrobků
  • koberců a podlahových textilií
  • lan, provazů a síťovaných textilií
  • pletených a háčkovaných materiálů
  • textilní galantérie
  • .….… (jiná obdobná výroba)
 12. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
  • výroba svrchního ošacení, společenských oděvů
  • výroba ošacení pro sport a volný čas
  • výroba pracovního ošacení
  • výroba spodního prádla
  • výroba punčochového zboží
  • výroba kožených oděvů a oděvních doplňků
  • výroba kloboučnických výrobků a oděvních doplňků
  • zakázkové krejčovství
  • střihová služba
  • aplikace zdobných prvků
  • výroba kloboučnických výrobků na zakázku
  • .….… (jiná obdobná výroba)
 13. Výroba a opravy kožešinových výrobků
  • kožešinových oděvů a oděvních doplňků
  • kožešinového zboží
  • .….… (jiná obdobná výroba, opravy a další související služby)
 14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií
  • výroba pleteného a háčkovaného zboží
  • vyšívání, paličkování, drhání
  • malba na textilie
  • .…. (jiná obdobná výroba)
 15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)
  • aktovek, kabelek a podobných zavazadel
  • sedlářských výrobků
  • .…. (jiná obdobná výroba)
 16. Výroba obuvi (kromě ortopedické)
  • obuvi
  • .…. (jiná obdobná výroba)
 17. Výroba pilařská a impregnace dřeva
  • výroba výrobků z dřevní suroviny
  • výroba železničních pražců
  • výroba dřevité vlny
  • výroba šindelů
  • provozování sušičky dřeva
  • impregnování dřevěného materiálu
  • řezání a obrábění dřeva a obdobných materiálů na pile
  • .…. (jiná obdobná výroba)
 18. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
  • dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
  • obalů a palet
  • korkařská a košíkářská
  • bednářských a kolářských výrobků
  • drobných výrobků ze dřeva
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 19. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva
  • řezbářství
  • zhotovování architektonických modelů pro výstavy
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • vlákniny, papíru a lepenky
  • vlnitého papíru, lepenky a obalů
  • hygienických a toaletních potřeb
  • kancelářských potřeb
  • tapet
  • nábytku z papíru a lepenky
  • .…. (jiná obdobná výroba)
 21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti
  • vydávání knih
  • vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
  • vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů,
  • vydávání….. (jiných tiskovin a publikací)
  • vydávání publikací na Internetu
  • korektury a technická redakce
 22. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • výroba zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 23. Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
  • vázání
  • laminování
  • kompletace knih a ostatních tiskovin
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 24. Grafické práce a kresličské práce
  • zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
  • zhotovení technických výkresů
  • zhotovení webových stránek
  • písmomalířství
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 25. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 26. Výroba chemických látek a chemických přípravků
  • plastů a syntetického kaučuku
  • nátěrových hmot
  • barviv a pigmentů
  • mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
  • chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
  • .…. (jiných chemických látek a přípravků)
 27. Výroba nenahraných nosičů údajů
  • pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy
  • disket a pásků pro počítače
  • osobních magnetických karet
  • .…. (jiných nosičů údajů)
 28. Výroba chemických vláken
  • syntetických
  • umělých
  • .….. (jiných chemických vláken)
 29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
  • desek, fólií, hadic, profilů z plastů
  • plastových obalů
  • plastových výrobků pro stavebnictví
  • plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
  • plastového nábytku
  • gumárenských výrobků studenou cestou
  • .…. (jiných výrobků)
 30. Výroba a zpracování skla
  • výroba plochého
  • výroba dutého
  • výroba užitkového a ozdobného skla
  • výroba skleněných vláken a výrobků z nich
  • výroba technického, laboratorního a optického skla
  • povrchová úprava a zdobení skla
  • .…. (jiná výroba nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků)
 31. Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví)
  • výroba užitkového a ozdobného porcelánu a keramiky
  • výroba izolátorů a izolačních kusů
  • výroba keramických výrobků pro technické účely
  • výroba žáruvzdorných keramických výrobků
  • dekorace porcelánu a keramiky – nově
  • .…. (jiných výrobků)
 32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
  • keramických výrobků pro sanitární účely
  • keramických obkladaček a dlaždic
  • cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
  • cementu, práškové malty a sádry
  • betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
  • .…. (jiných hmot nebo výrobků)
 33. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
  • brusných nástrojů
  • minerálních nekovových vláken a výrobků z nich
  • minerálních izolačních materiálů
  • .…. (jiných výrobků)
 34. Broušení technického a šperkového kamene
  • technického kamene
  • šperkového kamene
 35. Výroba a hutní zpracování železa a oceli
  • surového železa, litin, ocelí a feroslitin
  • ingotů a plochých výrobků
  • trub
  • .…. (obdobných hutních výrobků)
 36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin
  • výroba neželezných kovů a jejich slitin
  • zpracování neželezných kovů na výrobky a polotovary
 37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
  • kovových prefabrikátů pro stavby
  • zásobníků a kontejnerů
  • tlakových nádob
  • topných těles a kotlů ústředního topení
  • .…. (jiných výrobků)
 38. Výroba kovového spotřebního zboží
  • kuchyňského nádobí a příborů
  • jednoduchých spojovacích součástek
  • kovové galantérie
  • sériově vyráběných klíčů a zámků
  • kovového nábytku
  • .…. (jiných výrobků)
 39. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  • kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
  • zvonařství
  • pasířství a platnéřství
  • medailérství a ruční rytí kovů
  • cínařství
  • umělecké kovářství
  • .…. (jiné technologie)
 40. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • tepelné zpracování
  • pískování, otryskávání
  • potahování nekovovými materiály
  • svařování
  • lakování – zrušno
  • .…. (jiné postupy)
 41. Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
  • motorů a turbin
  • pro dopravu kapalin a plynů
  • uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
  • součástí pro převod otáčivého pohybu
  • .…. (jiných strojů a zařízení pro další účely)
 42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
  • pecí, sušáren a hořáků
  • zvedacího a dopravního zařízení
  • chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
  • zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
  • .…. (jiných strojů a zařízení pro další účely)
 43. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
  • pro zemědělství a lesnictví
  • obráběcích strojů
  • strojů pro metalurgii a chemický průmysl
  • stavebních a důlních strojů
  • pro potravinářský a tabákový průmysl
  • pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
  • .…. (jiných strojů a zařízení pro další účely)
 44. Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
  • elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
  • elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
  • elektrického vybavení
  • .…. (jiných výrobků pro další účely)
 45. Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a (televizních – zrušeno) antén
  • kabelů, vodičů a lamel
  • galvanických článků a baterií
  • rozvaděčů
  • televizních antén
  • .…. (jiných výrobků pro další účely)
 46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 47. Výroba elektronických součástek
  • elektronek
  • polovodičových prvků
  • integrovaných obvodů, čipů a mikroprocesorů
  • .…. (jiných součástek)
 48. Projektování elektrických zařízení
 49. Výroba zdravotnických prostředků
  • elektrodiagnostických aparatur
  • lékařského nebo veterinárního zařízení
  • mechanoterapeutických pomůcek
  • nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
  • .…. (jiných přístrojů nebo pomůcek)
 50. Výroba optických a fotografických zařízení
  • optických prvků
  • optických přístrojů
  • fotografických a kinematografických zařízení
  • .…. (jiných přístrojů a zařízení)
 51. Výroba motorových a přípojných vozidel
  • dvoukolových
  • čtyřkolových a ostatních vícekolových
  • pásových
  • přípojných vozidel
  • .…. (jiných vozidel)
 52. Výroba karosérií
  • motorových vozidel
  • přípojných vozidel, přepravních kontejnerů
  • drážních vozidel
  • strojů….. (a jiných zařízení)
 53. Stavba a výroba plavidel
  • lodí
  • malých plavidel
  • jachet
  • plovoucích strojů
  • plovoucích zařízení
 54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
  • lokomotiv
  • samohybných železničních a tramvajových vozů
  • železničních vozů bez vlastního pohonu
  • jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí
 55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
  • jízdních kol
  • vozíků pro invalidy
  • .…. (jiného dopravního zařízení)
 56. Výroba a opravy čalounických výrobků
  • výroba čalouněného nábytku a matrací
  • zakázkové čalounictví a dekoratérství
  • čalounění dopravních prostředků
  • opravy čalouněných výrobků
  • .…. (jiných čalouněných výrobků)
 57. Výroba hudebních nástrojů
  • strunných
  • klávesových
  • dechových
  • bicích
  • dílů a příslušenství hudebních nástrojů
  • .…. (jiných hudebních nástrojů)
 58. Výroba sportovních potřeb
  • lyží, vázání a hůlek
  • míčů
  • potřeb pro sportovní rybaření
  • loveckých potřeb
  • sportovních létajících zařízení
  • vybavení tělocvičen a atletických zařízení
  • .… (jiných sportovních potřeb)
 59. Výroba her, hraček a dětských kočárků
  • stolních nebo společenských her
  • mechanických nebo elektronických her
  • hracích karet
  • .…. (jiných her)
  • panenek a zvířátek
  • mechanických hraček
  • dětských kočárků
  • skládaček
  • .…. (jiných hraček)
 60. Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru
  • per, tužek a náplní
  • razítek a ručních tiskáren
  • potiskovacích souprav
  • .…. (jiných výrobků)
 61. Výroba bižuterie
  • šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů
 62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  • košťat a kartáčů
  • deštníků, slunečníků, markýz, žaluzií s výjimkou dřevěných
  • knoflíků, zipů, patentek a dalších šicích potřeb
  • cigaretových zapalovačů, a potřeb pro kuřáky
  • svíček a umělých květin
  • hřebenů
  • upomínkových a dekorativních předmětů
  • .…. (jiných výrobků)
 63. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 64. Výroba hnojiv
  • organických hnojiv
  • anorganických hnojiv
  • kombinovaných hnojiv
  • .…. (jiných druhů hnojiv)
 65. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
  • skladování a zpracování nekovového odpadu
  • přeprava fekálií
 66. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody (Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu – zrušeno)
  • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
  • úprava a rozvod užitkové vody
 67. Přípravné práce pro stavby
  • zemní práce a terénní úpravy
  • výkopové práce
  • průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
  • odvodňování staveniště
  • lešenářské práce
  • technické rekultivace
  • bourací a úklidové práce
  • .…. (jiné přípravné práce pro stavby)
 68. Specializované stavební činnosti
  • studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
  • dlaždičské práce
  • potrubářské práce
  • šamotářské práce
  • vložkování komínů
  • .…. (jiné specializované stavební činnosti)
 69. Dokončovací stavební práce
  • tapetování
  • malířské a natěračské práce – zrušeno
  • pokládání textilních podlahových krytin
  • montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
  • spárování panelů
  • .…. (jiné dokončovací stavební práce)
 70. Sklenářské práce, rámování a paspartování
  • sklenářské práce
  • rámování
  • paspartování
  • .…. (jiné obdobné činnosti)
 71. Inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • technická pomoc
  • inženýrská a investorská činnost
  • stavební dozor
  • .…. (jiné související činnosti)
 72. Zprostředkování obchodu a služeb
  • obchodu zemědělskými produkty
  • obchodu potravinami, nápoji a tabákem
  • obchodu textilem, oděvy, obuví
  • obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
  • obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
  • obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
  • obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
  • .…. (jinými výrobky a komoditami)
  • služeb v dopravě
  • služeb v oblasti řemeslných prací
  • .…. (jiných služeb)
 73. Velkoobchod
  • zemědělskými produkty
  • potravinami, nápoji a tabákem
  • textilem, oděvy, obuví
  • drogistickými a kosmetickými výrobky
  • zdravotnickými prostředky
  • elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
  • nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
  • nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
  • knihami, novinami, kancelářskými potřebami
  • hrami a hračkami
  • kovy a kovovými rudami
  • tuhými palivy
  • dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
  • železářským, instalatérským a topenářským zbožím
  • chemickými látkami a výrobky
  • obráběcími stroji
  • stavebními stroji
  • textilními stroji
  • kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
  • zemědělskými stroji
  • motorovými vozidly z výroby
  • součástkami a příslušenstvím vozidel
  • ojetými motorovými vozidly
  • sportovním zbožím
  • .…. (jiným zbožím)
 74. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
  • potravinami a pochutinami
  • nealkoholickými nápoji
  • pivem, vínem a alkoholickými nápoji
  • ovocem a zeleninou
  • masnými výrobky
  • rybami a drůbeží
  • kosmetickým a drogistickým zbožím
  • textilem, oděvy a textilní galantérií
  • obuví a koženým zbožím
  • nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
  • elektrickými přístroji pro domácnost
  • výpočetní technikou a kancelářskými stroji
  • železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
  • knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
  • potřebami pro sport a volný čas
  • květinami a zahrádkářskými potřebami
  • živými zvířaty pro hospodářské účely
  • palivy a mazivy
  • pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
  • se širokým sortimentem zboží
  • tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
  • činnost obchodních domů
  • .…. (jinými výrobky)
 75. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
  • motorovými vozidly s méně než čtyřmi koly
  • motorovými vozidly s nejméně čtyřmi koly
  • ojetými motorovými vozidly
  • prodej součástek a příslušenství vozidel
  • .…. (jinými vozidly)
 76. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
  • prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • prodej nenahraných nosičů
 77. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
  • zásilkový prodej
  • stánkový prodej
  • prodej v pojízdných prodejnách
  • prodej prostřednictvím Internetu
  • pochůzkový prodej
 1. Maloobchod použitým zbožím
  • použitým spotřebním zbožím
  • antikvariát
  • .…. (jiný maloobchod použitým zbožím)
 2. Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
 3. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
  • opravy a montáž pneumatik
  • montáž autopříslušenství
  • montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
  • .…. (jiné související činnosti)
 4. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)
 5. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • praní, žehlení a mandlování prádla
  • opravy oděvů, oděvních doplňků, prádla a punčoch
  • opravy a údržba bytového textilu
  • vytahování deček
  • úschova kožichů
  • opravy deštníků a slunečníků
  • opravy a údržba jiného osobního zboží
  • sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
  • čištění peří
  • údržba bytového textilu včetně koberců
  • .…. (jiné činnosti)
 6. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky
  • broušení nožů, nůžek a nástrojů
  • opravy mechanických šicích strojů
  • opravy a servis sportovních potřeb
  • opravy hraček a dětských kočárků
  • opravy mechanických psacích strojů a počítačových strojů
  • opravy optických přístrojů
  • .…. (jiné opravy a služby)
 7. Ubytovací služby
  • poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
  • poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
 8. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy
  • osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky
  • nákladů potahem
  • přeprava břemen nosiči
  • doprava zásilek poslem
  • doprava traktory
  • .…. (jiné související činnosti)
 9. Skladování zboží a manipulace s nákladem
  • vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
  • překládka sypkých a kusových zásilek
  • skladování zboží
  • .…. (jiné související činnosti)
 10. Technické činnosti v dopravě
  • provozování parkovišť bez ostrahy
  • provozování garáží bez ostrahy
  • dopravní značení
  • prověřování tras pro nadměrné náklady
  • logistické služby
  • .…. (další technické činnosti)
 11. Potrubní doprava
  • doprava ropovodem
  • doprava jinými produktovody
 12. Zasilatelství
  • vnitrostátní
  • mezinárodní
 13. Zastavárenská činnost
  • poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité
  • poskytování úvěrů oproti zástavě věci nemovité
  • .…. (další činnosti)
 14. Realitní činnost
  • nákup a prodej nemovitostí
  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
  • zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
  • zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
  • (jiné související činnosti)
 15. Správa a údržba nemovitostí
  • správa nemovitostí
  • domovnická činnost
  • úklid bytových a nebytových prostor
  • čištění budov
  • čištění oken
  • .…. (další činnosti)
 16. Pronájem a půjčování věcí movitých
  • pronájem s následnou koupí najaté věci
  • dopravních prostředků
  • strojů a zařízení pro zemědělství
  • strojů a zařízení pro průmysl
  • stavebních strojů
  • spotřebního zboží a oděvů
  • koní a jiných zvířat
  • sportovních potřeb
  • technických přístrojů pro domácnost
  • .…. (dalších věcí)
 17. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
  • poskytování užití software
  • implementace software
  • pronájem software
  • rozmnožování počítačových programů
  • poradenství v oblasti software
  • poradenství v oblasti hardware
  • poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
 18. Kopírovací práce
  • rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
  • potisk materiálů tamponovým tiskem
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 19. Zpracování dat, služby databank, správa sítí
  • zpracování dat
  • služby databank
  • správa sítí
  • .…. (další činnosti)
 20. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • výzkum a vývoj v oblasti… (specifikovat)
 21. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • poradenství v oblasti financí a investic
  • organizační a ekonomické poradenství
  • podnikatelské poradenství
 22. Činnost technických poradců v oblasti…
  • stavebnictví a architektury
  • strojírenství, hutnictví a energetiky
  • chemie
  • potravinářství
  • zemědělství a lesnictví
  • činnost energetického auditora
  • .…. (jiné oblasti)
 23. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
  • sociologie
  • rozvoje osobnosti
  • vizážistika a barvové poradenství
  • logopedické poradenství (s výjimkou klinické logopedie)
  • .…. (jiná obdobná činnost)
 24. Testování, měření, analýzy a kontroly
  • provozování středisek kalibrační služby
  • výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
  • chemické a mikrobiologické analýzy
  • měření radonu
  • služby osobní dozimetrie
  • posuzování vlastností zdrojů ionizujícího záření
  • měření hluku a vibrací
  • kontroly technických a sportovních zařízení
  • .…. (jiná měření, analýzy a kontroly)
 25. Reklamní činnost a marketing
  • zpracování a výroba návrhů
  • šíření reklamy
  • průzkum trhu
  • .…. (jiné související činnosti)
 26. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • sekretářské služby
  • poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
  • poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
  • poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
  • certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
  • .…. (další činnosti)
 27. Balicí činnosti
  • balení zboží mechanizovaným způsobem
  • ruční kompletace obalů a balení zboží
  • .…. (další související činnosti)
 28. Příprava a vypracování technických návrhů
 29. Překladatelská a tlumočnická činnost
  • překlady z jazyka…. (uveden jazyk)
  • tlumočení v jazyce…. (uveden jazyk)
 30. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 31. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 32. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost
  • návrhářství v oblasti (uvést oblast)
  • aranžérská činnost
  • činnost modelek
  • .…. (další činnost)
 33. Výuka jazyků
  • výuka (uvést jazyk)
  • výuka znakové řeči
 34. Výuka v oblasti umění a společenského tance
  • hry na hudební nástroj (uvést nástroj)
  • výtvarného umění
  • baletu a uměleckého tance
  • výuka společenského tance
  • .…. (jiných činností)
 35. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • pořádání kurzů (uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen)
  • pořádání seminářů a školení
  • .…. (další vzdělávací akce)
 36. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
  • výtahů
  • lyžařských vleků
  • zdvižných vozíků
  • sportovních létajících zařízení
  • dalších zařízení
 37. Mimoškolní výchova a vzdělávání
  • péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních
  • v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání v zařízeních nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení
  • jiná mimoškolní výchova a vzdělávání
  • doučování
  • výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech
 38. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi)
 39. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
  • divadel a koncertních sálů
  • kin
  • muzeí a galerií
  • knihoven
  • botanických zahrad
  • .…. (dalších zařízení)
 40. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
  • pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
  • pořádání tanečních zábav a diskoték
  • činnosti konferenciéra, diskžokeje
  • provozování cirkusových představení a varieté
  • provozování pouťových atrakcí
  • rekreačních zábavních parků
  • provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
  • činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů
  • .…. (další činnosti)
 41. Organizování sportovních soutěží
  • organizování a pořádání sportovních soutěží
  • činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
  • činnost sportovců
  • činnost rozhodčích
  • .…. (další činnosti)
 42. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 43. Poskytování technických služeb
  • čištění ulic a udržování veřejných prostranství
  • čištění kotlů a tlakových nádob
  • dozor a mazání zdvihacích zařízení
  • potápěčské práce
  • práce s pracovními stroji a mechanismy
  • kopání hrobů
  • jednoduché přípravné a montážní práce
  • renovace tonerů
  • správa tržišť
  • .…. (další služby)
 44. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
  • provozování veřejných WC
  • provozování lázní a umýváren
  • .…. (jiné služby)
  • vlásenkářství
  • zhotovování charakterových masek
  • líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo
  • .…. (další činnosti)
 45. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  • zajišťování chodu domácnosti
  • péče o děti
  • péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
  • obstaravatelská činnost
  • .…. (další činnosti)
 46. Poskytování služeb osobního charakteru
  • činnost seznamovacích a svatebních kanceláří
  • činnost astrologů, kartářek a numerologů
  • činnost grafologů
  • vyhotovování rodokmenů
  • doprovodné služby
  • provozování samoobslužných fotografických automatů
  • .…. (další činnosti)
 47. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 48. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti…
  • výroba…. (specifikovat druh výrobků)
  • obchod v oblasti… (specifikovat zaměření)
  • služby v oblasti…. (specifikovat oblast)
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one